RECTIFICARE nr. 65 din 10 mai 2011
referitoare la Legea nr. 65/2011
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011    La Legea nr. 65/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 16 mai 2011, se face următoarea rectificare (care aparţine emitentului):
    - la art. I, după pct. 12 se va citi: "13. La anexa nr. 2, punctul 3 se abrogă."
    ---------