ORDONANTA nr. 69 din 29 august 2002
privind regimul juridic al chărţii electronice de identitate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, în România, în paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei, se eliberează de către consiliile locale, prin primării, cărţi electronice de identitate.
  (2) Actualele documente de identitate vor continua să fie folosite pentru identificare şi pentru dovedirea cetateniei române, până la data înlocuirii lor cu noul tip de carte electronică de identitate, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2006.


  Articolul 2

  (1) Cartea electronică de identitate conţine în mod obligatoriu datele aflate în prezent pe cartea de identitate sau pe buletinul de identitate, pe permisul de conducere şi pe cartea de alegator.
  (2) Cartea electronică de identitate conţine, după caz, şi date referitoare la asigurarea medicală, asigurarea socială şi semnatura digitala.


  Articolul 3

  Cărţile electronice de identitate vor fi eliberate de către consiliile locale, prin serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor din cadrul primăriilor, sub coordonarea metodologică a Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor.


  Articolul 4

  Autorităţile centrale şi locale şi serviciile descentralizate judeţene au obligaţia de a se dota cu echipamentele şi programele informatice necesare pentru ca cetăţenii să poată folosi fără restrictii cartea electronică de identitate, după cum urmează:
  a) în municipiile reşedinţa de judeţ, până la data de 31 iulie 2004;
  b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2005;
  c) în comune, până la data de 31 decembrie 2006.


  Articolul 5

  Normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi cu avizul tehnic al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  p. Ministrul de interne,
  Pavel Abraham,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 august 2002.
  Nr. 69.
  --------