HOTĂRÂRE nr. 400 din 2 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2002, şi al art. 68 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: cap. IV "Administrarea clădirilor de locuinţe" şi cap. V "Repartizarea cheltuielilor şi veniturilor rezultate din întreţinerea, repararea şi exploatarea condominiilor", cu excepţia art. 90, din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare; Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 139/N/1997 pentru aprobarea Precizărilor privind constituirea, înregistrarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis din 2 decembrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 2 aprilie 2003.
  Nr. 400.


  Anexă

  NORMA 02/04/2003