HOTĂRÂRE nr. 759 din 16 iulie 2008
privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iulie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului a imobilului prevăzut la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestuia.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi demolare, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 16 iulie 2008.
  Nr. 759.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în administrarea Ministerului Internelor
  şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei
  de Frontieră Vaslui, care trece din domeniul public al statului
  în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii
  din funcţiune şi demolării
  Adresa imobi- lului Persoana juridică care administrează imobilul Valoarea contabilă - lei - Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr inventar din domeniul public al statului
  Oraşul Murgeni, judeţul Vaslui Ministerul Internelor şi Reformei Adminis- trative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui 36.200 Pavilion C1: Suprafaţa construită = 246,05 mp 150.377 (parţial)

  -----------