ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 10 iunie 2003
privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Alineatul 1 al articolului 155 va avea următorul cuprins:
  "Arestarea inculpatului dispusă de instanţa poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, motivat, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate sau exista temeiuri noi care să justifice privarea de libertate."
  2. Alineatul 1 al articolului 160^c va avea următorul cuprins:
  "În cursul judecaţii, în prima instanţa, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate sau exista temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, instanţa poate dispune, prin încheiere motivată, prelungirea arestării pentru cel mult 30 de zile, de fiecare data, fără a putea depăşi limita prevăzută în art. 140 alin. 2. Încheierea prin care s-a dispus asupra prelungirii arestării poate fi atacată cu recurs, prevederile art. 160^b alin. 2 aplicându-se în mod corespunzător."


  Articolul II

  Dispoziţiile prevăzute la pct. 31-33, 35 şi 36 ale art. I din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedura penală şi a unor legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, precum şi dispoziţiile din această lege privind măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Bucureşti, 10 iulie 2003.
  Nr. 66.
  ────────────────