ORDIN nr. 922 din 4 august 2016
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 18 august 2016  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. 2.416 din 1 august 2016,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 799/2012*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti. Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 799/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 4 august 2016.
  Nr. 922.

  Anexă

  REGULAMENT 04/08/2016