HOTĂRÂRE nr. 128 din 27 martie 2013
privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 4 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  (1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 22 de noi bunuri, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie a bunurilor rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, în condiţiile legii, sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, potrivit anexei nr. 1.
  (2) Caracteristicile unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a evaluării, reevaluării, a efectuării unor lucrări de cadastru şi de modernizare.
  (3) Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a reevaluării şi a efectuării unor lucrări de modernizare.


  Articolul II

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului
  şi schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 27 martie 2013.
  Nr. 128.


  Anexa 1
  SITUAŢIA
  înscrierii de bunuri în Inventarul bunurilor
  din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului
  Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie

  *Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  ┌────┬───┬───────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────────────┬────────┬────────┬─────┐
  │Nr. │Nr.│Codul │ Denumire │ Date de identificare │ Anul │Valoa- │ Situaţia │ În │Situaţia│Tipul│
  │crt.│MF │de cla-│ ├──────────────────────┬──────────────┬──────────────┤dobân-│ rea │ juridică │adminis-│juridică│imo- │
  │ │ │sifi- │ │ Descriere tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │dirii/│ de │ Baza legală │ trare/ │actuală │bilu-│
  │ │ │care │ │ (pe scurt) │ (după caz, │ │ al │inven- │ │ conce- │ Conce- │ lui │
  │ │ │MF │ │ │ pe scurt) │ │dării │ tar │ │ siune │ siune/ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ în │ (lei) │ │ │Închiri-│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ere/Dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │cu titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 1│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 40.370│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │MAWS 301 SM │transfer date; │meteorologice │Satu Mare; │ │ │Dec. 191/ │ │ │ │
  │ │ │ │Supuru de │interfeţe analogice şi│a staţiei │Sat Supuru │ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │Jos │digitale; traductori │ │de Jos; │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │Str. Gării; │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 84 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 2│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Bihor; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │MAWS 301 SM │transfer date; │meteorologice │Comuna Borod │ │ │Dec. 191/ │ │ │ │
  │ │ │ │Borod │interfeţe analogice şi│a staţiei │ │ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │ │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 3│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Gorj; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │MAWS 301 SM │transfer date; │meteorologice │Sat Târgu │ │ │Dec. 174/ │ │ │ │
  │ │ │ │Târgu │interfeţe analogice şi│a staţiei │Logreşti; │ │ │15.11.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │Logreşti │digitale; traductori │ │nr: - │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 4│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 40.370│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │MAWS 301 SM │transfer date; │meteorologice │Mehedinţi; │ │ │Dec. 174/ │ │ │ │
  │ │ │ │Bâcleş │interfeţe analogice şi│a staţiei │Loc. Bâcleş │ │ │15.11.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │ │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 5│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Timiş; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │MAWS 301 SM │transfer date; │meteorologice │Com. Banloc; │ │ │Dec. 173/ │ │ │ │
  │ │ │ │Banloc │interfeţe analogice şi│a staţiei │-; nr: -; │ │ │15.11.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │ │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 6│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Timiş; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │MAWS 301 SM │transfer date; │meteorologice │Oraş Jimbolia;│ │ │Dec. 173/ │ │ │ │
  │ │ │ │Jimbolia │interfeţe analogice şi│a staţiei │Str. Eftimie │ │ │15.11.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │Murgu; nr: -; │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 7│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată SM │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Buzău; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │Bisoca │transfer date; │meteorologice │Comuna Bisoca;│ │ │Dec. 194 B/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │interfeţe analogice şi│a staţiei │nr. 2 │ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │ │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 8│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată SM │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ:Prahova;│ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │Câmpina │transfer date; │meteorologice │Mun. Câmpina; │ │ │Dec. 194 B/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │interfeţe analogice şi│a staţiei │Str. Ion │ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │Heliade │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │Rădulescu; │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 89 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 9│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată SM │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Braşov,│ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │Predeal │transfer date; │meteorologice │Oraş Predeal; │ │ │Dec. 194 B/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │interfeţe analogice şi│a staţiei │Bd. Libertăţii│ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │nr: 36 │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 10│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 40.370│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ:Covasna;│ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │Vaisala SM │transfer date; │meteorologice │Oraş Baraolt; │ │ │Dec. 192/ │ │ │ │
  │ │ │ │Baraolt │interfeţe analogice şi│a staţiei │Strada Liber- │ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │tăţii; nr. 26 │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 11│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Mureş; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │Vaisala SM │transfer date; │meteorologice │Oraş Sărmaş, │ │ │Dec. 192/ │ │ │ │
  │ │ │ │Sărmaş │interfeţe analogice şi│a staţiei │Str. Câmpului;│ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │nr. 23 │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 12│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 55.217│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată SM │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Galaţi;│ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │Tecuci │transfer date; │meteorologice │Mun. Tecuci; │ │ │Dec. 193/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │interfeţe analogice şi│a staţiei │Strada Izvor; │ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │nr. 32 │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 13│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 47.134│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Vaslui;│ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │Vaisala SM │transfer date; │meteorologice │Com. Perieni; │ │ │Dec. 202/ │ │ │ │
  │ │ │ │Bârlad │interfeţe analogice şi│a staţiei │Sat Perieni; │ │ │29.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │Şos. Crâng; │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │nr. 3 │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 14│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 47.134│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Iaşi; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │Vaisala SM │transfer date; │meteorologice │Comuna Cotnari│ │ │Dec. 202/ │ │ │ │
  │ │ │ │Cotnari │interfeţe analogice şi│a staţiei │fără nr. │ │ │29.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │ │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 15│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta │Ţara: România;│ 2011 │ 40.370│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│platformei │Judeţ: Tulcea;│ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │autonomă SM │transfer date; │meteorologice │Com. Jurilovca│ │ │Dec. 193 B/ │ │ │ │
  │ │ │ │Jurilovca │interfeţe analogice şi│a staţiei │ │ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │ │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │ │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 16│ │8.30 │Staţia meteo│DATALOGGER - sistem de│În incinta ANM│Ţara: România;│ 2011│ 40.370│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │automată │achiziţie, memorare şi│- sediul │Judeţ: │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │autonomă │transfer date; │central │Municipiul │ │ │PVRPIF/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │interfeţe analogice şi│ │Bucureşti; │ │ │19.12.2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │digitale; traductori │ │Sect. 1; │ │ │Contract 4432/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │meteorologici │ │Şoseaua │ │ │08.11.2010 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Ploieşti; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 17│ │8.30 │Poartă de │Aparatură electronică │În incinta ANM│Ţara: România;│ 2004 │231.455│Legea 139/2000,│în admi-│ │mobil│
  │ │ │ │comunicaţii │de comunicaţii │- sediul │Judeţ: │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ │
  │ │ │ │SUN ULTRA 60│ │central │Municipiul │ │ │HG 1073/1999, │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Bucureşti; │ │ │Contract 1704/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Sect. 1; │ │ │2000 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Ploieşti; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 18│ │8.28.01│Teren │S = 1.325 mp, │N, S, E, V - │Ţara: România;│ 1945 │ 28.210│Legea 213/1998,│în admi-│ │ imo-│
  │ │ │ │platformă │Extras CF nr. 57565 │Păşune │Judeţ: Bihor; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ bil │
  │ │ │ │meteorolo- │ │comunală │Comuna Borod │ │ │Raport de │ │ │ │
  │ │ │ │gică SM │ │ │ │ │ │evaluare │ │ │ │
  │ │ │ │Borod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 19│ │8.28.01│Teren SM │S = 1.727 mp, │N, V, E - │Ţara: România;│ 1960 │ 80.050│Legea 213/1998,│în admi-│ │ imo-│
  │ │ │ │Baraolt │Extras CF nr. 24639 │Teren │Judeţ: Covasna│ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ bil │
  │ │ │ │ │ │particular, │Oraş Baraolt; │ │ │Raport de │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │S - Drum │Strada │ │ │evaluare │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │judeţean │Libertăţii, │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 26 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 20│ │8.28.01│Clădire SM │Cabană din lemn şi │N, E, S, V - │Ţara: România;│ 1944 │201.511│Legea 213/1998,│în admi-│ │ imo-│
  │ │ │ │Semenic │BCA, S (parţial) + │Păşune │Judeţ: Caraş- │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ bil │
  │ │ │ │ │P + E (parţial), │comunală │Severin; │ │ │HG 2060/2004, │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sc = 161 mp, │ │Comuna Văliug;│ │ │Dec. 353/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 315 mp, │ │Vf. Semenic │ │ │29.12.2004 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF nr. 31334 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 21│ │8.28.01│Clădire SM │Clădire din lemn, │N, V, S, E - │Ţara: România;│ 2010 │560.472│Legea 213/1998,│în admi-│ │ imo-│
  │ │ │ │Bâlea Lac │fundaţii din beton, │Teren stâncos │Judeţ: Sibiu; │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ bil │
  │ │ │ │ │S+P+E,şi instalaţii │proprietatea │Comuna │ │ │Dec. 241/ │ │ │ │
  │ │ │ │ │aferente, │Consiliului │Cârţişoara │ │ │03.12.2010, │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sc = 107 mp, │Local │ │ │ │PVRTL nr. 3835/│ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 265 mp, │Cârţişoara │ │ │ │17.09.2010 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF nr. 100696 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───┼───────┼────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────────┼────────┼────────┼─────┤
  │ 22│ │8.28.01│Teren SM │S = 634 mp, │N, E, V - │Ţara: România;│ 2006 │17.180 │Legea 213/1998,│în admi-│ │ imo-│
  │ │ │ │Adamclisi │Extras CF │Consiliul │Judeţ: │ │ │Legea 216/2004,│nistrare│ │ bil │
  │ │ │ │ │nr. 100857 │Local │Constanţa; │ │ │Raport │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Adamclisi, │Comuna │ │ │reevaluare │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │S DN3 │Adamclisi, │ │ │Contract │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │str. Decebal │ │ │531/2007 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───┴───────┴────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────────┴────────┴────────┴─────┘  Anexa 2
  Bunuri imobile aflate în domeniul public al statului
  şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor
  Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie,
  la care se modifică datele de identificare ca urmare
  a evaluării, reevaluării, lucrărilor de cadastru
  şi de modernizare

  *Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  ┌────┬──────┬───────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────┬───────────────┬────────┬────────┬────┐
  │Nr. │ Nr. │ Codul │ Denumire │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia │ În │Situaţia│Ti- │
  │crt.│ MF │ de │ ├──────────────┬──────────────┬──────────────┤dobân-│de inventar│ juridică │adminis-│juridică│pul │
  │ │ │ clasi-│ │ Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │dirii/│ (lei) │ Baza legală │ trare/ │actuală │imo-│
  │ │ │ ficare│ │ tehnică │ (după caz, │ │ al │ │ │ conce- │ Conce- │bi- │
  │ │ │ MF │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │dării │ │ │ siune │ siune/ │lu- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │ │Închiri-│lui │
  │ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ere/Dat │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │cu titlu│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 1│62736 │8.28.01│Teren │S = 93.933 mp │E - Şoseaua │Ţara: România;│ 1961 │165.170.043│HG nr. 980/1998│în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │Administraţia │Extras CF │Bucureşti- │Judeţ: │ │ │739/09-JUL-03, │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Naţională de │nr. 248038 │Ploieşti, │Municipiul │ │ │HG 91/2007, │ │ │ │
  │ │ │ │Meteorologie -│ │S - │Bucureşti; │ │ │Protocol nr. │ │ │ │
  │ │ │ │sediul central│ │F. Sericicola,│Sectorul 1; │ │ │MMGA 3922/ │ │ │ │
  │ │ │ │Băneasa │ │V - │Şoseaua │ │ │21.08.2007 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Proprietate │Bucureşti- │ │ │şi MT nr. 886 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │privată, │Ploieşti │ │ │SB/27.08.2007, │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │N - Şoseaua │nr. 97 │ │ │HG 1259/2011, │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Jandarmeriei │ │ │ │Legea 216/2004 │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 2│62777 │8.28.01│Teren staţia │S = 2.000 mp, │N - Potecă, │Ţara: România;│ 1965 │ 139.030│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo Ceahlău │Extras CF │E, S, V - │Judeţ: Neamţ; │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │nr. 50867 │Teren Consi- │Oraş Bicaz; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │liul Local │fără număr │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Bicaz │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 3│62779 │8.28.01│Teren staţia │S = 3.034 mp, │N, V - │Ţara: România;│ 1957 │ 131.820│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo Rădăuţi │Extras CF │Drum public, │Judeţ:Suceava;│ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │nr. 35249 │S - Str. │Municipiul │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Ştefan cel │Rădăuţi; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Mare, │Strada Ştefan │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │E - Botnăraşu │cel Mare │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Dumitru │nr. 132 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 4│62782 │8.28.01│Teren staţia │S = │N, E, S - │Ţara: România;│ 1986 │ 33.514│HG nr. 980/1998│în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo │1.505,02 mp │Consiliul │Judeţ: Neamţ; │ │ │739/09-JUL-03 │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Piatra-Neamţ │Extras CF │Local │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 5575/N │Piatra-Neamţ, │Piatra-Neamţ; │ │ │evaluare │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │V - Str. │Str. Sirenei │ │ │Anexa nr. 1 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Sirenei │nr. 21 │ │ │Protocol pre- │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dare-primire │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 5│62786 │8.28.01│Teren staţia │S = 3.988,5 mp│N - Fam. │Ţara: România;│ 1973 │ 208.463│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo Botoşani│Extras CF │Cristescu Ion,│Judeţ: │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │nr. 54849 │S - Alexa Emil│Botoşani; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │E - Str. │Municipiul │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │George Enescu,│Botoşani; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │V - Teren │Str. George │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Consiliul │Enescu; nr. 4 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Municipal │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Botoşani │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 6│62816 │8.28.01│Teren staţia │S = 5.032 mp, │Păşuni │Ţara: România;│ 1970 │ 218.630│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo │Extras CF │ │Judeţ: Alba; │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Roşia Montană │nr. 71751 │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Roşia Montană;│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │fără număr │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 7│62831 │8.28.01│Teren staţia │S = 1.826 mp, │Ocolul silvic │Ţara: România;│ 1960 │ 174.540│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo Păltiniş│Extras CF │ │Judeţ: Sibiu; │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │nr. 116733 │ │Localitate │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Păltiniş │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 8│62837 │8.28.01│Teren staţia │S = 3.639 mp, │N - Drum │Ţara: România;│ 1960 │ 317.459│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteorologică │Extras CF │judeţean 682, │Judeţ: Arad; │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Arad │nr. 321324 │E, S, V - │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Păşune │Arad; │ │ │reevaluare │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │comunală │Str. Steagului│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 128 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 9│62838 │8.28.01│Teren staţia │S = 2.709 mp, │E - Drum │Ţara: România;│ 1960 │ 33.855│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteorologică │Extras CF │comunal │Judeţ: Timiş; │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Banloc │nr. 402906 │Banloc Partoş,│Comuna Banloc │ │ │Raport de │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │N, V, S - │ │ │ │reevaluare │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │păşune │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │comunală │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 10│62839 │8.28.01│Teren staţia │S = 775 mp, │N - DN 60, │Ţara: România;│ 1945 │ 16.500│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteorologică │Extras CF │S, E - Păşune │Judeţ: Bihor; │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Borod │nr. 57564 │comunală, │Comuna Borod │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │V - Clădire │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │firmă privată │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 11│62845 │8.28.01│Teren staţia │S = 4.487 mp, │N - Drum │Ţara: România;│ 1945 │ 257.866│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo Lugoj │Extras CF │judeţean Lugoj│Judeţ: Timiş; │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │nr. 406516 │E - Păşune │Municipiul │ │ │Raport de │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │comunală, │Lugoj, │ │ │reevaluare │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │V, S - │Str. Tapiei │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Proprietăţi │nr. 62 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │particulare │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 12│62859 │8.28.01│Teren staţia │S = 5.520 mp, │S - Şosea │Ţara: România;│ 1945 │ 239.926│LG 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo │Extras CF │comunală │Judeţ: │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Caransebeş │nr. 34987 │Caraş-Severin │Caraş-Severin;│ │ │Raport de │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Muntele Mic, │Municipiul │ │ │reevaluare │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │N, E, V - │Caransebeş; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Proprietăţi │Str. │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │particulare │Muntele Mic │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │nr. 131 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 13│62906 │8.28.01│Clădire │Clădire din │E - Şoseaua │Ţara: România;│ 1961 │ 4.165.448│PVRTL nr. │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │corp A, │cărămidă, │Bucureşti- │Judeţ: │ │ │13/06.12.2007, │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │extindere │parţial │Ploieşti, │Municipiul │ │ │ORDIN MEF │ │ │ │
  │ │ │ │Centrul de │Subsol + │S - │Bucureşti │ │ │nr. 3471/2008, │ │ │ │
  │ │ │ │calcul, │Parter + │F. Sericicola,│Sectorul 1; │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │extindere │parţial Etaj 1│V- Proprietate│Şoseaua │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  │ │ │ │Centrul │Sc = 1.878 mp,│privată, │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Naţional de │Sd = 3.832 mp,│N - Şoseaua │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Prognoză │Extras CF │Jandarmeriei │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Meteorologică │nr. 248038 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 14│62908 │8.28.01│Clădire corp B│Construcţie │E - Şoseaua │Ţara: România;│ 1964 │ 569.282│PV asambl. │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │extindere │din cărămidă, │Bucureşti- │Judeţ: │ │ │162/25.07.2011 │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │parţial │Ploieşti, │Municipiul │ │ │ORDIN MEF nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │Subsol + │S - │Bucureşti; │ │ │3471/2008 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Parter, │F. Sericicola,│Sectorul 1; │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sc = 750 mp, │V- Proprietate│Şoseaua │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 1.400 mp,│privată, │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF │N - Şoseaua │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 248038 │Jandarmeriei │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 15│62921 │8.28.01│Clădire radar │Construcţie │E - Şoseaua │Ţara: România;│ 1990 │ 1.106.860│PV RTL 1716/ │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │ANM │din BCA, │Bucureşti- │Judeţ: │ │ │20.05.2011, │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │Subsol + │Ploieşti, │Municipiul │ │ │PV asambl. │ │ │ │
  │ │ │ │ │Parter + Etaj,│S - │Bucureşti; │ │ │118/20.05.2011,│ │ │ │
  │ │ │ │ │Sc = 314,57 mp│F. Sericicola,│Sectorul 1; │ │ │PV asambl. │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 942,51 mp│V- Proprietate│Şoseaua │ │ │162/25.07.2011 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF │privată, │Bucureşti- │ │ │ORDIN MEF │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 248038 │N - Şoseaua │Ploieşti; │ │ │nr. 3471/2008 │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Jandarmeriei │nr. 97 │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 16│63007 │8.28.01│Clădire staţie│Clădire din │N, E - │Ţara: România;│ 1979 │ 72.505│PVRTL nr. │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo │cărămidă, │Proprietate │Judeţ: Buzău; │ │ │321/15.02.2011 │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Râmnicu Sărat │parter, │privată, │Municipiul │ │ │ORDIN MEF nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sc = 172 mp, │N - Drum, │Râmnicu Sărat;│ │ │3471/2008 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 172 mp, │E - Romgaz, │Str. 8 Martie │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF │V- Proprietate│nr. 2A │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 31440 │privată │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 17│63060 │8.28.01│Clădire staţie│Baracă parter │N, S - │Ţara: România;│ 1965 │ 5,371│HG nr. 980/1998│în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo │din PAL, │Str. Batalion,│Judeţ: Neamţ │ │ │739/09-JUL-03 │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Târgu-Neamţ │Sc = 39,55 mp,│E - Luca Mihai│Oraş │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 39,55 mp,│V - Teren │Târgu-Neamţ; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF │Consiliul │Str. Batalion │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 51484 │Local │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Târgu-Neamţ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 18│63087 │8.28.01│Clădire │Clădire Parter│N - Potecă, │Ţara: România;│ 1965 │ 29.710│ORDIN MEF │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │staţie meteo │cu zidărie din│E, S, V - │Judeţ: Neamţ; │ │ │nr. 3471/2008 │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Ceahlău - │piatră, │Teren │Comuna Ceahlău│ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │birou staţie │Sc = 62,32 mp,│Consiliul │fără număr │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 62,32 mp │Local Bicaz │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 442/N/S │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 19│63134 │8.28.01│Clădire staţie│Clădire cu │N, V - S.C. │Ţara: România;│ 1992 │ 130.146│ORDIN MEF │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo Galaţi │zidărie din │Viva Company -│Judeţ: Galaţi;│ │ │nr. 3471/2008 │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │cărămidă, │S.R.L., │Municipiul │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │parţial │S- Alee meteo,│Galaţi; │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Parter + │E- Str. Traian│Strada Traian │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │parţial Etaj, │ │nr. 431 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sc = 146 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 180 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 109331 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 20│63165 │8.28.01│Clădire cu │Clădire cu │N, S, V - │Ţara: România;│ 1978 │ 189.620│DEC. 1600/ │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │fundaţie beton│zidărie din │Ocolul silvic │Judeţ: Iaşi; │ │ │31.08.2011 │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │radar Bârnova │cărămidă, │Pădureni, │Comuna Ciurea;│ │ │ORDIN MEF │ │ │ │
  │ │ │ │ │Parter + Etaj,│E- Drum public│Sat Ciurea │ │ │nr. 3471/2008 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sc = 141,34 mp│ │ │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 282,68 mp│ │ │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 62652-C1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 21│63438 │8.28.01│Clădire staţie│Clădire │E Drum comunal│Ţara: România;│ 1960 │ 97.984│PVRTL nr. │în admi-│ │mo- │
  │ │ │ │meteo Oraviţa │Parter, din │S, V, N │Judeţ: │ │ │5509/09.12.2011│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │cărămidă, │Teren │Caraş Severin;│ │ │ORDIN MEF │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sc = 124 mp, │particular │Oraş Oraviţa; │ │ │nr. 3471/2008 │ │ │ │
  │ │ │ │ │Sd = 124 mp, │ │Str. Dimitrie │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │Plan de │ │Cantemir; │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  │ │ │ │ │amplasament │ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │şi delimitare,│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │Extras CF │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │nr. 32018 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 22│63609 │8.28.01│Teren staţia │S = 3.733 mp, │N, E Consiliul│Ţara: România;│ 1974 │ 48.660│LG. 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo │Extras CF │Local Poiana │Judeţ: Suceava│ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │Poiana Stampei│nr. 30583 │Stampei, │Comuna Poiana │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │S Drum comunal│Stampei; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │V Isopel │Sat Tesna; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Alexandru │nr. 58 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 23│114922│8.28.01│Teren staţia │S = 4.769 mp, │E, S, V, │Ţara: România;│ 1961 │ 60.829│LG. 216/2004 │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteo Ştei │Extras CF │Islaz comunal,│Judeţ: Bihor; │ │ │Raport evaluare│nistrare│ │bil │
  │ │ │ │ │nr. 31 ndf │N Cimitir │Loc. Ştei; │ │ │Raport de │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │Str. 13 Sep- │ │ │reevaluare │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │tembrie nr. 20│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 24│114980│8.30 │Radar │Echipament │E Şoseaua │Ţara: România;│ 2000 │ 2.492.198│PV asambl. │în admi-│ │imo-│
  │ │ │ │meteorologic │electronic │Bucureşti- │Judeţ: │ │ │264/27.12.2011 │nistrare│ │bil │
  │ │ │ │DWSR-2500C │emisie/ │Ploieşti, │Municipiul │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Sediul Central│recepţie, │S F. Seri- │Bucureşti; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ANM-RA │putere 250 KW,│cicola, │Sect. 1; │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │230-460 km │V Proprietate │Şoseaua │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │rază de │privată, │Bucureşti- │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │acţiune │N Şoseaua │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │Jandarmeriei │nr. 97 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼────┤
  │ 25│149116│8.30 │Radar Doppler │Echipament │N, S, V │Ţara: România;│ 2003 │ 19.462.738│DEC. 192 │în admi-│ │ │
  │ │ │ │Bârnova │electronic │Ocolul silvic │Judeţ: Iaşi; │ │ │B/19.12.2011 │nistrare│ │ │
  │ │ │ │ │emisie/ │Pădureni, │Comuna Ciurea;│ │ │ORDIN MEF │ │ │ │
  │ │ │ │ │recepţie, │E Drum public │Sat Ciurea │ │ │nr. 3471/2008 │ │ │ │
  │ │ │ │ │putere 750 KW │ │ │ │ │HOT. CA nr. │ │ │ │
  │ │ │ │ │230-460 km │ │ │ │ │2/24.02.2012 │ │ │ │
  │ │ │ │ │rază de │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │acţiune │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────┴───────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴───────────────┴────────┴────────┴────┘  Anexa 3
  Bunuri imobile aflate în domeniul public al statului
  şi în administrarea Ministerului Mediului şi
  Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională
  de Meteorologie, la care se modifică valoarea de
  inventar ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor
  de modernizare

  *Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE R.A.
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza O.G. nr. 25/2995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt. Nr. MF Codul de clasifi- care MF Denumire Descriere tehnică Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală
  0 1 2 3 4 5 6
  1 62897 8.28.01 Clădire corp B Afumaţi Clădire din BCA şi cărămidă, parţial Subsol + Parter + Turn Sc = 221,86 mp, Sd = 288,76 mp, Extras CF nr. 2820 190.635 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  2 62898 8.28.01 Clădire corp C Afumaţi Clădire cărămidă, Parter, Sc = 150,92 mp, Sd = 150,92 mp, Extras CF nr. 2820 61.813 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  3 62900 8.28.01 Clădire corp A observator fizica atmosferei Afumaţi Clădire cărămidă, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 356,6 mp, Sd = 913,17 mp, Extras CF nr. 2820 768.877 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  4 62902 8.28.01 Clădire staţie meteo Gurahonţ Parter + Etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 107,36 mp, Sd = 214,82 mp, Extras CF nr. 300597 90.919 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  5 62955 8.28.01 Clădire staţie meteo Fundata Construcţie lemn, Parter + Mansardă, Sc = 86 mp, Sd = 172 mp, Extras CF nr. 100005 51.466 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  6 62978 8.28.01 Clădire staţie meteo Morăreşti Clădire bolţari beton, Parter, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp, Extras CF nr. 80122 28.300 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  7 62987 8.28.01 Clădire Centru instruire cadre în domeniul gospodăririi apelor staţie meteo Piteşti Clădire BCA, Parter, Sc = 28,15 mp, Sd = 28,15 mp, Extras CF nr. 84565 19.155 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  8 62988 8.28.01 Centru prelevare şi prelucrare date staţie meteo Piteşti Clădire BCA, Parter, Sc = 94 mp Sd = 94 mp Extras CF nr. 84565 7.933 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  9 63009 8.28.01 Clădire staţie meteo Roşiorii de Vede Clădire cărămidă, Parter, Sc = 135 mp, SD = 135 mp, şi instalaţiile aferente, Extras CF 20452 236.699 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  10 63021 8.28.01 Clădire staţie meteo Titu Clădire cărămidă, Parter, Sc = 91 mp; Sd = 91 mp, Extras CF nr. 70502 28.570 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  11 63038 8.30 Clădire staţie meteo Roman Clădire Parter zidărie din cărămidă, Sc = 103,69 mp, Sd = 103,69 mp, Extras CF nr. 50562 186.455 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  12 63045 8.28.01 Clădire staţie H + M Piatra Neamţ, ANM-RA Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial Subsol + Parter, Sc = 118,80 mp, Sd = 210,45 mp, Extras CF nr. 5575/N 71.021 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  13 63047 8.28.01 Clădire staţie meteo Călimani Clădire cu zidărie din cărămidă, Parter + Etaj 1 + Etaj 2, Sc = 244 mp, Sd = 732 mp, Extras CF nr. 31059 573.814 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  14 63051 8.28.01 Clădire staţie meteo Adjud Clădire Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp, Extras CF nr. 51605 62.117 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  15 63061 8.28.01 Clădire (Ghiocel) staţie meteo Târgu-Neamţ Baracă Parter din PAL Sc = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp, Extras CF nr. 51484 21.424 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  16 63062 8.28.01 Clădire staţie H + M Focşani, partea ANM - CMR Moldova Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial Subsol + Parter, Sc = 107,70 mp, Sd = 143,63 mp, Extras CF nr. 7126 51.878 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  17 63073 8.28.01 Clădire staţie meteo Rădăuţi Clădire Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 132 mp, Sd = 132 mp, Extras CF nr. 35249 338.691 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  18 63086 8.28.01 Clădire staţie meteo Ceahlău Clădire din lemn, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 104 mp, Sd = 312 mp, Extras CF nr. 50867 999.771 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  19 63099 8.28.01 Clădire staţie meteo Botoşani Clădire din cărămidă Parter, Sc = 102,57 mp, Sd = 102,57 mp Extras CF nr. 54849 205.809 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  20 63116 8.28.01 Clădire staţie meteo Dărăbani Clădire Parter + Etaj, cu zidărie din cărămidă, Sc = 102,29 mp, Sd = 204,58 mp, Extras CF nr. 51101 350.789 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  21 63122 8.28.01 Clădire staţie meteo Tecuci Clădire Parter din cărămidă, Sc = 82 mp, Sd = 82 mp, Extras CF nr. 102108 69.770 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  22 63164 8.28.01 Staţie meteo Cotnari Clădire cu zidărie din cărămidă Subsol + Parter + Etaj, Sc = 81 mp, Sd = 243 mp, Extras CF nr. 60344 241.341 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  23 63174 8.29.08 Cons. sector hidro meteo sediu CMR Moldova (partea ANM) Clădire cu zidărie din cărămidă cu două nivele din 4 (parţial Subsol + Etaj 1), Sc = 308,69 mp, Sd = 389,66 mp, Extras CF nr. specială, nr. cadastral 14308/1 325.133 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  24 63177 8.28.01 Clădire staţie meteo Vaslui Clădire Parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 107 mp, Sd = 107 mp, Extras CF nr. 73701 56.726 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  25 63184 8.28.01 Clădire staţie meteo Negreşti Clădire cu zidărie din cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 70047 196.609 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  26 63188 8.28.01 Clădire staţie meteo Bârlad Clădire Parter zidărie din cărămidă, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp, Extras CF nr. 70489 46.717 DEC. 2101/01.11.2011 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  27 63210 8.28.01 Clădire staţie meteo Parâng Clădire din lemn, Parter, magazie, Sc = 101,15 mp, Sd = 101,15 mp, Extras CF nr. 62539 32.567 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  28 63212 8.28.01 Clădire staţie meteo Băileşti Clădire din panouri prefabricate din beton, Parter + Etaj, Sc = 86 mp, Sd = 120,19 mp, Extras CF nr. 770 171.342 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  29 63217 8.28.01 Clădire staţie meteo Bechet Clădire din panouri prefabricate din beton, Parter + Etaj, Sc = 112 mp, Sd = 164,26 mp, Extras CF nr. 35 145.402 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  30 63230 8.28.01 Clădire staţie meteo Calafat Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 77 mp, Sd = 77 mp, Extras CF nr. 1430 137.726 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  31 63236 8.28.01 Clădire staţie meteo Caracal Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 54,74 mp, Sd = 54,74 mp, Extras CF nr. 51743 58.829 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  32 63247 8.28.01 Clădire centru radar Craiova Clădire Parter + Etaj + Turn radar, cărămidă, Sc = 128 mp, Sd = 222 mp, Extras CF nr. 18330 1.433.751 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  33 63262 8.28.01 Clădire staţie meteo cu anexe Drăgăşani Clădire din cărămidă, Subsol + Parter + Etaj, Sc = 146 mp, Sd = 438 mp, Extras CF nr. 35517 51.947 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  34 63265 8.28.01 Cabană tip Laura, Obârşia Lotrului Clădire din lemn, Parter, anexe, Sc = 86 mp, Sd = 86 mp, Extras CF nr. 35593 40.076 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  35 63285 8.28.01 Clădire staţie meteo Drobeta-Turnu Severin Clădire din cărămidă, Parter + Etaj şi anexe, Sc = 184,42 mp, Sd = 239,20 mp, Extras CF nr. 56484 150.213 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  36 63295 8.28.01 Clădire staţie meteo Păltiniş Clădire piatră + cărămidă, Parter, Sc = 181 mp, Sd = 181 mp, Extras CF nr. 59665 213.173 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  37 63307 8.28.01 Clădire staţie meteo Miercurea-Ciuc Clădire cărămidă, Parter, Sc = 121 mp, Sd = 121 mp, Extras CF nr. 56045 132.160 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  38 63311 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Secuiesc Clădire cărămidă, Parter, Sc = 103,73 mp, Sd = 103,73 mp, Extras CF nr. 839 209.604 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  39 63315 8.28.01 Clădire staţie meteo Câmpeni Clădire cărămidă Parter + Etaj, Sc = 230 mp, Sd = 460 mp, Extras CF nr. 71267 309.356 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  40 63320 8.28.01 Clădire staţie meteo Roşia Montană Clădire cărămidă Parter + 2 Etaje, Sc = 160 mp, Sd = 480 mp Extras CF nr. 71751 710.078 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  41 63338 8.28.01 Clădire staţie meteo Odorheiul Secuiesc Clădire cărămidă Parter, Sc = 101 mp, Sd = 101 mp, Extras CF nr. 55265 20.891 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  42 63351 8.28.01 Clădire staţie meteo Arad Clădire Parter + Etaj + Turn observaţii, cărămidă, Sc = 113,30 mp, Sd = 259 mp, Extras CF 321324 268.159 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  43 63357 8.28.01 Clădire staţie meteo Banloc Clădire Parter din cărămidă, Sc = 101,27 mp, Sd = 101,27 mp, Extras CF 402906 101.608 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  44 63366 8.28.01 Clădire staţie meteo Borod Clădire cărămidă, Parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, Extras CF 57564 62.231 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  45 63370 8.28.01 Clădire staţie meteo Caransebeş Clădire din cărămidă, Parter şi instalaţiile aferente, Sc = 98,10 mp, Sd = 98,10 mp, Extras CF 34987 151.040 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  46 63388 8.28.01 Clădire staţie meteo Cuntu Cabana din lemn, S + P + E + M, Sc = 271,44 mp, Sd = 965,92 mp, Extras CF 30217 35.404 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  47 63390 8.28.01 Clădire staţie meteo Deva Clădire din cărămidă Parter + Etaj, Sc = 249,35 mp, Sd = 426,83 mp, Extras CF 66100 493.114 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  48 63398 8.28.01 Clădire staţie meteo Dumbrăviţa de Codru - casă tip "Nora" Cabană scândură, consolidată şi izolată termic, Parter, Sc = 59 mp, Sd = 59 mp, Extras CF nr. 3ndf 95.850 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  49 63400 8.28.01 Clădire staţie meteo Băile Herculane Clădire Parter din cărămidă, Sc = 173 mp, Sd = 173 mp, Extras CF 30926 114.161 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  50 63409 8.28.01 Clădire staţie meteo Holod Clădire din cărămidă, Parter, Sc = 106 mp, Sd = 106 mp, Extras CF 486 55.522 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  51 63432 8.28.01 Clădire + extindere staţie Oradea Clădire din beton, Parter + Etaj, Sc = 325 mp, Sd = 650 mp, HCL Mun. Oradea nr. 803/2006. 641.608 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  52 63443 8.28.01 Clădire staţie meteo Reşiţa Clădire Parter + 2 Etaje, din cărămidă, Sc = 110 mp, Sd = 330 mp, Extras CF 36978 405.257 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  53 63471 8.28.01 Clădire staţie meteo Şiria Cetate - casă prefabricate "Nora" Cabană consolidată şi izolată termic, Subsol + Parter, Sc = 72,92 mp, Sd = 102,44 mp, Extras CF nr. 302171 102.045 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  54 63488 8.28.01 Clădire staţie Stâna de Vale Clădire din beton, Parter + 2 Etaje, Sc = 121 mp, Sd = 363 mp, Extras CF 816 558.091 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  55 63490 8.28.01 Clădire staţie meteo Ţarcu Clădire din piatră, Parter + 2 Etaje, consolidată şi izolată termic, şi instalaţiile aferente, Sc = 171,82 mp, Sd = 303,56 mp, Extras CF nr. 30034 664.624 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  56 63496 8.28.01 Anexa radar SM Timişoara Clădire tip Parter, cărămidă, BCA, Sc = 243,50 mp, Sd = 243,50 mp, Extras CF 429115 152.904 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  57 63500 8.28.01 Clădire staţie meteo Vărădia de Mureş Clădire din lemn, Parter + Mansardă, Sc = 143,51 mp, Sd = 210,38 mp, Extras CF 300613 26.087 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  58 63505 8.28.01 Clădire staţie meteo Băişoara Clădire DS + P + E + M fundaţie din beton cu pereţi portanţi din zid cărămidă, Sc = 203 mp, Sd = 413 mp, Extras CF nr. 50901 596.063 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  59 63514 8.28.01 Clădire staţie meteo Iezer Clădire din lemn S + P + E, acoperiş tablă, Sc = 117 mp, Sd = 260 mp, Extras CF nr. 51888 329.087 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  60 63515 8.28.01 Clădire staţie meteo Iezer anexa 1 Clădire din lemn Parter, acoperiş tabla, Sc = 53,68 mp, Sd = 53,68 mp, Extras CF nr. 51888 125.685 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  61 63521 8.28.01 Baracă demontabilă staţie meteo Târgu Lăpuş Baracă demontabilă din lemn cu acoperiş azbociment, fundaţie din beton, Sc = 114,75 mp, Sd = 114,75 mp, Extras CF nr. 51401 49.609 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  62 63523 8.28.01 Clădire staţie meteo Zalău Clădire Parter, cărămidă, Sc = 78 mp, Sd = 78 mp, Extras CF nr. 7788 46.188 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  63 63526 8.28.01 Clădire staţie meteo Supuru de Jos Clădire Parter, cărămidă, Sc = 100,32 mp, Sd = 100,32 mp, Extras CF nr. 100568 75.546 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  64 63530 8.28.01 Clădire corp 1 (unu) staţie meteo Satu Mare Clădire Parter, cărămidă, Sc = 124,46 mp, Sd = 124,46 mp Extras CF nr. 54799 132.763 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  65 63538 8.28.01 Staţie meteo Gura Portiţei Parter + Etaj + Mansardă, cărămidă, Sc = 107,57 mp; Sd = 215,14 mp; Extras CF 30617 828.059 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  66 63539 8.28.01 Clădire staţie meteo Mahmudia Parter cărămidă, Sc = 117,42 mp; Sd = 117,42 mp; Extras CF 30298 71.924 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  67 63540 8.28.01 Clădire staţie meteo Sfântu Gheorghe Parter cărămidă, Sc = 129,30 mp; Sd = 129,30 mp; Extras CF nr. 30132 36.280 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  68 63547 8.28.01 Clădire staţie meteo platforma Tulcea Parter cărămidă, Sc = 33,84 mp; Sd = 33,84 mp; Extras CF 34233 44.224 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  69 63612 8.28.01 Clădire staţie meteo Craiova Clădire Parter + Etaj, prefabricate, Sc = 86 mp, Sd = 127,14 mp, Extras CF nr. 18330 530.493 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  70 63646 8.28.01 Clădire staţie meteo Sărmaş Clădire cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 50630 235.778 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  71 63647 8.28.01 Clădire staţie meteo Joseni Clădire cărămidă, Parter + Etaj, Sc = 102 mp, Sd = 204 mp, Extras CF nr. 51229 103.358 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  72 63701 8.28.01 Clădire staţie meteo Curtea de Argeş Construcţie panouri lemn 'TOMIS' + cărămidă ext. Sc = 68,50 mp, Sd = 68,50 mp, Extras CF nr. 82326 25.550 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  73 63702 8.28.01 Clădire staţie meteo Zimnicea Cabană scândură; Parter, Sc = 61,10 mp, Sd = 61,10 mp, Extras CF nr. 20488 30.318 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  74 65187 8.28.01 Staţie meteo Poiana Stampei Parter + Etaj, zidărie BCA, Sc = 74,03 mp, Sd = 168,39 mp, Extras CF nr. 30583 172.984 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  75 114916 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgu Ocna Clădire Parter cu zidărie din cărămidă Sc = 93,50 mp, Sd = 93,50 mp, Extras CF nr. 60335 109.202 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  76 114924 8.28.01 Clădire staţie meteo Ştei Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 69 mp, Sd = 69 mp, Extras CF nr. 31ndf 13.314 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  77 114936 8.28.01 Clădire staţie meteo Bozovici Parter, zidărie cărămidă, Sc = 58,10 mp, Sd = 58,10 mp, Extras CF nr. 840 45.506 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  78 114941 8.29.08 Clădire CMR Constanţa Parţial Demisol + Parter + parţial Etaj, cărămidă, Sc = 856,25 mp; Sd = 1721,17 mp; Extras CF 229006 2.278.361 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  79 114957 8.28.01 Clădire staţie meteorologică Ocna Şugatag Clădire Parter + Etaj, din cărămidă, Sc = 107,51 mp, Sd = 215,02 mp, Extras CF nr. 722 274.090 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  80 114961 8.28.01 Clădire staţie meteo Târnăveni (Bobohalma) Clădire cărămidă, Parter + Etaj SC = 104 mp, Sd = 208 mp, Extras CF nr. 446/N 789.425 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  81 114962 8.28.01 Clădire corp 2 (doi) staţie meteo Satu Mare Clădire Parter, cărămidă, Sc = 28,84 mp, Sd = 28,84 mp, Extras CF nr. 54799 16.795 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  82 145343 8.28.01 Clădire staţie meteo Batoş Clădire cărămidă, Parter, Sc = 76 mp, Sd = 76 mp, Extras CF nr. 50532 121.430 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  83 149111 8.28.01 Baracă tip "Ghiocel" staţie meteo Stânca Ştefăneşti Baraca tip Ghiocel, construcţie Parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 67 mp, Sd = 67 mp, Extras CF nr. 50454 61.183 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  84 150324 8.28.01 Clădire anexa SM Vlădeasa 1800 Clădire P + M, cărămidă, BCA, lemn, Sc = 94 mp, Sd = 188 mp, Extras CF nr. 50410 194.167 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  85 152150 8.28.01 Clădire staţie meteo Sebeş Construcţie din cărămidă, Parter, Sc = 113,12 mp, Sd = 113,12 mp, Extras CF nr. 75657 163.656 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  86 152189 8.28.01 Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana Etaj 1 + Turn observaţii, construcţie din cărămidă, Sc = 453,41 mp, Sd = 479,36 mp, Extras CF 408000-C1-U1 827.309 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  87 152193 8.28.13 Anexa construcţie exploatare radar Oradea - Dealul Vântului Construcţie BCA, Parter, Sc = 32 mp, Sd = 32 mp, Extras CF nr. 172015 36.047 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  88 152211 8.28.01 Clădire staţie meteo Corugea Parter cărămidă, Sc = 128,20 mp; Sd = 128,20 mp; Extras CF 32036 54.530 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  89 152218 8.28.01 Clădire staţie meteo Bâcleş Construcţie Parter, cărămidă, Sc = 80,22 mp, Sd = 80,22 mp, Extras CF 50143 8.569 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  90 152220 8.28.01 Clădire staţie meteo Polovragi Clădire Parter + Etaj, cărămidă, Sc = 127,18 mp, Sd = 154,36 mp, Extras CF nr. 35364 93.475 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  91 152245 8.28.01 Clădire staţie meteo Turda Clădire cărămidă, Parter, Sc = 92 mp, Sd = 92 mp, Extras CF nr. 54847 65.993 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  92 152308 8.28.01 Clădire staţie meteo Râmnicu Vâlcea Clădire Parter + Etaj, cărămidă, Sc = 146 mp, Sd = 292 mp, Extras CF nr. 40266 460.967 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  93 156555 8.28.01 Clădire staţie meteorologică Suceava Clădire Demisol (parţial) + Parter din cărămidă, Sc = 158 mp, Sd = 223,90 mp şi instalaţii aferente, Extras CF nr. 34561 627.475 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare
  94 156571 8.28.01 Clădire staţie meteo Târgovişte Parter + Etaj (parţial) din BCA Clădire structură cadre de beton, Sc = 152 mp, Sd = 236 mp şi instalaţii aferente, Extras CF nr. 13837 359.883 ORDIN MEF nr. 3471/2008 HOT. CA nr. 2/24.02.2012 Raport reevaluare


  ------