HOTĂRÂRE nr. 821 din 10 august 2011
privind scoaterea din inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 22 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a Sentinţei civile nr. 28 din 7 februarie 2007, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 3.550 din 26 septembrie 2007, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.


  Articolul 2

  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 10 august 2011.
  Nr. 821.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se scoate din domeniul public al statului
  şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
  şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret -
  Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, ca urmare a
  constatării în instanţă a dreptului de proprietate
  a Primăriei Municipiului Timişoara
  *Font 9*
  Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Valoarea de inventar (lei) Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. 25767 8.26.02 83.028 Sala de sport nr. 2 Str. Bocşei nr. 2, municipiul Timişoara, judeţul Timiş Sală de joc 40x20 m, cu tribună de 500 de locuri şi anexă (4 vestiare). Suprafaţa totală: 990 mý

  -----------