LEGE Nr. 130 din 29 decembrie 1992
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 338 din 30 decembrie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 27 iulie 1992 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 17 august 1992.
  Prevederile art. 41 alin. 1 se modifica şi vor avea următorul conţinut:
  "Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începînd de la data stabilită prin lege."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  --------------