HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 12 decembrie 2014
pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. 4 alin. (4^1) şi (4^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Pentru anul 2015 cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 11,9% din consumul final brut de energie electrică.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  Ministrul delegat pentru energie,
  Răzvan-Eugen Nicolescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 12 decembrie 2014.
  Nr. 1.110.
  -------