ORDIN nr. 1.240 din 14 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, nr. crt. 2 va avea următorul cuprins:
  ┌────┬─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐
  │Nr. │  Denumirea unității     │           │  Sectoarele cadastrale în care    │
  │crt.│administrativ-teritoriale│  Județul  │încep lucrările de înregistrare    │
  │    │                         │           │    sistematică a imobilelor       │
  ├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
  │ 2  │Ion Corvin               │Constanța  │              1                    │
  └────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────┘
  2. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu

  București, 14 septembrie 2017.
  Nr. 1.240.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.123/2016)

  -----