ORDIN nr. 2.503/C din 15 octombrie 2002
privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002  Având în vedere Adresa Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 2.583/2002 privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, în sensul modificării anexelor privind registrele notariale la Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
  în raport cu dispoziţiile art. 127 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se modifica Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C din 5 iulie 1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, în partea care cuprinde anexele nr. 3-15, conform noilor modele de registre notariale.


  Articolul 2

  Se completează anexele la Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 cu anexele nr. 30 şi 31.


  Articolul 3

  Celelalte anexe la Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se menţin.


  Articolul 4

  Anexele nr. 3-15, 30 şi 31 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Dispoziţiile prezentului ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.
  Un exemplar din prezentul ordin se va transmite Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, care va face comunicările corespunzătoare camerelor notarilor publici.
  p. Ministrul justiţiei,
  Alexe Costache Ivanov,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 octombrie 2002.
  Nr. 2.503/C.


  Anexa 3

                      REGISTRUL GENERAL NOTARIAL
  ┌────┬────┬─────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Data│ │ │ Acte autentice │
  │de ├────┤ │ ├────┬─────────┬───────┬─────┬─────┬───┬────┬───────┤
  │în- │Anul│Numele, │Felul │Nr. │Acte de │Acte de│Soci-│Soci-│ │Par-│ Alte │
  │re- │....│prenumele│actu- │de │instra- │garan- │etati│etati│ T │taj,│ acte │
  │gis-├────┤ şi/sau │ lui │au- │inare │ tie │Co- │civi-│ e │a- ├───┬───┤
  │tra-│ │denumirea│şi/sau│ten-├─────┬───┼───┬───┤mer- │le a-│ s │li- │E- │Ne-│
  │re │Ziua│ părţilor│opera-│ti- │Mobi-│I- │Mo-│I- │ciale│soci-│ t │piri│va-│e- │
  │ │Luna│ │tiuni-│fi- │liare│mo-│bi-│mo-│agri-│atii,│ a │dez-│lu-│va-│
  │ │ │ │ lor │care│cesi-│bi-│li-│bi-│cole │fun- │ m │li- │a- │lu-│
  │ │ │ │ │ │uni │li-│a- │li-│ │datii│ e │piri│bi-│a- │
  │ │ │ │ │ │etc. │a- │re │a- ├─────┼─────┤ n │ │le │bi-│
  │ │ │ │ │ │ │re │ │re │Con- │Con- │ t │ │ │le │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şti- │şti- │ e │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tuiri│tuiri│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Modi-│Modi-│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fi- │fi- │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cari │cari │ │ │ │ │
  ├────┼────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼────┼───┼───┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13 │14 │15 │
  ├────┼────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼────┼───┼───┤
  │ │ │ REPORT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼────┼───┼───┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼────┼───┼───┤
  │ │ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │PAGINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼─────────┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼────┼───┼───┤
  │ │ │ REPORT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴────┴─────────┴──────┴┬──┬┴───┬─┴───┼───┴──┬┴─────┼─────┼───┴┬───┴──┬┴───┤
  │ Alte înregistrări │R │E- │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┬──┬──┬──┬───────┬────┤e │fec-│Preţ/│ Taxa │Timbru│Ono- │Scu-│Notar │Ob- │
  │Lega-│L │ │ │Legali-│Rec-│s │tu- │eva- │ de │judi- │rariu│tiri│public│ser-│
  │li- │e │ │ │zari │ti- │p │at │luare│timbru│ciar │ │ │ │va- │
  │zari │g │ │D │tradu- │fi- │i │în │ │ │ │ │ │ │tii │
  │ de │a │C │a │ceri, │cari│n │afa-│ │ │ │ │ │ │ │
  │sem- │l │e │t │legali-│pro-│g │ra │ │ │ │ │ │ │ │
  │natu-│i │r │a │zarea │iec-│e │se- │ │ │ │ │ │ │ │
  │ra, │z │t │ │semna- │te, │r │di- │ │ │ │ │ │ │ │
  │spe- │a │i │c │turii │alte│i │ului│ │ │ │ │ │ │ │
  │cime-│r │f │e │tradu- │ope-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ne de│i │i │r │cato- │ra- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │sem- │ │c │t │rului │tii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │natu-│c │a │a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ra şi│o │r │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │sigi-│p │i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │lii │i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │i │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼──┼──┼──┼───────┼────┼──┼────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┤
  │ 16 │17│18│19│ 20 │ 21 │22│ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │
  ├─────┼──┼──┼──┼───────┼────┼──┼────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼──┼──┼──┼───────┼────┼──┼────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────┼──┼──┼──┼───────┼────┼──┼────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────┴──┴──┴──┴───────┴────┴──┴────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────┴──────┴────┘


  Anexa 4

                                   OPIS
                     al Registrului general notarial
  ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
  │ Nr. înregistrare/ Nr. │ Numele şi prenumele şi/sau │ Felul actului │
  │ autentic şi data actului │ denumirea părţilor │ │
  ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │
  └─────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘


  Anexa 5

                           REGISTRUL DE SUCCESIUNI
  ┌─────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────┬──────┬────────┐
  │Numar│ Data în-│ Numele şi │Ultimul │ Data │Numărul │ │Numărul │
  │ de │registrarii│ prenumele │domiciliu │decesului │de inre-│ │şi data │
  │inre-├───┬───┬───┤defunctului│ al ├───┬───┬───┤gistrare│Terme-│certifi-│
  │gis- │A- │Lu-│Zi-│ │defunctului│A- │Lu-│Zi-│din re- │nele │catului │
  │tra- │nul│na │ua │ │ │nul│na │ua │gistrul │ │(moste- │
  │ re │ │ │ │ │ │ │ │ │de evi- │ │nitor, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │denta a │ │legatar,│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proce- │ │calitate│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │durilor │ │executor│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │succeso-│ │testa- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rale │ │mentar, │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vacanta │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │succeso-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rala) │
  ├─────┼───┼───┼───┼───────────┼───────────┼───┼───┼───┼────────┼──────┼────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
  └─────┴───┴───┴───┴───────────┴───────────┴───┴───┴───┴────────┴──────┴────────┘
  ┌──────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────┬───────┬──────────┐
  │ │ │ │ │ │ │Observaţii│
  │ Suspendare │ Alte │ Taxa de │ │ │ │(supli- │
  │ │soluţii│ timbru │ Timbru │ │Notarul│ mente, │
  ├────┬────┬────┤ ├────────┬────────┤judiciar│Onorariul│public │reinregis-│
  │Art.│Art.│Art.│ │ │ │ │ │ │trari, │
  │ 78 │ 78 │ 78 │ │Încasată│Debitata│ │ │ │conexari │
  │lit.│lit.│lit.│ │ │ │ │ │ │etc.) │
  │ a │ b │ c │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────┼────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┤
  │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │
  └────┴────┴────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴──────────┘


  Anexa 6

                                   OPIS
                        al Registrului de succesiuni
  ┌───────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┐
  │ │ │ │
  │ Numele şi prenumele │ Ultimul domiciliu al │ Numărul dosarului │
  │ defunctului │ defunctului │ succesoral │
  ├───────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │
  └───────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┘


  Anexa 7

                                OPIS
            al Registrului de evidenta a procedurilor succesorale
        înregistrate în circumscripţia judecătoriei (judeţului, Camerei)
                    ...........................
  ┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────┐
  │ │ │ │
  │ Numele şi prenumele şi ultimul domiciliu │ Numărul şi data │Observaţii │
  │ al defunctului │ certificatului │ │
  ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │
  └────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────┘


  Anexa 8

                                REGISTRUL
        de renunţări la succesiune şi de acceptare sub beneficiu de inventar
              din circumscripţia judecătoriei (judeţului, Camerei)
                     ...............................
  ┌────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┐
  │ Număr de │ │Numele şi prenumele│Numele şi prenumele │ Data │
  │înregistrare│Ziua Luna Anul│ declarantului │ defunctului │decesului│
  ├────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  └────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┘
  ┌──────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │ │ Felul │ Notarul public în faţa │ │ Notarul │
  │ Ultimul domiciliu│declaraţiei│căruia s-a dat declaraţia│ Numărul │ public │
  │ al defunctului │ │ şi sediul biroului │dosarului │care în- │
  │ │ │ notarial │succesoral│strumen- │
  │ │ │ │ │teaza │
  │ │ │ │ │cauza şi │
  │ │ │ │ │ sediul │
  │ │ │ │ │biroului │
  │ │ │ │ │notarial │
  ├──────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  └──────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────────┘


  Anexa 9

                                  OPIS
         al Registrului renuntarilor la succesiune şi de acceptare sub
             beneficiu de inventar din circumscripţia judecătoriei
              (judeţului, Camerei) ..................
  ┌──────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │ │ │ │
  │ Numele şi prenumele │ Număr de înregistrare │ Data înregistrării │
  │ declarantului │ │ │
  ├──────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │
  └──────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘


  Anexa 10

                     REGISTRU DE TERMENE SUCCESORALE
  ┌────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬────────┬──────┬────┬────┐
  │ │Numar │Numele │Numărul │Soluţia│Numărul│Termen│ │Timbru│Taxa│ │
  │ │ de │ şi │dosarului│(amana-│certi- │ de │ │ judi-│ de │Ob- │
  │Data│ordine│prenu- │succe- │re sau │fica- │evi- │Onorariu│ ciar │tim-│ser-│
  │ │ │mele │ soral │finali-│tului │denta │ │ │bru │va- │
  │ │ │defunc-│ │zare) │ │ │ │ │ │tii │
  │ │ │ tului │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┼────┼────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │
  └────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴──────┴────┴────┘


  Anexa 11

                            REGISTRUL DE DEPOZITE
  ┌────────┬────┬────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┐
  │ Numar │Ziua│ Numele, │ Individualizarea │ Termen de │
  │ de │Luna│prenumele │ înscrisului, │ păstrare şi │
  │inregis-│Anul│ şi │ documentelor │ condiţia │
  │ trare │ │semnatura │ sau valorilor │ eliberării │
  │ │ │deponentului│ │ depozitului │
  ├────────┼────┼────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  └────────┴────┴────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┘
  ┌──────────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────────┬───────────────────┐
  │ │Timbru │ Onorariul│ Notarul│ Data │Numele, prenumele │
  │Taxa de timbru│judiciar │ încasat │public │ eliberării │ şi semnatura │
  │ │ │ │ │ │părţii căreia i se │
  │ │ │ │ │ │ restituie depo- │
  │ │ │ │ │ │ zitul │
  ├──────────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────────┼───────────────────┤
  │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
  └──────────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────────┴───────────────────┘


  Anexa 12

                            REGISTRUL DE PROTESTE
  ┌────────┬─────────┬───────────────────┬──────────────────────┬────────────────┐
  │Numar de│Ora Ziua │Numele şi prenumele│ Numele şi prenumele │ Locul şi data │
  │inregis-│Luna Anul│ celui care a │ celui contra căruia │comunicării (cu │
  │ trare │ │ cerut protestul │ s-a cerut protestul │menţiunea comu- │
  │ │ │ │ │ nicarilor │
  │ │ │ │ │ efectuate │
  ├────────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  └────────┴─────────┴───────────────────┴──────────────────────┴────────────────┘
  ┌───────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
  │Transcrierea │Somaţia de plată, │ │ │ │ │
  │exactă a │răspunsul primit │ Taxa de │Timbru │Onorariul│Notarul │
  │cambiei, │sau motivul pentru │ timbru │judiciar │încasat │public │
  │biletului la │ care nu s-a │ │ │ │care a │
  │ordin sau cecul│ răspuns │ │ │ │întocmit │
  │ │ │ │ │ │protestul│
  ├───────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
  │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
  └───────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


  Anexa 13

                      REGISTRUL DE CONSULTAŢII NOTARIALE
  ┌────────┬────┬─────────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬───────┬────┐
  │Număr │Ziua│Numele şi│ │Forma consultatiei│ │ │ │
  │ de │Luna│prenumele│ Obiectul ├────────┬─────────┤Onorariul│Notarul│Ob -│
  │inregis-│Anul│solici- │consultatiei│Orala │ Scrisă │ încasat │public │ser-│
  │trare │ │tantului │ │ │ │ │ │va- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │tii │
  ├────────┼────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
  └────────┴────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴────┘


  Anexa 14

                            REGISTRUL DE TRADUCERI
  ┌────────┬────┬─────────┬────────────┬──────────────────────────┬───────┬──────┐
  │Numar │Ziua│Numele şi│ │ Limba │ │ │
  │ de │Luna│prenumele│ Actul care ├────────────┬─────────────┤Termen │Pagini│
  │inregis-│Anul│solici- │se traduce │din care se │în care se │ │ │
  │trare │ │tantului │ │ traduce │ traduce │ │ │
  ├────────┼────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  └────────┴────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────┘
  ┌──────────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────────┬────────────┐
  │ │ Notar │ Taxa de │Timbru │Onorariu│ Onorariu │ │
  │ Traducător │ public │ timbru │judiciar│ │ notar public│Observaţii │
  ├──────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┤
  │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
  └──────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────┘


  Anexa 15

                             REGISTRU DE CORESPONDENTA
  ┌────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
  │ │ │ │ │ │ │
  │ Numar │ Data │ Emitent/ │ Conţinutul │ Modul de │Observaţii │
  │înregistrare│Înregistrării/│Destinatar│documentului │ rezolvare │ │
  │ │ Expedierii │ │(în rezumat) │ │ │
  ├────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  └────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘


  Anexa 30

                                 REGISTRUL
              de evidenta a procedurilor succesorale înregistrate
              în circumscripţia judecătoriei (judeţului, Camerei)
                        ......................
  ┌────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬────┐
  │ │ Data │Numele, prenumele│ │Numele şi │Notarul│Numărul│ │
  │Numărul │Ziua Luna│ şi ultimul │ Data │prenumele │public │ şi │Ob- │
  │certifi-│ Anul │ domiciliu al │decesului│solici- │ şi │ data │ser-│
  │catului │ │ defunctului │ │tantului │sediul │dosaru-│va- │
  │ │ │ │ │ │birou- │ lui │tii │
  │ │ │ │ │ │ lui │succe- │ │
  │ │ │ │ │ │ │sorului│ │
  ├────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  └────────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴────┘


  Anexa 31

                    REGISTRUL DE CORESPONDENTA
  ┌────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────┐
  │ │ │Numărul şi │Nr. filelor │ │ │Conţinutul│Com- │
  │ Număr │ Data │ data │documentului│Numărul │Emitent│ documen- │părţi-│
  │inregis-│inregis-│documentului│ │anexelor│ │ tului │mentul│
  │tarare │trarii │emitentului │ │ │ │(în rezu- │căruia│
  │ │ │ │ │ │ │ mat) │i s-a │
  │ │ │ │ │ │ │ │repar-│
  │ │ │ │ │ │ │ │tizat │
  ├────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  └────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴───────┴──────────┴──────┘
  ┌──────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────┐
  │ │ │ │ Număr de │ │
  │ │ Data │ │ înregistrare │ Observaţii│
  │ Modul rezolvarii │ expedierii│Destinatarul │al documentului │(semnatura │
  │ │ │ │ la care se │responsa- │
  │ │ │ │ conexeaza şi │bilului │
  │ │ │ │ indicativul │ etc.) │
  │ │ │ │ dosarului după │ │
  │ │ │ │ nomenclator │ │
  ├──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┤
  │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
  └──────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────┘

  -------------