HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 februarie 2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 6 martie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 16 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, al doilea alineat al secţiunii "Rubrici faţa I" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Numărul documentului: element tactil format din 9 caractere alfanumerice."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Bucureşti, 27 februarie 2013.
  Nr. 67.
  --------