ORDIN nr. 326 din 16 martie 2009 (*actualizat*)
privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă
(actualizat până la data de 31 mai 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ----------------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 31 mai 2010 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 762 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 1.381 din 3 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 1.521 din 3 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 131 din 23 februarie 2010; ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. I.B. 2.660 din 16 martie 2009 al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe,
  în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) şi al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Pentru coordonarea activităţii specifice domeniului sanitar, la nivelul Ministerului Sănătăţii se înfiinţează şi funcţionează cu rol consultativ comisiile de specialitate.
  (2) Se înfiinţează Comisia naţională de transparenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, în vederea întocmirii şi revizuirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi în vederea întocmirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc.


  Articolul 2

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzut în anexa nr. 1A, iar al Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 1B.
  (2) Componenţa comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 2A, iar a Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 2B.


  Articolul 3

  (1) Participarea persoanelor nominalizate în comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale.
  (2) Membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe.


  Articolul 4

  (1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi ai Comisiei naţionale de transparenţă se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.
  (2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună declaraţia de interese şi angajamentul de confidenţialitate.
  (3) Declaraţiile de interese se depun la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii şi se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
  (4) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
  (5) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii, respectiv al Comisiei naţionale de transparenţă.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Membrii care fac parte din comisiile de specialitate şi din Comisia naţională de transparenţă, precum şi direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 169/2008 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2008, cu modificările ulterioare.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Bucureşti, 16 martie 2009.
  Nr. 326.


  Anexa 1A

  REGULAMENT 16/03/2009


  Anexa 1B

  REGULAMENT 16/03/2009


  Anexa 2A

  ───────
  I. Comisiile de specialitate
  1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă
  2. Comisia de boli infecţioase
  3. Comisia de cardiologie
  4. Comisia de dermato-venerologie
  5. Comisia de diabet
  6. Comisia de endocrinologie
  7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă
  8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie
  9. Comisia de genetică medicală
  10. Comisia de geriatrie şi gerontologie
  11. Comisia de hematologie şi transfuzii
  12. Comisia de medicină de familie
  13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre
  14. Comisia de medicină internă
  15. Comisia de medicina muncii
  16. Comisia de nefrologie
  17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
  18. Comisia de oncologie
  19. Comisia de pediatrie şi neonatologie
  20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică
  21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
  22. Comisia de reabilitare, medicină fizică şi balneologie
  23. Comisia de reumatologie
  24. Comisia de chirurgie cardiacă
  25. Comisia de chirurgie vasculară
  26. Comisia de chirurgie generală
  27. Comisia de chirurgie microinvazivă
  28. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă
  29. Comisia de chirurgie toracică
  30. Comisia de neurochirurgie
  31. Comisia de obstetrică-ginecologie
  32. Comisia de oftalmologie
  33. Comisia de ortopedie şi traumatologie
  34. Comisia de otorinolaringologie
  35. Comisia de urologie
  36. Comisia de anatomie patologică
  37. Comisia de epidemiologie
  38. Comisia de medicină de laborator
  39. Comisia de medicină legală
  40. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară
  41. Comisia de sănătate publică
  42. Comisia de specialităţi medico-dentare
  43. Comisia de promovare a sănătăţii
  44. Comisia de bioetică
  45. Comisia de luptă anti-SIDA
  46. Comisia de psihologie
  II. Componenţa comisiilor de specialitate
  1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă
  Preşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara Vicepreşedinte: conf. dr. Şerban Ion Bubenek Turconi - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Şerban Marinescu - Bucureşti
  - conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş
  - conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti
  - conf. dr. Ioana Grigoraş - Iaşi
  - prof. dr. Petru Octavian Teodorescu - Oradea
  - prof. dr. Dan Tulbure - Bucureşti
  - prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa - Galaţi
  Secretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti.
  -----------
  Pct. 1 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.
  2. Comisia de boli infecţioase
  Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti
  - prof. dr. Virginia Zanc - Cluj-Napoca
  - dr. Dan Oţelea - Bucureşti
  - prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa
  - prof. dr. Carmen Dorobăţ - Iaşi
  Secretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti
  3. Comisia de cardiologie
  Preşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - Timişoara
  Membri:
  - prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti
  - prof. dr. Dan Dobreanu - Târgu Mureş
  - prof. dr. Cezar Macarie - Bucureşti
  - prof. dr. Eduard Apetrei - Bucureşti
  - prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi
  - prof. dr. Mircea Cinteză - Bucureşti
  - prof. dr. Dan Dominic Ionescu - Craiova
  - prof. dr. Carmen Ginghină - Bucureşti
  - conf. dr. Adrian Iancu - Cluj-Napoca
  Secretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara.
  -----------
  Pct. 3 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.
  4. Comisia de dermato-venerologie
  Preşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ioan Nedelcu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Virgil Feier - Timişoara
  - prof. dr. Zenaida Petrescu - Iaşi
  - prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-Napoca
  Secretar: prof. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti
  5. Comisia de diabet
  Preşedinte: prof. dr. Amorin Popa - Oradea
  Vicepreşedinte: prof. dr. Constantin Ionescu Târgovişte - Bucureşti
  Membri:
  - dr. Alina Nicolau - Bucureşti
  - prof. dr. Ioana Micle - Timişoara
  - prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti
  - prof. dr. Mariana Graur - Iaşi
  - prof. dr. Maria Moţa - Craiova
  - conf. dr. Romulus Timar - Timişoara
  - şef lucrări dr. Gabriela Roman - Cluj-Napoca
  Secretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti
  6. Comisia de endocrinologie
  Preşedinte: prof. dr. Mihail Coculescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ioana Zosin - Timişoara
  Membri:
  - prof. dr. Imre Kun - Târgu Mureş
  - prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi
  - conf. dr. Daniel Grigorie - Bucureşti
  - prof. dr. Simona Fica - Bucureşti
  - conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Corin Badiu - Bucureşti
  Secretar: dr. Adriana Toma - Piteşti
  7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă
  Preşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca
  Membri:
  - prof.dr. Gheorghe Mermeze - Oradea
  - conf. dr. Emese Sipos - Târgu Mureş
  - prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi
  - prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa
  Secretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti
  8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie
  Preşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti
  - prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti
  - prof. dr. Radu Voiosu - Bucureşti
  - prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova
  - prof. dr. Anca Trifan - Iaşi
  - conf. dr. Ciprian Brisc - Oradea
  - prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş
  - prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara
  - conf. dr. Liana Gheorghe - Bucureşti
  - conf. dr. Simona Băţagă - Târgu Mureş
  Secretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucureşti.
  -----------
  Pct. 8 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.
  9. Comisia de genetică medicală
  Preşedinte: prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Marius Bembea - Oradea
  Membri:
  - prof. dr. Valerica Belengeanu - Timişoara
  - prof. dr. Mircea Covic - Iaşi
  - conf.dr. Katalin Csep - Târgu Mureş
  Secretar: şef lucrări dr. Anca Popescu
  10. Comisia de geriatrie şi gerontologie
  Preşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Olimpia Ghidrai - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Ioana Alexa - Iaşi
  - dr. Rodica Nicolescu - Timişoara
  - dr. Carmen Ştiru - Bucureşti
  - dr. Oana Cuzino - Bucureşti
  - conf. dr. Maria Georgescu - Bucureşti
  Secretar: dr. Cristina Vâlcea - Bucureşti
  11. Comisia de hematologie şi transfuzii
  Preşedinte: dr. Aurel Rosin - Sfântu Gheorghe
  Vicepreşedinte: prof. dr. Marghit Şerban - Timişoara
  Membri:
  - conf. dr. Adriana Coliţă - Bucureşti
  - dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi
  - dr. Emanoil Gheorghiţă - Braşov
  - dr. Stana Jenariu - Timişoara
  - dr. Valentina Uscătescu - Bucureşti
  Subcomisia de transfuzii:
  - dr. Alina Dobrotă - Constanţa
  - dr. Doina Vuculescu - Bucureşti
  - conf. dr. Ligia Burtă - Oradea
  Secretar: dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti
  12. Comisia de medicină de familie
  Preşedinte: conf. dr. Matei Dumitru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: dr. Sabin Oprea - Cluj-Napoca
  Membri:
  - asist. univ. dr. Daniela Mihaela Baltă - Bucureşti
  - dr. Rodica Tănăsescu - Bucureşti
  - dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti
  - prof. dr. Viorela Enăchescu - Craiova
  - dr. Paul Şerban - Botoşani
  - dr. Ileana Brânză - Brăila
  - dr. Simona Şopov - Tulcea
  - dr. Loredana Piloff - Sibiu
  - prof. dr. Pal Kikeli - Târgu Mureş
  - prof. dr. Rodica Petrovan - Iaşi
  Secretar: asist. dr. Adela Mihaela Iancu - Bucureşti
  13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre
  Preşedinte: şef de lucrări dr. Raed Arafat - Târgu Mureş
  Vicepreşedinte: dr. Hadrian Borcea - Oradea
  Membri:
  - dr. Vasile Popescu - Constanţa
  - dr. Leonida Iancu - Timişoara
  - dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti
  - şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova
  - dr. Nicolae George Moldovan - Cluj-Napoca
  - dr. Alis Grasu - Bucureşti
  - dr. Monica Puticiu - Arad
  Secretar: dr. Ioana Dimitriu - Bucureşti
  14. Comisia de medicină internă
  Preşedinte: prof. dr. Minerva Muraru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Emilian Caraşca - Târgu Mureş
  - prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa
  - prof. dr. Mircea Grigorescu - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi
  - conf. dr. Florin Petrescu - Craiova
  Secretar: conf. dr. Horia Bălan - Bucureşti
  15. Comisia de medicina muncii
  Preşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara
  Membri:
  - dr. Doina Popa - Iaşi
  - dr. Mihaela Stoia - Sibiu
  - prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Lorand Szasz - Târgu Mureş
  - dr. Adriana Todea - Bucureşti
  - prof. dr. Ion Toma - Craiova
  Secretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti
  16. Comisia de nefrologie
  Preşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureş
  Membri:
  - prof. dr. Adrian Covic - Iaşi
  - prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - Bucureşti
  - prof. dr. Mirela Gherman-Căprioară - Cluj-Napoca
  - conf.dr. Gabriel Bako - Oradea
  - conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti
  - dr. Ovidiu Sorin Golea - Timişoara
  - conf. dr. Aurel Bizo - Cluj-Napoca
  Secretar: asist. dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti
  17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică
  Preşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Marina Ţicmeanu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iaşi
  - conf. dr. Dana Craiu - Bucureşti
  - prof. dr. Szabolcs Szatmari - Târgu Mureş
  - prof. dr. Dafin Mureşeanu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucureşti
  - prof. dr. Mihaela Simu - Timişoara
  - dr. Axinia Corcheş - Timişoara
  Secretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti.
  -----------
  Pct. 17 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.
  18. Comisia de oncologie
  Preşedinte: conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Rodica Anghel - Bucureşti
  Subcomisia chirurgie oncologică
  Preşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Eugen Brătucu - chirurgie oncologică - Bucureşti
  - conf. dr. Alin Rancea - chirurgie oncologică - Cluj- Napoca
  - prof. dr. Nicola Trăilă - chirurgie oncologică - Timişoara
  Subcomisia oncologie medicală
  Preşedinte: conf. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-Napoca
  Membri:
  - conf. dr. Ladislau Ritli - Oradea
  - conf. dr. Lucian Miron - oncologie medicală - Iaşi
  - dr. Ciprian Aldea - oncologie medicală - Bucureşti
  - conf. dr. Smaranda Arghirescu - oncologie medicală - Timişoara
  Subcomisia radioterapie
  Preşedinte: prof. dr. Viorica Nagy - Cluj-Napoca
  Membri:
  - dr. Xenia Bacinschi - radioterapie - Bucureşti
  - dr. Gabriel Kacso - radioterapie - Cluj-Napoca
  - dr. Laura Rebegea - radioterapie - Galaţi
  Subcomisia oncohematologie
  Preşedinte: prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti
  Membri:
  - dr. Galafteon Oltean - oncohematologie - Târgu Mureş
  - prof. dr. Hortensia Ioniţă - oncohematologie - Timişoara
  - dr. Mioara Ionescu - anatomie patologică - citologie - Bucureşti
  - dr. Ileana Condrea - anatomie patologică - Bucureşti
  Subcomisia paliaţie
  Preşedinte: dr. Daniela Moşoiu - Braşov
  Membri:
  - dr. Alexandru Grigorescu - paliaţie - Bucureşti
  - dr. Gabriela Miculschi - paliaţie - Oradea
  Secretar: dr. Mircea Dediu - Bucureşti
  19. Comisia de pediatrie şi neonatologie
  Preşedinte: prof. dr. Dumitru Orăşeanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Constantin Arion - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Nicolae Miu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Dan Moraru - Iaşi
  - prof. dr. Coriolan Ulmeanu - Bucureşti
  - prof. dr. Eva Kiss - Târgu Mureş
  - prof. dr. Liviu Pop - Timişoara
  Secretar: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti
  20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică
  Preşedinte - prof. dr. Miron Bogdan - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - Timişoara
  Membri:
  - prof. dr. Florin Mihălţan - Bucureşti
  - prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Traian Mihăiescu - Iaşi
  - prof. dr. Gabriela Jimborean - Târgu Mureş
  - prof. dr. Diana Deleanu - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti
  - conf. dr. Oana Arghir - Constanţa
  Secretar: şef lucrări dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti
  21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică
  Preşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - Craiova
  Vicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti
  Membri:
  - conf. dr. Radu Mihăilescu - Bucureşti
  - prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş
  - prof. dr. Delia Podea - Arad
  - prof. dr. Ioana Micluţia - Bucureşti
  - prof. dr. Iuliana Dobrescu - Bucureşti
  - dr. Ioan Roman - Baia Mare
  Secretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi.
  ----------
  Pct. 21 al cap. II din anexa 2A a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.
  22. Comisia de reabilitare, medicină fizică şi balneologie
  Preşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Ioan Onac - Cluj-Napoca
  Membri:
  - prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova
  - prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucureşti
  - prof. dr. Dan Nemeş - Timişoara
  - conf. dr. Anca Ionescu - Bucureşti
  - dr. Daiana Popa - Băile Felix
  - dr. Zoe Irimie - Suceava
  Secretar: conf. dr. Delia Cinteză - Bucureşti
  23. Comisia de reumatologie
  Preşedinte: prof. dr. Horaţiu Boloşiu - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi
  - prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Lia Georgescu - Târgu Mureş
  - prof. dr. Paulina Ciurea - Craiova
  - prof. dr. Maria Şuta - Constanţa
  - conf. dr. Nicolae Iagăru - Bucureşti
  Secretar: dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti
  24. Comisia de chirurgie cardiacă
  Preşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mircea Bârsan - Cluj-Napoca
  Membri:
  - prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi
  - conf. dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş
  - dr. Sorin Băilă - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti
  25. Comisia de chirurgie vasculară
  Preşedinte: prof. dr. Şerban Rădulescu - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: dr. Ionel Dorc - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti
  - prof. dr. Gaspar Marian - Timişoara
  - şef lucrări dr. Radu Popa - Iaşi
  - dr. Ovidiu Jimboreanu - Târgu Mureş
  Secretar: dr. Horia Mureşan - Bucureşti
  26. Comisia de chirurgie generală
  Preşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Traian Pătraşcu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Eugen Brătucu - Bucureşti
  - prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi
  - prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti
  - prof. dr. Constantin Ciucea - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa
  - prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş
  - dr. Traian Adrian Duşe - Oradea
  Secretar: dr. Silviu Ciurea - Bucureşti
  27. Comisia de chirurgie microinvazivă
  Preşedinte: prof. dr. Fulger Lazăr - Timişoara
  Vicepreşedinte: dr. Doru Filipescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu Mureş
  - conf. dr. Cătălin Vasilescu - Bucureşti
  - dr. Cătălin Copăescu - Bucureşti
  - dr. Eugen Nicolau - Bucureşti
  - şef lucrări dr. Victor Tomulescu - Bucureşti
  - şef lucrări dr. Victor Strîmbu - Bucureşti
  - dr. Dan Ulmeanu - Bucureşti
  Secretar: dr. Bogdan Şerbănescu - Bucureşti
  28. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă
  Preşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ion Bordeianu - Constanţa
  Membri:
  - prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti
  - prof. dr. Tiberiu Bratu - Timişoara
  - prof. dr. Ioan Petre Florescu - Bucureşti
  - prof. dr. Alexandru Georgescu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Toma Mugea - Oradea
  - prof. dr. Horia Parvenescu - Craiova
  - prof. dr. Teodor Stamate - Iaşi
  - dr. Dan Chelariu - Bacău
  - dr. Dorin Dorobanţu - Târgu Mureş
  Secretar: şef lucrări dr. Dragoş Zamfirescu - Bucureşti
  29. Comisia de chirurgie toracică
  Preşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Alexandru Constantin Nicodin - Timişoara
  - dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Alexandru Mihail Boţianu - Târgu Mureş
  Secretar: asist. dr. Cezar Motaş - Bucureşti
  30. Comisia de neurochirurgie
  Preşedinte: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Nicolae Ianovici - Iaşi
  Membri:
  - prof. dr. Ştefan Florian - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Constantin Costea - Timişoara
  - şef lucrări dr. Alexandru Lupşa - Târgu Mureş
  - conf. dr. Bogdan Davidescu - Constanţa
  - şef lucrări dr. Cornel Mihalache - Galaţi
  Secretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti
  31. Comisia de obstetrică-ginecologie
  Preşedinte: prof. dr. Bogdan Marinescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Doru Anastasiu - Timişoara
  - prof. dr. Florin Stamatian - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Vlad Tica - Constanţa
  - prof. dr. Mircea Onofriescu - Iaşi
  - prof. dr. Bela Szabo - Târgu Mureş
  - conf. dr. Liana Antal - Oradea
  - conf. dr. Daniel Mureşan - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova
  Secretar: dr. Alexandru Filipescu - Bucureşti
  32. Comisia de oftalmologie
  Preşedinte: prof. dr. Monica Pop - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Benone Cârstocea - Bucureşti
  - prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi
  - conf. dr. Doina Bărăscu - Craiova
  - conf. dr. Mihnea Munteanu - Timişoara
  Secretar: conf. dr. Cristian Celea - Bucureşti
  33. Comisia de ortopedie şi traumatologie
  Preşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Ors Nagy - Târgu Mureş
  Membri:
  - prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti
  - prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti
  - prof. dr. Horia Vermeşan - Timişoara
  - prof. dr. Dan Barbu - Bucureşti
  - prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Paul Botez - Iaşi
  Secretar: dr. Alexandru Ulici - Bucureşti
  34. Comisia de otorinolaringologie
  Preşedinte: prof. dr. Vasile Costinescu - Iaşi
  Vicepreşedinte: prof. dr. Elena Ioniţă - Craiova
  Membri:
  - prof. dr. Stan Cotulbea - Timişoara
  - prof. dr. Silviu Albu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti
  - prof. dr. Cristian Popescu - Bucureşti
  - conf. dr Gheorghe Muhlfay - Târgu Mureş
  - şef lucrări dr. Simona Şerban - Bucureşti
  - şef lucrări dr. Sorin Sabău - Târgu Mureş
  Secretar: prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti
  35. Comisia de urologie
  Preşedinte: prof dr. Ioanel Sinescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca
  Membri:
  - conf. dr. Orsolya Martha - Târgu Mureş
  - prof. dr. Gheorghe Bumbu - Oradea
  - prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti
  - prof. dr. Viorel Bucuraş - Timişoara
  - conf. dr. Costică Novac - Iaşi
  - conf. dr. Dan Mischianu - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti
  36. Comisia de anatomie patologică
  Preşedinte: prof. dr. Maria Sajin - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Carmen Ardelean - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Elena Lazăr - Timişoara
  - prof. dr. Doina Rădulescu - Iaşi
  - prof. dr. Cristiana Simionescu - Craiova
  - conf. dr. Doiniţa Crişan - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Imre Egyed - Târgu Mureş
  - prof. dr. Elena Roşca - Oradea
  - dr. Teodora Vlădescu - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Sabina Zarac - Bucureşti
  37. Comisia de epidemiologie
  Preşedinte: conf. dr. Geza Molnar - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi
  - dr. Carmen Sima - Baia Mare
  - dr. Camelia Truică - Călăraşi
  - dr. Ella Marialaki - Târgu Mureş
  - dr. Adriana Pistol - Bucureşti
  - dr. Florin Popovici - Bucureşti
  Secretar: şef lucrări Daniela Piţigoi - Bucureşti
  38. Comisia de medicină de laborator
  Preşedinte: prof. dr. Marian Neguţ - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Olga Dorobăţ - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Liuba Petrov - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti
  - prof. dr. Roxana Moldovan - Timişoara
  - prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi
  - conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş
  - conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti
  - conf. dr. Elod Nagy - Târgu Mureş
  Secretar: şef lucrări dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti
  39. Comisia de medicină legală
  Preşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - Iaşi
  Membri:
  - prof. dr. Roxana Zăvoi - Craiova
  - prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara
  - conf. dr. Gabriel Mihalache - Oradea
  - conf. dr. Ladislau Hecser - Târgu Mureş
  - conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti
  - conf. dr. Gabriela Beatrice Ioan - Iaşi
  - conf. dr. Silviu Morar - Sibiu
  - conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
  Secretar: asist. dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti
  40. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară
  Preşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara
  Membri:
  - prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Zoia Stoica - Craiova
  - prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti
  - prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş
  - prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Dragoş Negru - Iaşi
  Secretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti
  41. Comisia de sănătate publică
  Preşedinte: prof. dr. Cristian Vlădescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - Sibiu
  Membri:
  - prof. dr. Petru Armean - Bucureşti
  - prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa
  - conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova
  - şef lucrări dr. Alexandra Cucu - Bucureşti
  - şef lucrări dr. Zoe Bitea - Oradea
  Secretar: dr. Adina Bucur - Timişoara
  42. Comisia de specialităţi medico-dentare
  Preşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucureşti
  - prof. dr. Norina Forna - Iaşi
  - prof. dr. Ioan Sîrbu - Bucureşti
  - prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara
  - prof. dr. Dezso Kovacs - Târgu Mureş
  - prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti
  - dr. Alexandru Brezoiescu - Bucureşti
  Secretar: dr. Delia Barbu - Timişoara
  43. Comisia de promovare a sănătăţii
  Preşedinte: şef lucrări dr. Adriana Vasile - Bucureşti
  Vicepreşedinte: asist. dr. Eugenia Bratu - Bucureşti
  Membri:
  - dr. Maria Căiescu - Piatra-Neamţ
  - dr. Mariana Popa - Râmnicu Vâlcea
  Secretar: şef lucrări dr. Daniela Mănuc - Bucureşti
  44. Comisia de bioetică
  Preşedinte: prof. dr. Radu Palade - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - Bucureşti
  Membri:
  - conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca
  - conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova
  - conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca
  - dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi
  - dr. Carmen Pantiş - Oradea
  Secretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti
  45. Comisia de luptă anti-SIDA
  Preşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - Craiova
  Membri:
  - prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca
  - dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi
  - dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti
  - conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş
  - prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara
  - conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti
  - conf. dr. Dan Duiculescu - Bucureşti
  Secretar: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti
  46. Comisia de psihologie
  Preşedinte: prof. dr. Ioan Bradu Iamandescu - Bucureşti
  Vicepreşedinte: prof. dr. Mihaela Minulescu - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Daniel David - Cluj-Napoca
  - prof. dr. Ion Dafinoiu - Iaşi
  - conf. dr. Ion Duvac - Bucureşti
  - lector dr. Bogdan Ion - Bucureşti
  Secretar: psiholog pr. Marinela Nicula - Bucureşti
  47. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială
  Preşedinte: prof. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-Napoca
  Vicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti
  Membri:
  - prof. dr. Adrian Creangă - Constanţa
  - prof. dr. Dezideriu Kovacs - Târgu Mureş
  Secretar: prof. dr. Mircea Surpăţeanu - Craiova.
  -----------
  Pct. 47 al cap. II din anexa 2A a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 536 din 21 mai 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010.
  -----------
  Anexa 2A a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 131 din 23 februarie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010, conform modificării aduse de pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2B

  ───────
  COMISIA NAŢIONALĂ DE TRANSPARENŢĂ
  Preşedinte: prof. dr. Radu Lichiardopol
  Membri:
  - prof. dr. Gheorghe Mermeze
  - prof. dr. Pal Kikeli
  - conf. dr. Emese Sipos
  - Farm. Gabriela Bănciu
  Secretar: farm. Elena Minea
  -----------
  Anexa 2B a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 131 din 23 februarie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010, conform modificării aduse de pct. 9 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  DECLARAŢIE DE INTERESE
  a membrilor comisiilor
  ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │ Numele: │ Prenumele: │
  ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
  │Funcţia: │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Adresa profesională: │
  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Locul de muncă: │
  ├──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
  │Adresa: │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
  │Strada nr. │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
  │Cod poştal │Localitatea │
  ├──────────────────────┴───────────────┬─────────────────────────────────────┤
  │Număr de telefon (serviciu) │Număr de telefon (acasă) │
  ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │Număr de telefon (mobil) │Număr de fax │
  ├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
  │Adresa de e-mail │
  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Comisia:
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  A. Interese personale
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │
   │ │ (deţinere de acţiuni) │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │
   │ │ permanente │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │
   │ │ ştiinţifice │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit │
  │ │ raportul de expertiză │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

  2.6. Altele
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  B. Interese ale soţului/soţiei
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Numele │ Prenumele │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │
   │ │ (deţinere de acţiuni) │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │
   │ │ permanente │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │
   │ │ ştiinţifice │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit │
  │ │ raportul de expertiză │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

  2.6. Altele
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Numele, prenumele │ Tipul de rudenie │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │
   │ │ (deţinere de acţiuni) │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală
  2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura legăturii durabile sau │
   │ │ permanente │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura studiilor sau lucrărilor │
   │ │ ştiinţifice │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Denumirea produsului pentru care s-a întocmit │
  │ │ raportul de expertiză │
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii de consiliere │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare│
  ├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

  2.6. Altele
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Instituţia beneficiară a vărsământului │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)
  [] niciuna
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Denumirea societăţii │ Natura activităţii │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
  ┌──────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ Numele, prenumele │ Tipul de rudenie │
  ├──────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │ │
  └──────────────────────────┴───────────────────────┘

  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:
  Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus
  [] niciuna
   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Denumirea societăţii │ Natura participării financiare │
   │ │ (deţinere de acţiuni) │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  Subsemnatul/Subsemnata, .............., declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.
  Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.
  Data ............ Semnătura ...................


  Anexa 4

  ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE
  al membrilor comisiei
  Subsemnatul/Subsemnata, .............................., având profesia de ............................... la .................., membru al Comisiei de specialitate ......................................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.
  Data ............ Semnătura ...............
  -------