HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 ianuarie 2016
pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016  În temeiul prevederilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă modelul ştampilei Biroului Electoral Central care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Se aprobă modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti care vor fi folosite la alegerile locale, prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Se aprobă modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie comunală, a biroului electoral de circumscripţie orăşenească, a biroului electoral de circumscripţie municipală şi modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie de sector al municipiului Bucureşti care vor fi folosite la alegerile locale, prevăzute în anexa nr. 3.
  (4) Se aprobă modelele ştampilei de control a secţiei de votare care vor fi folosite la alegerile locale, prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu

  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.
  Nr. 5.

  Anexa 1

  MODELUL*)
  ştampilei Biroului Electoral Central care va fi
  folosit la alegerile locale
  NOTĂ:
  - Tuşul pentru ştampilă va fi de culoare albastră.


  Anexa 2

  MODELUL*)
  ştampilei biroului electoral de
  circumscripţie judeţeană şi al ştampilei biroului electoral de
  circumscripţie a municipiului Bucureşti care vor fi folosite
  la alegerile locale
  NOTĂ:
  - Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.


  Anexa 3

  MODELUL*)
  ştampilei biroului electoral de circumscripţie comunală, a biroului
  electoral de circumscripţie orăşenească, a biroului
  electoral de circumscripţie municipală şi
  modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie de sector
  al municipiului Bucureşti care vor fi folosite la alegerile locale
  NOTĂ:
  - Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.


  Anexa 4

  MODELELE*)
  ştampilei de control a secţiei de votare
  care vor fi folosite la alegerile locale
  NOTĂ:
  - Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.


  Anexa 5

  MODELUL*)
  ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care va fi folosit la alegerile locale
  NOTĂ:
  - Tuşul folosit pentru ştampile va fi de culoare albastră.

  ---------