ORDONANTA Nr. 39*) din 5 august 1994 *** Republicată
privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 8 august 1996


    Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 85 din 12 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 17 iulie 1996, dându-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 5 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 134 din 24 decembrie 1994 şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 2 februarie 1995.

    Articolul 1

    Salarizarea personalului din sectorul bugetar se stabileşte în raport cu rolul pe care acesta îl are în societate, cu importanţa muncii pe care o desfăşoară, cu nivelul pregătirii profesionale necesar îndeplinirii sarcinilor de muncă şi cu răspunderea asumată potrivit funcţiei îndeplinite.


    Articolul 2

    (1) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile din organele autorităţilor: legislativă, executivă, judecătorească şi din unităţile bugetare sunt prevăzuţi în anexele nr. I-V la prezenta ordonanţă.
    (2) Pentru alte funcţii din sectorul bugetar pentru care nu s-au stabilit coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza prin prezenta ordonanţă, aceşti coeficienţi se stabilesc de către Guvern, prin corelare cu cei ai funcţiilor prevăzute în anexele menţionate la alin. (1) de mai sus.
    (3) Indemnizaţiile de conducere pentru personalul din sectorul bugetar se majorează la limita inferioară cu 5% şi la limita superioară cu 20%, iar cele stabilite în suma fixa se majorează cu 10% .
    (4) Absolvenţii de învăţământ de lungă sau scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradatia 1 a gradului profesional corespunzător studiilor şi vechimii în specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad şi la o gradatie la care se asigura o creştere cu până la 0,100 a coeficientului de ierarhizare avut.


    Articolul 3

    (1) Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,000 este de 123.500 lei lunar brut şi se va majoră conform indexarilor ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994, în raport cu creşterea preţurilor de consum.
    (2) Salariile de baza pentru fiecare funcţie din sectorul bugetar se calculează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi potrivit anexelor la prezenta ordonanţă şi a salariului prevăzut la alin. (1) şi se rotunjesc din 100 în 100 lei în favoarea salariaţilor. Salariile de baza astfel stabilite, precum şi indemnizaţiile majorate înlocuiesc salariile prevăzute în anexele la legile nr. 40/1991, nr. 52/1991 şi nr. 53/1991, republicate, precum şi în anexe la hotărâri ale Guvernului.
    (3) Valoarea în suma bruta corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,000 se poate majoră anual şi prin legea bugetului de stat, ţinând seama de evoluţia economiei naţionale şi a salariilor din celelalte sectoare de activitate.


    Articolul 4

    În cazul activităţilor de producţie ce se desfăşoară în cadrul unor unităţi bugetare, coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi la art. 2 pot fi majorati cu până la 25%, la propunerea ministerelor şi a altor organe ale autorităţii executive, prin hotărâre a Guvernului.


    Articolul 5

    Salariatul trecut, din dispoziţia conducerii unei instituţii publice, cu acordul sau, sa îndeplinească anumite lucrări sau atribuţii la o alta instituţie publică subordonata va fi încadrat la un grad sau la o treapta profesională care să-i asigure un salariu de baza egal sau cat mai apropiat de cel avut.


    Articolul 6

    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, pot da îndrumări metodologice cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului din ministere, celelalte organe ale autorităţii executive şi din unităţile bugetare.


    Articolul 7

    Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare de la data de 1 septembrie 1994 pentru cadrele didactice şi de la 1 octombrie 1994 pentru celelalte categorii de personal.


    Articolul 8

    Cu data de 1 octombrie 1994, tranşele de venituri lunare impozabile stabilite potrivit Legii nr. 32/1991, republicată, sunt cele prevăzute în anexa nr. VI. Aceste transe de venituri se vor majoră cu coeficienţii de indexare ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994 în raport cu creşterea preţurilor de consum.


    Anexa 1/1
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţia de Preşedinte al României
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      1.Preşedintele României10,000


    Anexa 1/2
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru senatori, deputaţi, pentru funcţiile din Biroul permanent al Senatului, din Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, din comisiile permanente ale celor două Camere, precum şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)
    -------------------- Notă *) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      1.Senatori, deputaţi5,800
      2.Vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor5,950
      3.Secretarii, chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor, precum şi preşedinţii grupurilor parlamentare6,150
      4.Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor6,500
      5.Preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor7,500


    Anexa 1/3
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţiile de conducere din Curtea Suprema de Justiţie
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      1.Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie6,750
      2.Vicepreşedinte la Curtea Supremă de Justiţie6,000
      3.Preşedinţi de secţie la Curtea Supremă de Justiţie5,500


    Anexa 1/4
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţiile din Guvernul României şi pentru unele funcţii de nivel guvernamental
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      1.Prim-ministru7,500
      2.Ministru de stat6,500
      3.Ministru6,000
      4.Secretar de stat5,500
      5.Subsecretar de stat5,000


    Anexa 1/5
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţiile de conducere din cadrul unor instituţii centrale
    Funcţii de conducere la care coeficientul de ierarhizare este cel prevăzut pentru funcţia de ministru
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      1.Preşedintele Academiei Române6,000
      2.Guvernatorul Băncii Naţionale a României6,000


    Anexa 1/6
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţiile de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi Ministerul Justiţiei
    Funcţii din conducerea Parchetului General
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      1.Procuror general6,000
      2.Prim-adjunct al procurorului general5,500
      3.Adjunct al procurorului general5,000


    Anexa 1/7
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţiile din conducerea prefecturilor şi a consiliilor locale
    I. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      1.Prefect, primar general al Capitalei5,500
      2.Subprefect, viceprimar5,000
      3.Director general prefectură, secretar3,900

    II. Prefecturi şi consilii judeţene
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      Categoria ICategoria a II-a
      1.Prefect, preşedinte5,2004,800
      2.Subprefect, vicepreşedinte4,5004,250
      3.Director general prefectură, secretar3,9003,500

    III. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      Cu peste 320. 000 locuitoriCategoria
      IIIIII
      1.Municipii  
        - primar4,5003,8503,3003,000
        - viceprimar4,0003,4003,0002,750
        - secretar3,8503,0002,7502,600
      2.Oraşe        
        - primar-2,7002,6002,450
        - viceprimar-2,6002,4502,250
        - secretar-2,4502,2502,050
                 
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
      IIIIII
      Între 7.001-15.000 locuitoriÎntre 3.001-7. 000 locuitoriPână la 3.000 locuitori
      3.Comune      
        - primar2,0001,9001,8001,700
        - viceprimar1,9501,8501,7501,650
        - secretar1,9001,8001,7001,600


    Anexa 2/1
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice Presedentiei României
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
      a) Funcţii de conducere
      1.Consilier prezidenţialS6,000
      2.Consilier de statS5,500
      b) Funcţii de execuţie de specialita te specifice
      3.Directori de cabinetS4,100-4,400
      4.ConsilierS4,100-4,400
      5.ExpertS3,700-4,000
      6.ConsultantS2,350-2,800
      7.Şef cabinet IS1,600-2,050
      8.Şef cabinet IIM1,300-1,700
      9.Secretar de cabinetM1,150-1,450


    Anexa 2/2
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru unele funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*) --------- Notă *) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      1.Secretar general5,500
      2.Secretar general adjunct5,250
      3.Şef departament, director general5,000

    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
      1.Consilier parlamentarS4,100-4,400
      2.Expert parlamentarS3,700-4,000
      3.Consultant parlamentarS2,350-2,800
      4.Şef birou senatorialS2,050-2,500
      5.Şef cabinetS1,600-2,050
      6.Şef birou senatorialM1,700-1,950
      7.Şef cabinet**)M1,500-1,900
      8.Şef de cabinetM1,300-1,700
      9.Secretar de cabinetM1,150-1,450
    Notă *) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996. Notă **) Se aplica salariaţilor care au atribuţii de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului.


    Anexa 2/3
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Curtea Suprema de Justiţie
      Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      A. Funcţii de execuţie de specialitate juridică
      1.Judecător5,000
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
       
        1234
      B. Funcţii de execuţie de specialitate juridică pe grade profesionale
      2.Magistrat-asistent gradul IS4,1004,2004,3004,400
      3.Magistrat-asistent gradul IIS3,7003,8003,9004,000
      4.Magistrat-asistent gradul IIIS3,3003,4003,5003,600
      5.Magistrat-asistent gradul IVS2,9003,0003,1003,200
      6.Magistrat-asistent gradul VS2,6502,7002,800-


    Anexa 2/4
    COEFICIENŢI DE IERARHIZARE
    pentru unele funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Guvernului României
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
      a) Funcţii de conducere
      1.Secretar general al GuvernuluiS6,000
      2.Secretar general adjunct, consilier de statS5,500
      b) Funcţii de execuţie de specialita te specifice
      3.Director de cabinet*)S4,100-4,400
      4.Consilier guvernamentalS4,100-4,400
      5.Director de cabinet**)S3,800-4,400
      6.Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitateS3,700-4,000
      7.ConsultantS2,350-2,800
      8.Şef cabinet IS1,600-2,050
      9.Şef cabinet IIM1,300-1,700
      10.Secretar de cabinetM1,150-1,450
    Notă *) Se utilizează la primul-ministru. Notă **) Se utilizează la miniştrii de stat.


    Anexa 2/5
    INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI PARCHETE
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Judecător, procuror; gradul IS4,1004,2004,3004,400
      2.Judecător, procuror; gradul IIS3,7003,8003,9004,000
      3.Judecător, procuror; gradul IIIS3,3003,4003,5003,600
      4.Judecător, procuror; gradul IVS2,9003,0003,1003,200
      5.Judecător, procuror; gradul VS2,6502,7002,800-
      6.Judecător, procuror; stagiarS2,2502,300--
      7.Executor judecătoresc IS2,0502,1002,1502,200
      8.Executor judecătoresc IIS1,8501,9001,9502,000
      9.Executor judecătoresc IIIS1,6501,7001,7501,800
      10.Executor judecătoresc debutantS1,550---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      11.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; IM1,4501,5001,5501,600
      12.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; II, grefier-dactilograf IM1,3501,3751,4001,425
      13.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; III, grefier-dactilograf IIM1,2501,2751,3001,325
      14.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; IV, grefier-dactilograf IIIM1,1501,1751,2001,225
      15.Grefier instanţă judecată, grefier parchet, grefier-dactilograf; debutantM1,075---
      16.Executor judecătoresc IM1,4501,5001,5501,600
      17.Executor judecătoresc IIM1,3501,3751,4001,425
      18.Executor judecătoresc IIIM1,2501,2751,3001,325
      19.Executor judecătoresc IVM1,1501,1751,2001,225
      20.Executor judecătoresc debutantM1,075---
      21.Arhivar-registrator IM1,1501,1751,2001,225
      22.Arhivar-registrator IIM1,0501,0751,1001,125
      23.Arhivar-registrator IIIM; G0,9500,9751,0001,025
      24.Arhivar-registrator debutantM0,925---
      25.Agent proceduralG0,9000,9250,9500,975
      26.AprodG0,8750,9000,9250,950


    Anexa 2/6
    LABORATOARE DE CRIMINALISTICA
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Expert criminalist gradul IS3,1003,2003,3003,400
      2.Expert criminalist gradul IIS2,9002,9503,0003,050
      3.Expert criminalist gradul IIIS2,7002,7502,8002,850
      4.Asistent criminalist gradul IS2,5002,5502,600-
      5.Asistent criminalist gradul IIS2,3502,4002,450-
      6.Asistent criminalist debutantS2,000---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      7.Tehnician criminalist IM1,3001,3501,4001,450
      8.Tehnician criminalist IIM1,2001,2251,2501,275
      9.Tehnician criminalist IIIM1,1001,1251,1501,175
      10.Tehnician criminalist IVM1,0001,0251,0501,075
      11.Tehnician criminalist debutantM0,925---
      12.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IM1,1751,2001,2251,250
      13.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIM1,0751,1001,1251,150
      14.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIIM1,0001,0251,050-
      15.Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutantM0,850---


    Anexa 3/1
    MINISTERE ŞI CELELALTE INSTITUŢII CENTRALE ALE
    ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de execuţie de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul d e ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A**)S2,3002,3502,4002,450
      2.Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS2,0502,1002,1502,200
      3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1,8001,8501,9002,000
      4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1,5501,6001,6501,700
      5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1,3501,4001,4501,500
      6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1,300---
      7.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IS.S.D.1,5501,6001,6501,700
      8.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
      9.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IIIS.S.D.1,1501,2001,2501,300
      10.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      11.Referent I AM1,4251,4501,5001,550
      12.Referent IM1,2501,3001,3501,400
      13.Referent IIM1,1501,1751,2001,225
      14.Referent IIIM1,0251,0501,0751,100
      15.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
      16.Referent debutantM0,900---
    Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea consilierilor la miniştri în limita a 1-3 posturi şi, respectiv, a consilierilor la secretarii de stat în limita a 1-2 posturi, cu indemnizaţia de conducere prevăzută de lege pentru funcţia de consilier al ministrului. Notă **) Se utilizează numai la ministere, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat.
    II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau al organului central de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IAS1,8001,8501,9002,000
      2.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IS1,5501,6001,6501,700
      3.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
      4.Economist, inspector, referent, inginer; debutantS1,300---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      5.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
      6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
      7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
      8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
      9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---
      10.Şef cabinet I A*)M;G1,2501,3001,3501,400
      11.Şef cabinet IM;G1,1501,1751,2001,225
      12.Şef cabinet IIM;G1,0251,0501,0751,100
      13.Stenodactilograf I AM1,1751,2001,2501,300
      14.Stenodactilograf IM1,0251,0501,0751,100
      15.Stenodactilograf IIM0,9250,9500,9751,000
      16.Stenodactilograf debutantM0,900---
      17.Secretar-dactilograf, dactilograf; I AM1,1501,2001,2501,300
      18.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM;G1,0001,0251,0501,075
      19.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM;G0,9000,9250,9500,975
      20.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM;G0,850---
      21.Casier, magaziner; IM1,0751,1001,1501,200
      22.Casier, magaziner; IIM;G0,9500,9751,0001,025
      23.Casier, magaziner; debutantM;G0,900---
      24.Funcţionar, arhivar;IM1,0501,0751,1001,150
      25.Funcţionar, arhivar; IIM0,9500,9751,0001,025
      26.Funcţionar, arhivar; IIIM0,8500,8750,9000,925
      27.Funcţionar, arhivar; debutantM0,800---
      28.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   0,8000,8250,850-
      29.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   0,7250,7500,775-
      30.Muncitor I A**)   1,2501,3001,400-
      31.Muncitor I   1,1751,2001,225-
      32.Muncitor II   1,1001,1251,150-
      33.Muncitor III   1,0251,0501,075-
      34.Muncitor IV   0,9500,9751,000-
      35.Muncitor V   0,8750,9000,925-
      36.Muncitor VI   0,8000,8250,850-
      37.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-
    Notă *) Se utilizează la funcţiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,000. Notă **) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispoziţia persoanelor care ocupa funcţii al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,500.
    NOTĂ:
    1. Salariile de baza ale funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza, în medie, cel puţin 30% din timpul de lucru.
    2. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă şi este încadrat pe funcţiile de execuţie prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie se adauga 0,400.
    3. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat, şi atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250.
    4. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau în treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    5. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    6. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    III. Funcţii specifice unor ministere
    1. Ministerul Afacerilor Externe
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii diplomatice
      1.AmbasadorS3,200---
      2.Ministru plenipotenţiarS2,900---
      3.Ministru consilierS2,3002,4002,5002,600
      4.Consilier diplomatic, consul generalS2,0502,1002,1502,200
      5.Secretar I, consul, interpret relaţii diplomatice IS1,8001,8501,9001,950
      6.Secretar II, viceconsul, interpret relaţii diplomatice IIS1,5501,6001,6501,700
      7.Secretar III, curier diplomatic I, referent relaţii I,interpret relaţii diplomatice IIIS1,3501,4001,4501,500
      8.Ataşat, agent consular, referent relaţii II, curier diplomatic II, arhivistS1,300---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      9.Referent transmitere IM1,2501,3001,3501,400
      10.Referent transmitere IIM1,1251,1501,1751,200
      11.Referent transmitere IIIM1,0251,0501,0751,100
      12.Referent debutantM1,000---

    2. Ministerul Finanţelor
    2.1 Garda financiară - aparatul central - personalul militarizat
      FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
      Comisar general4,600

    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade pro fesionale
      1.Comisar principal I AS2,8002,8502,9003,000
      2.Comisar principal IS2,5002,5502,6002,700
      3.Comisar principal IIS2,2002,2502,3002,350
      4.Comisar principal IIIS1,9001,9502,0002,050
      5.Comisar principal IVS1,6501,7001,7501,800
      6.Comisar debutantS1,600---
      7.Comisar principal IS.S.D.1,8001,9002,0002,100
      8.Comisar principal IIS.S.D.1,5501,6001,6501,700
      9.Comisar principal IIIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
      10.Comisar debutantS.S.D.1,300---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte pr ofesionale
      11.Comisar I AM1,6001,6501,7001,750
      12.Comisar IM1,3501,4001,4501,500
      13.Comisar IIM1,2251,2501,2751,300
      14.Comisar IIIM1,1001,1501,1751,200
      15.Comisar debutantM1,050---

    NOTĂ:
    Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.
    2.2. Direcţia generală a vamilor - Direcţia de supraveghere şi control vamal
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Expert, inspector de specialitate; gradul I AS2,8002,8502,9003,000
      2.Expert, inspector de specialitate; gradul IS2,5002,5502,6002,700
      3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIS2,2002,2502,3002,350
      4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS1,9001,9502,0002,050
      5.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS1,6501,7001,7501,800
      6.Referent, inspector; debutantS1,600---
      7.Tehnician-economist gradul IS.S.D.1,8001,9002,0002,100
      8.Tehnician-economist gradul IIS.S.D.1,5501,6001,6501,700
      9.Tehnician-economist gradul IIIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
      10.Tehnician-economist debutantS.S.D.1,300---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      11.Referent I AM1,6001,6501,7001,750
      12.Referent IM1,3501,4001,4501,500
      13.Referent IIM1,2251,2501,2751,300
      14.Referent IIIM1,1001,1501,1751,200
      15.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
      16.Referent debutantM0,900---

    3. Ministerul Comerţului
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      Funcţii specifice pe grade profesionale
      1.Ministru consilierS2,3002,4002,5002,600
      2.Consilier economicS2,0502,1002,1502,200
      3.Secretar economic IS1,8001,8501,9001,950
      4.Secretar economic IIS1,5501,6001,6501,700
      5.Secretar economic IIIS1,3501,4001,4501,500

    4. Ministerul Tineretului şi Sportului
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II.P.31,5501,6001,6501,700
      2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III.P.31,3501,4001,4501,500
      3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIII.P.31,1501,2001,2501,300
      4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantI.P.31,050---


    Anexa 3/2
    APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, AL CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, AL CONSILIILOR LOCALE ŞI AL UNITĂŢILOR
    TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A*)S2,0502,1002,1502,200
      2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS1,8001,8501,9002,000
      3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS1,5501,6001,6501,700
      4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
      5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS1,200---
      6.Conductor arhitect IA**), instructor sportiv IAS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      7.Conductor arhitect I**), instructor sportiv IS.S.D.1,2001,2501,3001,350
      8.Conductor arhitect II**), instructor sportiv IIS.S.D.1,0751,1001,1251,150
      9.Conductor arhitect**), instructor sportiv; debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Referent, inspector; I AM1,2501,3001,3501,400
      11.Referent, inspector; IM1,1501,1751,2001,225
      12.Referent, inspector; IIM1,0251,0501,0751,100
      13.Referent, inspector; IIIM0,9250,9500,9751,000
      14.Referent, inspector; debutantM0,900---
    Notă *) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor locale municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează numai la direcţii sau compartimente de urbanism şi amenajare a teritoriului.
    II. Funcţii specifice unor ministere
    1. Ministerul Finanţelor
    1.1. Garda financiară - personal militarizat
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Comisar principal I AS2,3002,3502,4002,500
      2.Comisar principal IS2,0502,1002,1502,200
      3.Comisar principal IIS1,7501,8001,8501,900
      4.Comisar principal IIIS1,5001,5501,6001,650
      5.Comisar debutantS1,450---
      6.Comisar principal IS.S.D.1,8501,9001,9502,000
      7.Comisar principal IIS.S.D.1,6501,7001,7501,800
      8.Comisar principal IIIS.S.D.1,4001,4501,5001,550
      9.Comisar debutantS.S.D.1,300---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Comisar I AM1,5251,5501,5751,600
      11.Comisar IM1,3501,4001,4501,500
      12.Comisar IIM1,2251,2501,2751,300
      13.Comisar IIIM1,1001,1501,1751,200
      14.Comisar debutantM1,050---

    NOTĂ:
    Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.
    1.2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      1.Casier trezorier IM1,1501,1751,2001,225
      2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM;G1,0251,0501,0751,100
      3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM;G0,900---

    III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor locale şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IAS1,8001,8501,9002,000
      2.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IS1,5501,6001,6501,700
      3.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
      4.Economist, inginer, inspector, referent; debutantS1,200---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      5.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
      6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
      7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
      8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
      9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---
      10.Şef cabinet I A*)M1,1501,1751,2001,225
      11.Şef cabinet IM1,0251,0501,0751,100
      12.Şef cabinet IIM0,9250,9500,9751,000
      13.Stenodactilograf IM1,0251,0501,0751,100
      14.Stenodactilograf IIM0,9250,9500,9751,000
      15.Stenodactilograf debutantM0,900---
      16.Casier, magaziner; IM1,0751,1001,1501,200
      17.Casier, magaziner; IIM;G0,9500,9751,0001,025
      18.Casier, magaziner; debutantM;G0,900---
      19.Agent agricol IM1,0751,1001,1501,200
      20.Agent agricol IIM;G0,9500,9751,0001,025
      21.Agent agricol IIIM;G0,8500,8750,9000,925
      22.Agent agricol debutantM;G0,800-   -
      23.Funcţionar, arhivar; IM1,0501,0751,1001,150
      24.Funcţionar, arhivar; IIM0,9500,9751,0001,025
      25.Funcţionar, arhivar; IIIM0,8500,8750,9000,925
      26.Funcţionar, arhivar; debutantM0,800---
      27.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM1,0001,0251,0501,075
      28.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM0,9000,9250,9500,975
      29.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM0,850---
      30.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   0,8000,8250,850-
      31.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   0,7250,7500,775-
      32.Muncitor I A**)   1,2501,3001,400-
      33.Muncitor I   1,1751,2001,225-
      34.Muncitor II   1,1001,1251,150-
      35.Muncitor III   1,0251,0501,075-
      36.Muncitor IV   0,9500,9751,000-
      37.Muncitor V   0,8750,9000,925-
      38.Muncitor VI   0,8000,8250,850-
      39.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-
    Notă *) Se utilizează la funcţiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,250. Notă **) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispoziţia persoanelor care ocupa funcţii al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,800.
    NOTĂ:
    1. Salariile de baza sunt mai mari cu 15% pentru personalul încadrat în direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi în unităţile subordonate acestora, precum şi pentru personalul încadrat în direcţiile regionale vamale. Salariile de baza ale personalului încadrat în direcţiile pentru probleme de muncă şi protecţie socială şi în inspectoratele de protecţia muncii, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi ale personalului încadrat în inspecţiile teritoriale în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, sunt mai mari cu 15% .
    Cu 15% sunt mai mari salariile de baza ale personalului încadrat în inspectoratele şi secţiile teritoriale cu atribuţii de control în domeniul resurselor minerale, precum şi salariile de baza ale personalului cu atribuţii de control din cadrul oficiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor şi din filialele din subordinea acestora.
    2. Salariile de baza ale funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza, în medie, cel puţin 30% din timpul de lucru.
    3. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă şi este încadrat pe funcţiile de execuţie prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie se adauga 0,400.
    4. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat, şi atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250.
    5. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    6. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    7. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    8. Funcţiile prevăzute la cap. I lit. a) pot fi denumite şi "conservator pentru protecţia monumentelor" în cadrul oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional judeţene şi al municipiului Bucureşti. Pe aceasta funcţie vor fi încadraţi ingineri şi arhitecti.
    9. În funcţiile de consilier şi inspector de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute la cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza ale prefecturilor, ale consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale celorlalte consilii locale şi ale unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice.
    10. În funcţiile de referent şi inspector, pe trepte profesionale, prevăzute la cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza ale prefecturilor, ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale consiliilor locale şi ale unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice.


    Anexa 3/3
    SERVICII DE CONTENCIOS
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      1.Consilier juridic gradul I AS2,3002,3502,4002,450
      2.Consilier juridic gradul IS2,0502,1002,1502,200
      3.Consilier juridic gradul IIS1,8001,8501,9001,950
      4.Consilier juridic gradul IIIS1,5501,6001,6501,700
      5.Consilier juridic gradul IVS1,3501,4001,4501,500
      6.Consilier juridic debutantS1,300---


    Anexa 4/1
    COEFICIENŢII DE IERARHIZARE
    pentru unele funcţii specifice apărării naţionale, siguranţei naţionale şi ordinii publice (structuri militare)
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare*)
      1.Şeful Statului Major GeneralS  
        (general de armată)Academia Militară5,600**)
             
      2.Comandant de armatăS  
        (general de armată)Academia Militară5,100**)
        Şef direcţie    
      3.Comandant corp armatăS  
        Şef direcţieAcademia Militară4,700**)
        (general-colonel)    
      4.Comandant brigadăS  
        (general-maior)Academia Militară3,410
             
      5.Comandant batalionS  
        (colonel)Academia Militară3,030
             
      6.Comandant companieM  
        (căpitan)Şcoala militară2,080
             
      7.Comandant plutonM  
        (locotenent)Şcoala militară1,750
             
      8.Şef depozitM  
        (sergent-major)Şcoala militară1,500
             
      9.Comandant subunitate (militar angajat pe bază de contract)M0,950
    Notă *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind : solda de funcţie şi solda de grad la nivel maxim. Notă **) Inclusiv indemnizaţia de comanda.


    Anexa 4/2
    COEFICIENŢII DE IERARHIZARE
    pentru unele funcţii specifice ordinii publice - Poliţia
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare*)
      1.Şef al Inspectoratului General al Poliţiei (general de armată)S5,320**)
      2.Şef direcţie generală, director general al Poliţiei municipiului Bucureşti (general-colonel)S4,700**)
      3.Şef direcţie (brigadă) din Inspectoratul General al Poliţiei (general-locotenent)S3,690
      4.Şef inspectorat de poliţie, şef direcţie din Poliţia municipiului Bucureşti (general-locotenent)S3,670
      5.Comandant brigadă din Poliţia municipiului Bucureşti (general-maior)S3,460
      6.Şef poliţie municipiu (colonel)S3,380
      7.Comandant brigadă din Inspectoratul de poliţie judeţean (general-maior)S3,390
      8.Şef poliţie oraş (colonel)S3,130
      9.Şef post poliţie comunală, subofiţer sectorist, subofiţer operativ, agent de circulaţie (sergent-major)M1,660
      10.Ajutor şef de post, agent de ordine, subofiţer pază (sergent-major)M1,610
    Notă *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind: solda de funcţie şi solda de grad la nivel maxim. Notă **) Inclusiv indemnizaţia de comanda.


    Anexa 5/1
    UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile didactice din învăţământ
    A. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile didactice din învăţământul superior
    a) Funcţii didactice
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
      până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 anipeste 30 ani
      1.Profesor universitarS---2,4502,5502,6502,7502,900
      2.Conferenţiar universitarS--1,9502,0002,1002,2002,3002,450
      3.Şef de lucrări (lector universitar)S-1,6501,7501,8001,8501,9502,050-
      4.Asistent universitarS1,3001,3501,4001,4501,5501,6001,650-
      5.PreparatorS1,2001,300*)1,350*)-----
    Notă *) Pentru preparatorii din domeniul medical.
    B. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile didactice din
    învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
    a)

    Funcţii didactice
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
      până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 anipeste 25 ani
      1.ProfesorS                
        - cu grad didactic I   --1,6501,7501,8001,8501,9502,050
        - cu grad didactic II   -1,3001,3251,3501,4001,4501,5001,600
        - definitiv   -1,1251,1501,1751,2001,2251,2501,300
        - debutant   1,100-------
      2.ProfesorI.P. 3                
        - cu grad didactic I   --1,3001,3501,4001,4501,5501,650
        - cu grad didactic II   -1,1251,1501,1751,2001,2501,3001,400
        - definitiv   -1,0501,0751,1001,1251,1501,2001,250
        - debutant   1,025-------
      3.Institutor IS                
        - cu grad didactic I   --1,3001,3501,4001,4501,5501,650
        - cu grad didactic II   -1,1251,1501,1751,2001,2501,3001,400
        - definitiv   -1,0501,0751,1001,1251,1501,2001,250
        - debutant   1,025-------
      4.Institutor III.P. 3                
        - cu grad didactic I   --1,2501,3001,3501,4001,5001,600
        - cu grad didactic II   -1,1001,1251,1501,1751,2001,2501,350
        - definitiv   -1,0251,0501,0751,1001,1251,1751,225
        - debutant   1,000-------
      5.Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM                
        - cu grad didactic I   --1,2001,2501,3001,3501,4501,550
        - cu grad didactic II   -1,0751,1001,1251,1501,1751,2001,300
        - definitiv   -1,0001,0251,0501,0751,1001,1501,200
        - debutant   0,975-------
      6.Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitateM0,8750,9000,9250,9500,9751,0001,0251,050

    II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile ajutatoare din instituţiile de învăţământ
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      A. Funcţii didactice ajutătoare*)
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Bibliotecar I A**)S2,0002,0502,1002,200
      2.Bibliotecar IS1,8001,8501,9001,950
      3.Bibliotecar IIS1,5001,5501,6501,750
      4.Bibliotecar IIIS1,3001,3501,4001,450
      5.Bibliotecar debutantS1,200---
      6.Bibliotecar IS.S.D.1,4501,5001,6001,700
      7.Bibliotecar IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      8.Bibliotecar IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      9.Bibliotecar debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Tehnician I A***)M1,2501,3001,3501,400
      11.Tehnician I***)M1,1501,1751,2001,225
      12.Tehnician II***)M1,0251,0501,0751,100
      13.Tehnician III***)M0,9250,9500,9751,000
      14.Tehnician debutant***)M0,900---
      15.Bibliotecar I AM1,2501,3001,3501,400
      16.Bibliotecar IM1,1001,1251,1501,200
      17.Bibliotecar IIM1,0001,0251,0501,075
      18.Bibliotecar debutantM0,900---
      19.Şef atelier şcoală IM1,1251,1501,2001,250
      20.Şef atelier şcoală IIM1,0251,0501,0751,100
      21.Şef atelier şcoală IIIM0,9250,9500,9751,000
      22.Laborant, pedagog şcolar****), instructor; IM1,0001,0251,0501,075
      23.Laborant, pedagog şcolar****), instructor; IIM0,9000,9250,9500,975
      24.Pedagog şcolarG0,9000,9250,9500,975
      B. Alte funcţii ajutătoare
      25.Model I   0,9250,9500,9751,000
      26.Model II   0,8250,8500,8750,900
      27.Supraveghetor noapteG0,8250,8500,8750,900
    Notă *) În statele de funcţii, aprobate instituţiilor de învăţământ potrivit legii, pot fi incluse ca funcţii didactice ajutatoare şi alte funcţii preluate din anexele care se aplică unităţilor bugetare. Notă **) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare şi la Biblioteca Academiei Române. Notă ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoala. Notă ****) Pedagogul şcolar, absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic), se salarizeaza corespunzător funcţiei de invatator, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.
    III. Coeficienţi de ierarhizare pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Secretar I*)S1,8001,8501,9002,000
      2.Secretar IIS1,5501,6001,6501,700
      3.Secretar IIIS1,3501,4001,4501,500
      4.Secretar IVS1,2251,2501,2751,300
      5.Secretar debutantS1,200---
      6.Secretar I*)S.S.D.1,4501,5001,5501,600
      7.Secretar IIS.S.D.1,3001,3251,3751,425
      8.Secretar IIIS.S.D.1,2001,2251,2501,275
      9.Secretar IVS.S.D.1,0751,1001,1251,150
      10.Secretar debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      11.Secretar I AM1,2501,3001,3501,400
      12.Secretar IM1,1501,1751,2001,225
      13.Secretar IIM1,0251,0501,0751,100
      14.Secretar IIIM0,9250,9500,9751,000
      15.Secretar debutantM0,900---
    Notă *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ stabilite de Ministerul Învăţământului.
    NOTĂ:
    1. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile didactice din unităţile de învăţământ se majorează, începând cu luna aprilie 1995, cu coeficientul de 0,6 pentru funcţiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 1 şi 2 şi cu coeficientul de 0,4 pentru funcţiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 3-5 şi în anexa nr. V/1 lit. B nr. crt. 1-5.
    2. Coeficientul de ierarhizare a salariilor pentru funcţiile prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. B nr. crt. 6 se majorează cu 0,2.
    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.


    Anexa 5/1A
    I. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitate
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Expert-consultant I AS1,9502,0502,1502,250
      2.Expert-consultant IS1,7001,7501,8001,900
      3.Expert-consultant IIS1,5001,5501,6001,650

    II. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTRE DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt. FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Expert gradul IS1,7001,8001,9002,000
      2.Expert gradul IIS1,4501,5001,5501,600
      3.Expert gradul IIIS1,2501,3001,3501,400
      4.Expert debutantS1,200---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      5.Instructor IM1,2501,3001,3501,400
      6.Instructor IIM1,0501,1001,1501,200
      7.Instructor IIIM0,9500,9751,0001,025
      8.Instructor debutantM0,900---

    NOTĂ:
    1. La Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă, în funcţiile de expert gradul I, II, III şi debutant pot fi încadraţi şi absolvenţii Şcolii Militare de Aviatie "Aurel Vlaicu".
    2. Funcţiile de expert se utilizează şi la Casa Agronomului.


    Anexa 5/2
    1. UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢA SOCIALĂ, ALTELE DECÂT CELE CLINICE
    A. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      123456
      1.Medic primarS2,1002,2002,3002,4002,5002,600
      2.Medic specialistS1,6001,6501,7001,8001,9002,000
      3.Medic rezident anul II-VII')S1,2751,3001,3501,4001,4501,500
      4.Medic rezident anul IS1,250-----
      5.MedicS1,4501,5501,6501,7501,8502,000
      6.Medic debutantS1,350-----
      7.Farmacist primar*)S1,8001,9002,0002,1002,2002,300
      8.Farmacist specialistS1,3501,3751,4001,5001,6001,700
      9.Farmacist rezident anul II-III')S1,2751,300----
      10.Farmacist rezident anul IS1,250-----
      11.FarmacistS1,2751,3001,4001,5001,6001,700
      12.Farmacist debutantS1,250----  
      13.Dentist principalS.S.D.1,3501,4001,4501,5001,5501,600
      14.DentistS.S.D.1,0751,1001,1501,2001,2501,300
      15.Dentist debutantS.S.D.1,050-----
      16.Asistent medical principal**)Postliceale1,3501,4001,4501,5001,5501,600
      17.Asistent medical**)Postliceale1,0501,1001,1501,2001,2501,300
      18.Asistent medical debutant**)Postliceale1,000-----
      19.Asistent medical principal**)M1,2001,2501,3001,3501,4001,450
      20.Asistent medical**)M1,0001,0251,0501,0751,1001,150
      21.Asistent medical debutant**)M0,975-----
      22.Tehnician dentar principal***)M1,2501,3001,3501,4001,4501,500
      23.Tehnician dentar***)M1,0001,0251,0501,1001,1501,200
      24.Tehnician dentar debutant***)M0,975-----
      25.Soră medicală principală****)M1,1001,1251,1501,2001,2501,350
      26.Soră medicală****)M0,9250,9500,9751,0001,0251,050
      27.Soră medicală debutantă****)M0,900-----

    ') Coeficientul de ierarhizare de la fiecare gradatie reprezintă coeficientul corespunzător unui an de studii. Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva. Notă ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    B. Coeficientul de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      123456
      28.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS1,8001,9002,0002,1002,2002,300
      29.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1,3501,4001,4501,5001,6001,700
      30.Biolog, biochimist, chimist, fizician')S1,2751,3001,325---
      31.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1,250-----
      32.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; principalS1,5001,6001,7001,8001,9002,000
      33.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent socialS1,2751,3001,3251,3501,4001,450
      34.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; debutantS1,250-----
      35.Profesor C.F.M. principal*)S.S.D.1,3501,4001,4501,5001,5501,600
      36.Profesor C.F.M.*)S.S.D.1,0751,1001,1501,2001,2501,300
      37.Profesor C.F.M. debutant*)S.S.D.1,050-----
      C. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul auxiliar sanitar
      38.Infirmieră, agent D.D.D.G0,8500,9000,9250,9500,9751,000
      39.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG0,750-----
      40.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG0,8000,8250,8500,9001,0001,050
      41.Şofer autosanitară I**)   1,1501,2001,2501,300--
      42.Şofer autosanitară II**)   1,0251,0501,0751,100--
      43.Şofer autosanitară III**)   0,9250,9500,9751,000--

    ') Până la promovarea pe funcţia de fizician specialist, fizicienii încadraţi la gradatii superioare gradatiei 3 vor fi salarizaţi la aceasta gradatie. Notă *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. Notă **) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
    II. UNITĂŢI CLINICE, INSTITUTE ŞI CENTRE MEDICALE
    A. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      123456
      1.Medic primarS2,3502,4502,5502,6502,7502,900
      2.Medic specialistS1,7501,8001,8502,0002,1002,200
      3.Farmacist primar*)S2,0002,1002,2002,3002,4002,500
      4.Farmacist specialistS1,5001,5501,6001,7001,8001,900
      5.Asistent medical principalPostliceale1,4001,4501,5001,5501,6001,700
      6.Asistent medicalPostliceale1,1001,1501,2001,2501,3001,350
      7.Asistent medical principalM1,3001,3501,4001,4501,5001,600
      8.Asistent medicalM1,0501,1001,1501,1751,2001,250
      9.Soră medicală principalăM1,2001,2251,2501,3001,3501,450
      10.Soră medicalăM1,0251,0501,0751,1001,1251,150
    Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
    B. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      123456
      11.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2,0002,1002,2002,3002,4002,500
      12.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1,4001,5001,6001,7001,8001,900
      13.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; principalS1,7001,8001,9002,0002,1002,200
      14.Profesor C.F.M. principalS.S.D.1,4001,4501,5001,5501,6001,700

    NOTĂ:
    1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    4. Personalul de specialitate cu pregătire superioară şi medie din unităţile sanitare, care asigura nemijlocit funcţionarea, repararea şi întreţinerea aparatelor medicale, beneficiază de salarii de baza mai mari cu până la 15% . Mărimea concretă a salariilor de baza şi categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite.
    5. Salariile de baza ale personalului tehnic de inspecţie şi avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă pot fi mai mari cu până la 15%, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
    6. În unităţile clinice, pe lângă funcţiile prevăzute la cap. II se pot utiliza şi celelalte funcţii prevăzute la cap. I, potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a funcţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, în baza prevederilor legale.


    Anexa 5/3
    UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS2,4502,6002,7502,900
      2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS1,9502,0502,1502,250
      3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS1,6501,7001,7501,800
      4.Cercetător ştiinţificS1,4501,5001,5501,600
      b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate*)
      5.Asistent de cercetare ştiinţificăS1,3251,3501,3751,400
      6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1,300---
      c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
      7.Asistent IM1,2501,3001,3501,400
      8.Asistent IIM1,0501,1001,1501,200
      9.Asistent IIIM0,9500,9751,0001,025
      10.Asistent stagiarM0,900---
    Notă *) Pe aceste funcţii se încadrează personalul din cercetare până la atestare.
    II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din proiectare
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Proiectant gradul IS1,9001,9502,0002,050
      2.Proiectant gradul IIS1,6501,7001,7501,800
      3.Proiectant gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
      4.Proiectant gradul IVS1,2251,2501,2751,300
      5.Proiectant debutantS1,200---
      6.Subinginer cartograf IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      7.Subinginer cartograf IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      8.Subinginer cartograf IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      9.Subinginer cartograf debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Tehnician proiectant IM1,2501,3001,3501,400
      11.Tehnician proiectant II*)M1,0501,1001,1501,200
      12.Tehnician proiectant III*)M0,9500,9751,0001,025
      13.Tehnician proiectant debutant*)M0,900---
    Notă *) Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţiile: desenator tehnic; cartograf.
    NOTĂ:
    1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.


    Anexa 5/4
    UNITĂŢI DE INFORMATICA
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Analist, programator, inginer de sistem; I AS2,0502,1502,2502,350
      2.Analist, programator, inginer de sistem; IS1,8501,9001,9502,000
      3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS1,6501,7001,7501,800
      4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS1,3501,4001,4501,500
      5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS1,2251,2501,2751,300
      6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS1,200---
      7.Informatician, conductor tehnic; IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      8.Informatician, conductor tehnic; IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      9.Informatician, conductor tehnic; IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      10.Informatician, conductor tehnic; debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      11.Analist (programator) ajutor I AM1,2501,3001,3501,400
      12.Analist (programator) ajutor IM1,1501,1751,2001,225
      13.Analist (programator) ajutor IIM1,0251,0501,0751,000
      14.Analist (programator) ajutor IIIM0,9250,9500,9751,000
      15.Analist (programator) ajutor; debutantM0,900---
      16.Operator, controlor date; IM1,1501,1751,2001,225
      17.Operator, controlor date; IIM1,0251,0501,0751,100
      18.Operator, controlor date; IIIM0,9250,9500,9751,000
      19.Operator, controlor date; IVM0,8250,8500,8750,900
      20.Operator, controlor date; debutantM0,800---

    NOTĂ:
    1. Salariile de baza pentru personalul încadrat în funcţiile din prezenta anexa, din cadrul Centrului de Tehnologia Informatiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, Centrului Roman de Comerţ Exterior din subordinea Ministerului Comerţului şi Oficiului Central de Plata a Pensiilor, sunt mai mari cu 15% .
    2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.


    Anexa 5/5
    UNITĂŢI DE CULTURA
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, artist instrumentist I;S        
        gradul I*)   2,1502,2502,3502,450
        gradul II*)   1,8501,9001,9502,050
        gradul III*)   1,6501,7001,7501,800
        gradul IV   1,4501,5001,5501,600
        gradul V   1,2501,3001,3501,400
        debutant   1,200---
      2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat;S        
        gradul I   2,0502,1502,2502,350
        gradul II   1,7001,7501,8501,950
        gradul III   1,4501,5001,5501,600
      3.Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S        
        gradul I   1,8501,9001,9502,050
        gradul II   1,6501,7001,7501,800
        gradul III   1,4501,5001,5501,600
        gradul IV   1,2501,3001,3501,400
        debutant   1,200---
      4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S        
        gradul I   1,5501,6001,7001,800
        gradul II   1,3501,4001,4501,500
        gradul III   1,2501,2751,3001,325
        debutant   1,200---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;          
        I   1,2501,3001,3501,400
        II   1,0501,1001,1501,200
        III   0,9250,9500,9751,000
      6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;          
        I   1,2501,3001,3501,400
        II   1,0501,1001,1501,200
        III   0,9250,9500,9751,000
        debutant   0,900---
      7.Maestru artist circ, artist circ;          
        I   1,6501,7501,8502,000
        II   1,4501,5001,5501,600
        III   1,2501,3001,3501,400
        IV   1,0501,1001,1501,200
        V   0,9500,9751,0001,025
        debutant   0,900---
      8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine;          
        I   1,1001,1251,1501,200
        II   1,0001,0251,0501,075
        III   0,9000,9250,9500,975
        debutant   0,875---
      9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M        
        I   1,1001,1251,1501,200
        II   1,0001,0251,0501,075
        III   0,9000,9250,9500,975
        debutant   0,875---
      10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM;G0,8250,8500,8750,900
      c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
      11.Muncitor I   1,3001,3251,350-
        II   1,2001,2251,250-
        III   1,1001,1251,150-
        IV   1,0001,0251,050-
        V   0,9000,9250,950-
        VI   0,8000,8250,850-
    Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de concertmaistru cu studii superioare.
    NOTĂ:
    1. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale în raport cu complexitatea lucrărilor şi cu răspunderea în munca, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Culturii cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
    2. Personalul care a ocupat funcţia de artist instrumentist sau funcţia de instrumentist cu studii superioare, până la aplicarea prezentei legi, va fi încadrat în funcţia de artist instrumentist I şi, respectiv, artist instrumentist II, cu menţinerea gradului profesional şi a gradatiei avute.
    II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara, muzee, biblioteci, case de cultura,
    cămine culturale şi alte instituţii de cultura
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S        
        gradul I   1,6501,7501,8502,000
        gradul II   1,4501,5001,5501,600
        gradul III   1,2501,3001,3501,400
        debutant   1,200---
      2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S        
        gradul I*)   1,6001,6501,7001,800
        gradul II   1,3501,4001,4501,500
        gradul III   1,2251,2501,2751,300
        debutant   1,200---
      3.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S        
        gradul I A   1,8001,8501,9002,000
        gradul I   1,5001,5501,6501,750
        gradul II   1,3001,3501,4001,450
        debutant   1,200---
      4.Referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S        
        gradul I   1,5501,6001,7001,800
        gradul II   1,3501,4001,4501,500
        gradul III   1,2501,2751,3001,325
        debutant   1,200---
      5.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, referent, redactor, secretar de redacţie;S.S.D.        
        gradul I   1,4501,5001,6001,700
        gradul II   1,2501,3001,3501,400
        gradul III   1,0751,1001,1501,200
        debutant   1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      6.Restaurator**), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M        
        treapta I   1,2501,3001,3501,400
        treapta II   1,1001,1251,1501,200
        treapta III   1,0001,0251,0501,075
        debutant   0,900---
      7.Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M        
        treapta I A   1,2501,3001,3501,400
        treapta I   1,1001,1251,1501,200
        treapta II   1,0001,0251,0501,075
        debutant   0,900---
      8.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M;G        
        treapta I   1,0501,1001,1501,200
        treapta II   0,9250,9500,9751,000
        treapta III   0,8250,8500,8750,900
        debutant   0,800---
      9.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM;G0,8250,8500,8750,900
    Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editura). Notă **) Pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional, în instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare.
    NOTĂ:
    1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa, în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
    2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.


    Anexa 5/6
    UNITĂŢI SPORTIVE
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I A   1,9502,0002,1002,200
      2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   1,7501,8001,8501,900
      3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   1,5501,6001,6501,700
      4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   1,3501,4001,4501,500
      5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   1,2251,2501,2751,300
      6.Instructor sportiv debutant   1,200---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      7.Instructor sportiv I, referent I   1,2501,3001,3501,400
      8.Instructor sportiv II, referent II   1,1001,1251,1501,200
      9.Instructor sportiv III, referent III   1,0001,0251,0501,075
      10.Instructor sportiv debutant   0,900---
    Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.
    II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
      1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   1,6001,6501,7001,750
      2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   1,3501,4001,4501,500
      3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   1,2251,2501,2751,300
      4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   1,1251,1501,1751,200
      5.Antrenor categoria V   1,0251,0501,0751,100
      6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   1,000---
    Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
    NOTĂ:
    Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.


    Anexa 5/7
    UNITĂŢI VAMALE
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Controlor general specialistS2,0502,1002,1502,200
      2.Controlor generalS1,8501,9001,9502,000
      3.Controlor vamal gradul IS1,6501,7001,7501,800
      4.Controlor vamal gradul IIS1,4501,5001,5501,600
      5.Controlor vamal debutantS1,350---
      6.Controlor vamal gradul IS.S.D.1,5501,6001,6501,700
      7.Controlor vamal gradul IIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
      8.Controlor vamal gradul IIIS.S.D.1,1501,2001,2501,300
      9.Controlor vamal debutantS.S.D.1,100---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Controlor vamal IM1,3501,4001,4501,500
      11.Controlor vamal IIM1,2251,2501,2751,300
      12.Controlor vamal IIIM1,1001,1501,1751,200
      13.Controlor vamal debutantM1,050---

    NOTĂ:
    1. Salariile de baza ale personalului încadrat în unităţile vamale sunt mai mari cu 15% .
    2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    4. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.


    Anexa 5/8
    UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      1.Comandant instructorS1,7251,7501,8001,850
      2.Şef mecanic instructorS1,6251,6501,7001,750
      a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
      3.ComandantS1,7501,8001,8501,900
      4.Şef mecanicS1,6501,7001,7501,800
      5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS1,4001,4501,5001,550
      6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1,2251,2501,3001,350
      7.Ofiţer aspirantS1,200---
      b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
      8.Căpitan dragorM1,3501,4001,4501,500
      9.CăpitanM1,2501,3001,3501,400
      10.Şef mecanicM1,1501,2001,2501,300
      11.Dragor şefM1,1001,1501,2001,250
      12.Ofiţer punteM1,0501,0751,1001,150
      13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,0251,0501,0751,100
      14.DragorM0,9250,9500,9751,000
      15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM0,900---
      c) Funcţii de execuţie comune pe nave
      16.Şef staţie RTGM1,1251,1501,1751,200
      17.Ofiţer RTG IM1,0001,0501,100-
      18.Ofiţer RTG IIM0,9000,9250,9500,975
      19.Şef echipaj   1,0751,1001,125-
      20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   1,0001,0251,050-
      21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   0,9250,9500,975-
      22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   0,900---
      23.Scafandru autonom   1,2251,2501,275-
      24.Scafandru greu   1,1251,1501,200-
      25.Scafandru debutant   1,050---
      d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
      - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
      26.Căpitan de port specialistS1,6501,7001,7501,800
      27.Căpitan de port gradul IS1,4001,4501,5001,550
      - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
      28.Căpitan de port gradul IIM1,2501,3001,3501,400
      29.Ofiţer de port gradul IM1,1001,1251,1501,200
      30.Ofiţer de port gradul IIM1,0001,0251,0501,075
      31.Ofiţer de port debutantM0,900---

    Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) din prezenta anexa, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.
    NOTĂ:
    1. Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.
    2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.


    Anexa 5/9
    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE, CENTRULUI NAŢIONAL DE REPRODUCŢIE ŞI SELECŢIE A ANIMALELOR
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS1,8001,9002,0502,200
      2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS1,5501,6001,6501,700
      3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS1,3501,4001,4501,500
      4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
      5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS1,200---
      6.Medic primar veterinar**)S2,1002,2002,3252,450
      7.Medic veterinar gradul IS1,8001,8501,9001,975
      8.Medic veterinar gradul IIS1,5501,6001,6501,725
      9.Medic veterinar gradul IIIS1,3001,3501,4001,475
      10.Medic veterinar debutantS1,250---
      11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I AM1,2501,3001,3501,400
      16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1,0501,1001,1501,200
      17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM0,9500,9751,0001,025
      18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM0,900---
      19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar I AM1,3001,3751,4001,450
      20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1,1001,1501,2001,250
      21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM1,0001,0251,0501,075
      22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM0,900---
      23.Agent veterinar IŞc. prof.0,9250,9500,9751,000
      24.Agent veterinar IIŞc. prof.0,8250,8500,8750,900
      25.Agent veterinar debutantŞc. prof.0,800---
    Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).
    NOTĂ:
    1. Nivelul salariilor de la nr. crt. 1-5 se poate utiliza şi pentru funcţia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică.
    2. Nivelul salariilor din prezenta anexa se aplică în mod corespunzător şi personalului încadrat în alte laboratoare, de subordonare centrala sau locală, potrivit specificului activităţii.
    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    5. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.


    Anexa 5/9A
    OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Inginer cadastru gradul I AS2,0502,1002,1502,200
      2.Inginer cadastru gradul IS1,5501,6001,6501,700
      3.Inginer cadastru gradul IIS1,3501,4001,4501,500
      4.Inginer cadastru gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
      5.Inginer cadastru debutantS1,200---
      6.Subinginer cadastru IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      7.Subinginer cadastru IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      8.Subinginer cadastru IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      9.Subinginer cadastru debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Tehnician cadastru I AM1,2501,3001,3501,400
      11.Tehnician cadastru IM1,0501,1001,1501,200
      12.Tehnician cadastru IIM0,9500,9751,0001,025
      13.Tehnician cadastru debutantM0,900---
      14.Operator cadastru IM;G0,9250,9500,9751,000
      15.Operator cadastru IIM;G0,8250,8500,8750,900
      16.Operator cadastru debutantM;G0,800---

    NOTĂ:
    1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    3. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.


    Anexa 5/9B
    AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S1,8001,9002,0502,200
      2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS1,5501,6001,6501,700
      3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS1,3501,4001,4501,500
      4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
      5.Inspector, inginer*); debutantS1,200---
      6.Subinginer IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      7.Subinginer IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      8.Subinginer IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      9.Subinginer debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Tehnician, observator condiţii mediu; I A**)M1,2501,3001,3501,400
      11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M1,0501,1001,1501,200
      12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M0,9500,9751,0001,025
      13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M0,900---
    Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.
    Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.
    NOTĂ:
    1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    3. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    4. Salariile din prezenta anexa sunt mai mari cu 15% .


    Anexa 5/10
    ALTE INSTITUŢII (UNITĂŢI) DE SUBORDONARE CENTRALA DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. V/1 - V/9
    Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitate
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul IS1,8001,9002,0502,200
      2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIS1,5501,6001,6501,700
      3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
      4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS1,2251,2501,2751,300
      5.Referent, inspector; debutantS1,200---
      6.Referent IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      7.Referent IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      8.Referent IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      9.Referent debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Referent IM1,2501,3001,3501,400
      11.Referent IIM1,1501,1751,2001,225
      12.Referent IIIM1,0251,0501,0751,100
      13.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
      14.Referent debutantM0,900---

    NOTĂ:
    1. Pentru personalul încadrat în unităţile speciale teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, care executa controlul stocurilor - rezerve de stat -, salariile de baza sunt mai mari cu 15% .
    2. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute la lit. a) din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza din specialitatea unităţii respective.
    3. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale, prevăzute la lit. b) din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza din specialitatea unităţii respective.
    4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    5. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    6. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.


    Anexa 5/10A
    AEROCLUBUL ROMÂNIEI
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
        clasa I   1,8501,9001,9502,000
        clasa a II-a   1,6001,6501,7001,750
        clasa a III-a   1,4001,4501,5001,550
        clasa a IV-a   1,2251,2501,3001,350
        clasa a V-a   1,200---
    Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
    2. Personal tehnic aeronautic
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
      1.Inginer de aviaţieS        
        clasa I   1,8501,9001,9502,000
        clasa a II-a   1,6001,6501,7001,750
        clasa a III-a   1,4001,4501,5001,550
        clasa a IV-a   1,2251,2501,3001,350
        debutant   1,200---
      b) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
      2.Tehnician de aviaţieM        
        clasa I   1,2501,3001,3501,400
        clasa a II-a   1,1501,1751,2001,225
        clasa a III-a   1,0251,0501,0751,100
        clasa a IV-a   0,9250,9500,9751,000
        debutant   0,900---
      3.Mecanic de aviaţieŞcoală tehnică        
        clasa Ide aviaţie1,3501,4001,450-
        clasa a II-asau echivalentă1,1501,2001,250-
        clasa a III-a   1,0001,0501,100-
        clasa a IV-a   0,9250,9500,975-
        debutant   0,900---
      4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M Şcoală        
        clasa Iprofesională1,1501,1751,200-
        clasa a II-a   1,0751,1001,125-
        clasa a III-a   1,0001,0251,050-
        clasa a IV-a   0,9250,9500,975-
        debutant   0,900---
      5.Maistru de aviaţieŞcoală de        
        clasa Imaiştri de1,4501,5001,5501,600
        clasa a II-aaviaţie1,2501,3001,3501,400
        clasa a III-a   1,0501,1001,1501,200

    3. Personal operativ aeronautic
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Meteorolog aeronautic specialistS        
        gradul I   1,8501,9001,9502,000
        gradul II   1,6001,6501,7001,750
        gradul III   1,4001,4501,5001,550
        gradul IV   1,2251,2501,3001,350
        debutant   1,200---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      2.Meteorolog aeronauticM + curs de calificare        
        I   1,1001,1501,2001,250
        II   1,0001,0251,0501,075
        debutant   0,900---
      3.Controlor trafic dirijareM + curs de calificare        
        I   1,2501,3001,350-
        II   1,1001,1501,200-
        III   1,0001,0251,050-
      4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare        
        I   1,1501,2001,2501,300
        II   1,0251,0501,0751,100
        III   0,9250,9500,9751,000
        debutant   0,900---

    NOTĂ:
    1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.


    Anexa 5/11
    I. ALTE UNITĂŢI BUGETARE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. 5/1 - 5/10, PRECUM ŞI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII, ÎNTREŢINERE - REPARAŢII DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CULTURA, SPORT ŞI DIN CELELALTE UNITĂŢI CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. 5/1 - 5/10
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Inginer, economist; specialist I AS1,8001,9002,0502,200
      2.Inginer, economist, referent; gradul IS1,5501,6001,6501,700
      3.Inginer, economist, referent; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
      4.Inginer, economist, referent; gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
      5.Inginer, economist, referent; debutantS1,200---
      6.Subinginer I, conductor arhitect I, arhivist I, tehnician-economist IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      7.Subinginer II, conductor arhitect II, arhivist II, tehnician-economist IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      8.Subinginer III, conductor arhitect III, arhivist III, tehnician-economist IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      9.Subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantS.S.D.1,050---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      10.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
      11.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
      12.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
      13.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
      14.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---

    II. SERVICII DE CONTENCIOS
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
      1.Consilier juridic gradul I AS1,8001,9002,0502,200
        gradul I   1,5501,6001,6501,700
        gradul II   1,3501,4001,4501,500
        gradul III   1,2251,2501,2751,300
        debutant   1,200---

    III. COEFICIENŢI DE IERARHIZARE PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT - ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE - REPARAŢII ŞI DE DESERVIRE DIN UNITĂŢILE PENTRU CARE COEFICIENŢII DE IERARHIZARE AI FUNCŢIILOR DE SPECIALITATE SUNT PREVĂZUŢI ÎN ANEXELE Nr. 5/1 - 5/10
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
      1.Administrator          
        IM1,2501,3001,3501,400
        IIM1,1251,1501,1751,200
        IIIM1,0001,0251,0501,075
      2.Şef depozit          
        IM1,1001,1251,1501,200
        IIM1,0001,0251,0501,075
      3.Casier, magaziner;          
        IM1,0751,1001,1501,200
        IIM;G0,9500,9751,0001,025
        debutantM;G0,900---
      4.Stenodactilograf          
        IM1,0251,0501,0751,100
        IIM0,9250,9500,9751,000
        debutantM0,900---
      5.Secretar, secretar-dactilograf;          
        IM;G0,9500,9751,0001,025
        IIM;G0,8500,8750,9000,925
        debutantM;G0,800---
      6.Funcţionar, arhivar;          
        IM1,0501,0751,1001,150
        IIM0,9500,9751,0001,025
        IIIM0,8500,8750,9000,925
        debutantM0,800---
      7.Şef formaţie pază, pompieri   0,9500,9751,000-
      8.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier;          
        I   0,8000,8250,850-
        II   0,7250,7500,775-
      9.Maistru I   1,2001,2251,2501,300
      10.Maistru II   1,1001,1251,1501,175
      11.Muncitor I   1,1751,2001,225-
        II   1,1001,1251,150-
        III   1,0251,0501,075-
        IV   0,9500,9751,000-
        V   0,8750,9000,925-
        VI   0,8000,8250,850-
      12.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-

    IV. CORPUL GARDIENILOR PUBLICI
    Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile specifice
    Funcţii de execuţie
      Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
      1234
      1.Inspector-instructor gradul I AS1,8001,9002,0502,200
      2.Inspector-instructor gradul IS1,5501,6001,6501,700
      3.Inspector-instructor gradul IIS1,3501,4001,4501,500
      4.Inspector-instructor gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
      5.Inspector-instructor debutantS1,200---
      6.Instructor IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
      7.Instructor IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
      8.Instructor IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
      9.Instructor debutantS.S.D.1,050---
      10.Instructor I AM1,2501,3001,3501,400
      11.Instructor IM1,1501,1751,2001,225
      12.Instructor IIM1,0251,0501,0751,100
      13.Instructor IIIM0,9250,9500,9751,000
      14.Gospodar armurier IM;G1,2001,2251,2501,300
      15.Gospodar armurier IIM;G1,1001,1251,1501,175
      16.Gardian principal*)M;G1,2001,2251,2501,300
      17.Gardian public IM;G1,1501,1751,2001,250
      18.Gardian public IIM;G1,0501,0751,1001,125
    Notă *) Se utilizează pentru cel mult 10% din numărul total al gardienilor publici.
    NOTĂ:
    1. Funcţiile de conducere din Corpul gardienilor publici, precum şi indemnizaţiile de conducere corespunzătoare acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    2. Salariaţii care au fost încadraţi pe trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
    5. Pentru personalul care, potrivit legii, îndeplineşte pe lângă sarcinile ce revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat şi atribuţiile funcţiei de şef stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250.


    Anexa 5/12
    PERSONAL CLERICAL
    Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul clerical*)
      Nr. crt.   Nivelul studiilorVechimea în activitatea bisericească
      până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 anipeste 25 ani
      1.PreotS                
        gradul I   --2,0502,1502,2002,2502,3502,450
        gradul II   -1,7001,7251,7501,8001,8501,9002,000
        definitiv   -1,5251,5501,5751,6001,6251,6501,700
        debutant   1,500-------
      2.PreotM                
        gradul I   -1,4751,5001,5251,5501,5751,6001,700
        definitiv   -1,4001,4251,4501,4751,5001,5501,600
        debutant   1,375-------
    Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.
    Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.
    NOTĂ:
    Contribuţia de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului încadrat în unităţile de cult se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox, care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, şi, respectiv, Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994.
    Numărul de personal din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri pentru care se acordă o contribuţie la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe ţara se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.


    Anexa 6
    TRANŞELE DE VENIT IMPOZABIL ŞI COTELE DE IMPOZIT
    ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna octombrie 1994*)
      Venitul lunar impozabil - lei -Impozitul lunar - lei -
      până la 7.4005%
      7.401 - 8.100370 + 8%pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.400 lei
      8.101 - 10.900426 + 14%pentru ceea ce depăşeşte suma de 8.100 lei
      10.901 - 18.500818 + 17%pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.900 lei
      18.501 - 30.2002.110 + 18%pentru ceea ce depăşeşte suma de 18.500 lei
      30.201 - 45.2004.216 + 19%pentru ceea ce depăşeşte suma de 30.200 lei
      45.201 - 76.3007.066 + 20%pentru ceea ce depăşeşte suma de 45.200 lei
      76.301 - 106.40013.286 + 21%pentru ceea ce depăşeşte suma de 76.300 lei
      106.401 - 151.20019.607 + 22%pentru ceea ce depăşeşte suma de 106.400 lei
      151.201 - 226.80029.463 + 25%pentru ceea ce depăşeşte suma de 151.200 lei
      226.801 - 303.10048.363 + 28%pentru ceea ce depăşeşte suma de 226.800 lei
      303.101 - 378.30069.727 + 32%pentru ceea ce depăşeşte suma de 303.100 lei
      378.301 - 433.20093.791 + 36%pentru ceea ce depăşeşte suma de 378.300 lei
      peste 433.200113.555 + 40%pentru ceea ce depăşeşte suma de 433.200 lei

    Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 21.100 lei, iar suma de la alin. 2 al art. 7 din această lege este de 826.600 lei.**)
    ---------------------- Notă *) Tranşele de venit impozabil şi cotele de impozit ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1996 sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 542 din 5 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1996. Notă **) A se vedea textul de sub tabel din Hotărârea Guvernului nr. 542/1996.
    --------------------