ORDIN nr. 512 din 8 mai 2014
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 mai 2014  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget şi contabilitate nr. N.B. 2.708 din 8 mai 2014,
  având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 199/2013 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013, şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 200/2013 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 3

  Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţile publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  Bucureşti, 8 mai 2014.
  Nr. 512.


  Anexă

  METODOLOGIE 08/05/2014