ORDIN nr. 4.843 din 27 august 2009privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009
  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,
  ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică. Metodologia este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul școlar 2009-2010.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția acreditarea, evaluarea și performanța în cariera didactică, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educației, cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu

  București, 27 august 2009.
  Nr. 4.843.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale
  absolvenților claselor de matematicăinformatică și matematică-informatică, intensiv informatică