ORDIN nr. 975 din 16 decembrie 1998
privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 11 iunie 1999  Ministrul sănătăţii,
  ţinând seama de referatul Direcţiei generale de sănătate publică nr. G.H. 8.244 din 27 noiembrie 1998,
  având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 764/1998,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele igienico-sanitare pentru alimente, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin


  Articolul 2

  Normele igienico-sanitare pentru alimente prevăzute la art. 1 sunt obligatorii pentru toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populaţie.


  Articolul 3

  Nerespectarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente atrage răspunderea civilă, contravenţională şi, după caz, penală a persoanelor vinovate.


  Articolul 4

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 611/1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.


  Articolul 5

  Direcţia generală de sănătate publică, în colaborare cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor şi cu Poliţia Sanitar-Veterinara, cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu ministerele cu reţea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, care va intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor


  Anexă

  NORMA 16/12/1998