ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006
  Având în vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,
  văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică nr. E.N. 2.450/2006,
  ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, prevăzute în anexele nr. 1-4.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Autoritatea de sănătate publică, Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, ministerele cu rețea sanitară proprie, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București, spitalele publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3^1

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.
  -----------
  Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.144 din 15 septembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 22 septembrie 2006.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  București, 26 iulie 2006.
  Nr. 914.

  Anexa nr. 1

  NORMA
  privind procedura de autorizare sanitară de funcționare a spitalului


  Anexa nr. 2

  NORMA
  privind organizarea funcțională generală a spitalului


  Anexa nr. 3

  NORMA
  privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital


  Anexa nr. 4

  NORMA
  privind asigurarea condițiilor generale de igienă


  Anexa nr. 5

  Dotarea minimă pentru acordarea serviciilor de urgență

  DISPOZITIVE ȘI MATERIALE

  UTILIZARE
   
   

  REPER
   
   

  CANTI-
  TATE
  MINIMĂ

  CALEA AERIANĂ

  SET CĂI OROFARINGIENE (ADULT/COPIL)

  1

   

  ASPIRATOR SECREȚII

  1

   

  SONDĂ ASPIRAȚIE RIGIDĂ TIP YANKAUER

  1

   

  SONDĂ ASPIRAȚIE FLEXIBILĂ MĂRIMI DIFERITE

  2

   

  PENSĂ MCGILL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)

  2

  RESPIRAȚIE

  BALON VENTILAȚIE (ADULT/COPIL)

  2

   

  MASCĂ VENTILAȚIE MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)

  4

   

  MASCĂ ADMINISTRARE OXIGEN (ADULT/COPIL)

  2

   

  TUB OXIGEN PORTABIL (5 L)

  1

  CIRCULAȚIE

  DEFIBRILATOR SEMIAUTOMAT

  1

   

  TENSIOMETRU MANUAL

  1

   

  STETOSCOP

  1

   

  CANULĂ ACCES INTRAVENOS DIFERITE MĂRIMI

  5

   

  TRUSĂ PERFUZIE

  2

   

  SERINGĂ 5 ML

  5

   

  SERINGĂ 10 ML

  5

  TRAUMĂ

  GULER CERVICAL MĂRIMI DIFERITE (ADULT/COPIL)

  2

   

  FAȘĂ DIFERITE DIMENSIUNI

  10

   

  PANSAMENT STERIL DIFERITE DIMENSIUNI

  5

   

  LEUCOPLAST ROLĂ

  1

   

  MĂNUȘI EXAMINARE

  10

   

  MĂNUȘI STERILE PERECHI

  5

   

  ALCOOL SANITAR FLACON

  1

   

  SOLUȚIE ANTISEPTICĂ FLACON

  1

  ALTELE

  GLUCOMETRU

  1

   

  PULSOXIMETRU PORTABIL

  1

  MEDICAMENTE

  DENUMIRE
   
   

  FORMA DE PREZENTARE
   
   

  CANTI-
  TATE
  MINIMĂ

  ADRENALINĂ

  FIOLE

  5

  ATROPINĂ

  FIOLE

  5

  AMIODARONĂ

  FIOLE

  5

  GLUCOZĂ 33%

  FIOLE

  5

  NITROGLICERINĂ SPRAY

  FLACON

  1

  ASPIRINĂ

  CP

  5

  DIAZEPAM

  FIOLE

  2

  METOPROLOL

  CP

  5

  CAPTOPRIL

  CP

  5

  AMLODIPINĂ

  CP

  5

  FUROSEMID

  FIOLE

  5

  HEMISUCCINAT HIDROCORTIZON 100 MG

  FIOLE

  5

  ALGOCALMIN

  CP

  5

  ALGOCALMIN

  FIOLE

  5

  PARACETAMOL

  CP

  5

  BETA2 MIMETIC INHALATOR

  FLACON

  1

  ANTIHIPERTENSIV INJECTABIL

  FIOLE

  2

  METOCLOPRAMID

  FIOLE

  2

  ANTISPASTIC INJECTABIL

  FIOLE

  2

  SOLUȚII PERFUZABILE

  DENUMIRE
   
   

  FORMA DE PREZENTARE
   
   

  CANTI-
  TATE
  MINIMĂ

  SER FIZIOLOGIC 500 ML

  FLACON

  2

  GLUCOZĂ 5% 500 ML

  FLACON

  1

  GLUCOZĂ 10% 500 ML

  FLACON

  1

  (la 07-10-2016, Anexa 5 a fost introdusă de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.096 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 07 octombrie 2016 )