ORDIN nr. 26 din 23 martie 2020privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuție preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 25 martie 2020
  Având în vedere:– dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile art. 61 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale preluat din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov:
  Categoria de clienți
  Consumul minim anual
  MWh

  Consumul maxim anual
  MWh
  Tarifele de distribuție - lei/MWh -
  C.1.
   
  ≤ 28022,70
  C.2.> 280≤ 2.80022,36
  C.3.> 2.800≤ 28.00021,57
  (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov, pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deține licența de distribuție a gazelor naturale.(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.


  Articolul 2

  Operatorul de distribuție licențiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 23 martie 2020.
  Nr. 26.
  -----