HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 5 septembrie 2007
privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 19 noiembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile vor asigura elaborarea evaluării de mediu în ceea ce priveşte Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
  (2) Concluziile evaluării de mediu elaborate potrivit alin. (1) vor face parte integrantă din Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul mediului şi
  dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  p. Secretarul de stat
  al Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea
  Bucureşti, 5 septembrie 2007.
  Nr. 1.069.


  Anexă

  STRATEGIE 05/09/2007