HOTĂRÂRE nr. 231 din 16 martie 2011
privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Poziţia 62.527 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii, înregistrat la poziţia 62.527 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexă.


  Articolul 3

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 16 martie 2011.
  Nr. 231.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii
  şi Dezvoltării Rurale ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
  *Font 7*

  ┌──────┬───────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────┬───────┐
  │Nr. │Codul │ │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Tipul │
  │MFP │de │ │ │ │Valoarea │ │bunului│
  │ │clasi- │Denumirea ├─────────────┬─────────────────────────┬──────────┤Anul │ de ├──────────┬────────┼───────┤
  │ │ficare │ │Descrierea │Vecinătăţi (după caz, │ Adresa │dobân-│inventar │Baza │În │ │
  │ │ │ │tehnică │ pe scurt) │ │dirii/│(în lei) │legală │adminis-│ │
  │ │ │ │(pe scurt) │ │ │dării │ │ │trare/ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │ │
  │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │ │
  │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │
  ├──────┼───────┼───────────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
  │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
  ├──────┼───────┼───────────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
  │62.527│8.29.06│Sală de │Casă, curte, │N - Str. 1 Decembrie 1918│Municipiul│1999 │ 24,378 │Decizia │ │ │
  │ │ │şedinţe, │suprafaţă │V - DGAIA (direcţia │Satu Mare,│ │ │nr. 566/ │ │ │
  │ │ │birouri ale│1.845 mý, │generală pentru │Str. 1 │ │ │8.08.2005,│ în │imobil │
  │ │ │oficiului │topo. nr. 315│agricultură şi industrie │Decembrie │ │ │Protocol │adminis-│ │
  │ │ │judeţean de│ │alimentară) │1918 │ │ │1534/ │trare │ │
  │ │ │consultanţă│ │S - grădiniţă │nr. 15, │ │ │15.11.2005│ │ │
  │ │ │agricolă │ │E - bloc │judeţul │ │ │C.F │ │ │
  │ │ │ │ │ │Satu │ │ │nr. 13157 │ │ │
  │ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │
  └──────┴───────┴───────────┴─────────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘

  __________