HOTĂRÂRE nr. 947 din 19 august 2009
pentru modificarea art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 22 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 16 februarie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Unităţile sanitare cu paturi transferate pot derula programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, din sumele alocate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, în baza contractelor încheiate cu aceste instituţii publice. Derularea programelor şi raportarea indicatorilor specifici programelor se fac potrivit reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Irinel Popescu
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Bucureşti, 19 august 2009.
  Nr. 947.
  --------------