HOTĂRÎREA nr. 503 din 23 septembrie 1993
privind autorizarea Ministerului Apărării Naţionale de a angaja militari pe bază de contract EMITENT : GUVERN
Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 5 octombrie 1993
Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

În vederea completării necesarului armatei cu personal de specialitate în unele funcţii de maiştri militari şi subofiteri, până la asigurarea cadrelor necesare din rindul absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ, precum şi în cele ce nu pot fi asigurate, prin încorporare, cu militari în termen, se autorizeaza Ministerul Apărării Naţionale sa angajeze, pe bază de contract, cu durata de 1-3 ani, militari din rindul tinerilor care au satisfăcut serviciul militar.


Articolul 2

Persoanele angajate potrivit art. 1 au calitatea de militar şi se supun legilor şi regulamentelor militare.


Articolul 3

Modul de recrutare şi angajare a militarilor prevăzuţi la art. 1, îndatoririle acestora, condiţiile pentru înaintarea în grad şi funcţiile pe care le pot ocupa se vor stabili prin ordin al ministrului apărării naţionale.
La angajare, fiecărui militar i se va acorda gradul avut în rezerva şi va putea fi avansat succesiv, până la gradul de sergent, în funcţie de rezultatele obţinute.
Militarii angajaţi, care au încheiat contracte cu unităţile înainte de apariţia prezentei hotărâri, îşi păstrează gradul de sergent.


Articolul 4

Timpul în care o persoană desfăşoară activitatea în armata ca militar angajat constituie vechime în munca.
Militarii angajaţi pe bază de contract beneficiază de drepturile stabilite de reglementările legale în vigoare, precum şi de compensaţia de hrana, concedii de odihnă şi medicale plătite integral, de pensii de invaliditate şi de alocaţie de stat pentru copii, potrivit legii.


Articolul 5

Contractele în baza cărora îşi desfăşoară activitatea militarii menţionaţi la art. 1 fac parte din categoria actelor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.


Articolul 6

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1030 din 18 septembrie 1990 privind autorizarea Ministerului Apărării Naţionale de a angaja militari pe bază de contract se abroga.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
----------------
Ministrul apărării naţionale,
general-locotenent Niculae Spiroiu
p. Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Dan Mogos,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
----------------