HOTĂRÂRE nr. 178 din 16 aprilie 2013
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Poziţia nr. 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
   ┌────┬───────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ │ │- Bd. Nicolae Bălcescu │- Corpul A: subsol, parter şi 7 etaje│
   │"10.│ BUZĂU │nr. 48, Buzău ├─────────────────────────────────────┤
   │ │ │4 corpuri: A, B, C şi D│- Corpul B: subsol, parter şi 3 etaje│
   │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │- Corpul C: subsol, parter şi două │
   │ │ │ │etaje │
   │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │- Corpul D: subsol, parter şi două │
   │ │ │ │etaje │
   │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │- garaje auto, spaţii întreţinere, │
   │ │ │ │spălătorie auto, cabină poartă │
   │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │- suprafaţa construită: 4612 mp │
   │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤
   │ │ │ │- terenul aferent: 8191 mp" │
   └────┴───────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


  Articolul II

  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul III

  Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 aprilie 2013.
  Nr. 178.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în
  administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Instituţia Prefectului Judeţului Buzău pentru care se actualizează
  valorile de inventar, ca urmare a reevaluării,
  precum şi datele de identificare
  *Font 7*
   ┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────┐
   │Nr. de inventar│ │ │Valoarea de inventar│ Situaţia juridică │ Tipul │
   │M.F.P. şi codul│Denumirea şi adresa│Caracteristicile tehnice ale │ actualizată ├────────────────────┬────────────────┤bunului│
   │de clasificare │ │ imobilelor │ - lei - │ Baza legală a │În administrare/│ │
   │ │ │ │ │ majorării valorii │ concesiune │ │
   │ │ │ │ │ de inventar │ │ │
   ├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────┤
   │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
   ├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────┤
   │ 111440 │Palat administrativ│Corp A: S+P+7 etaje, │ 13.306.727,86 │Proces-verbal │În administrarea│Imobil │
   │ 8.29.13 │Judeţ: Buzău; │sc = 368 mp, sd = 3166 mp; │ │nr. 17472/23.12.2010│Ministerului │ │
   │ │MRJ Buzău; bd. │Corp B: S+P+3 etaje, │ │privind reevaluarea │Afacerilor │ │
   │ │Nicolae Bălcescu │sc = 386 mp, sd = 1881 mp; │ │activelor fixe │Interne │ │
   │ │nr. 48 │Corp C: S+P+2 etaje, │ │corporale │CUI: 4267095 - │ │
   │ │ │sc = 2555 mp, sd = 4983 mp; │ │ │Instituţia │ │
   │ │ │Corp D: S+P+2 etaje, │ │ │Prefectului │ │
   │ │ │sc = 546 mp, sd = 1393 mp; │ │ │Judeţului Buzău │ │
   │ │ │CF: 57941 │ │ │CUI: 4299437 │ │
   ├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────┤
   │ 111444 │Garaje auto │Cod construcţie C7 │ 21.876,66 │Proces-verbal │În administrarea│Imobil │
   │ 8.29.13 │Judeţ: Buzău; │sc = sd = 369 mp │ │nr. 17472/23.12.2010│Ministerului │ │
   │ │MRJ Buzău; bd. │CF: 57941 │ │privind reevaluarea │Afacerilor │ │
   │ │Nicolae Bălcescu │ │ │activelor fixe │Interne │ │
   │ │nr. 48 │ │ │corporale │CUI: 4267095 - │ │
   │ │ │ │ │ │Instituţia │ │
   │ │ │ │ │ │Prefectului │ │
   │ │ │ │ │ │Judeţului Buzău │ │
   │ │ │ │ │ │CUI: 4299437 │ │
   ├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────┤
   │ 111445 │Garaje auto │Cod construcţie C8 │ 59.768,61 │Proces-verbal │În administrarea│Imobil │
   │ 8.29.13 │Judeţ: Buzău; │sc = sd = 235 mp │ │nr. 17472/23.12.2010│Ministerului │ │
   │ │MRJ Buzău; bd. │CF: 57941 │ │privind reevaluarea │Afacerilor │ │
   │ │Nicolae Bălcescu │ │ │activelor fixe │Interne │ │
   │ │nr. 48 │ │ │corporale │CUI: 4267095 - │ │
   │ │ │ │ │ │Instituţia │ │
   │ │ │ │ │ │Prefectului │ │
   │ │ │ │ │ │Judeţului Buzău │ │
   │ │ │ │ │ │CUI: 4299437 │ │
   ├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────┤
   │ 111446 │Anexe │Cod construcţie C5 (cabină │ 177.527,59 │Proces-verbal │În administrarea│Imobil │
   │ 8.29.13 │Judeţ: Buzău; │poartă), sc = sd = 36 mp; │ │nr. 17472/23.12.2010│Ministerului │ │
   │ │MRJ Buzău; bd. │Cod construcţie C6 (spaţiu │ │privind reevaluarea │Afacerilor │ │
   │ │Nicolae Bălcescu │întreţinere şi spălătorie │ │activelor fixe │Interne │ │
   │ │nr. 48 │auto), sc = sd = 117 mp │ │corporale │CUI: 4267095 - │ │
   │ │ │CF: 57941 │ │ │Instituţia │ │
   │ │ │ │ │ │Prefectului │ │
   │ │ │ │ │ │Judeţului Buzău │ │
   │ │ │ │ │ │CUI: 4299437 │ │
   ├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────┤
   │ 111447 │Teren │Suprafaţă: 8191 mp │ 1.077.033,74 │Proces-verbal │În administrarea│Imobil │
   │ 8.29.13 │Judeţ: Buzău; │CF: 57941 │ │nr. 17472/23.12.2010│Ministerului │ │
   │ │MRJ Buzău; bd. │ │ │privind reevaluarea │Afacerilor │ │
   │ │Nicolae Bălcescu │ │ │activelor fixe │Interne │ │
   │ │nr. 48 │ │ │corporale │CUI: 4267095 - │ │
   │ │ │ │ │ │Instituţia │ │
   │ │ │ │ │ │Prefectului │ │
   │ │ │ │ │ │Judeţului Buzău │ │
   │ │ │ │ │ │CUI: 4299437 │ │
   └───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴───────┘

  -----