ORDIN nr. 2.866 din 27 decembrie 2017privind clasarea în Lista monumentelor istorice a imobilului Fosta grădiniță (actualul restaurant "La Prut") - corp B și Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu, categoria II - arhitectură, m – monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018
  Având în vedere Referatul nr. 6.702/2016 din 6 noiembrie 2017 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii și identității naționale privind clasarea Fostei grădinițe (actualul restaurant „La Prut“) - corp B și Sala de sport - corp A, Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, m – monument, grupa valorică B,
  în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se clasează ca monument istoric Fosta grădiniță (actualul restaurant „La Prut“) - corp B și Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu, categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, având cod LMI SB-II-m-B-21143.(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentelor istorice sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu

  București, 27 decembrie 2017.
  Nr. 2.866.

  ANEXĂ

  Zona de protecție a monumentului istoric Fosta grădiniță
  (actualul restaurant „La Prut“) - corp B și Sala de sport - corp A,
  situat în Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu

  Coordonate puncte de contur:

  Nr. pct.

  X (m)

  Y (m)

  1

  497235.410

  470868.014

  2

  497176.495

  470844.228

  3

  497142.058

  470836.448

  4

  497107.309

  470837.553

  5

  497098.867

  470834.219

  6

  496954.046

  470849.401

  7

  496954.757

  470867.884

  8

  496960.441

  470867.173

  9

  496965.415

  470935.416

  10

  496990.639

  470927.952

  11

  496997.389

  470968.115

  12

  496986.020

  470972.380

  13

  496988.863

  470985.887

  14

  496970.033

  470992.284

  15

  496975.718

  471016.454

  16

  496940.901

  471019.653

  17

  496941.612

  471051.641

  18

  496993.836

  471036.358

  19

  496997.744

  471057.328

  20

  496931.309

  471084.696

  21

  496936.638

  471165.024

  22

  496897.118

  471185.032

  23

  496903.868

  471213.822

  24

  496932.645

  471201.737

  25

  496936.908

  471221.641

  26

  497029.278

  471196.405

  27

  497042.502

  471192.505

  28

  497128.195

  471201.202

  29

  497221.663

  471236.939

  30

  497381.045

  471155.361

  31

  497371.825

  471079.002

  32

  497386.680

  470867.350

  33

  497292.009

  470866.400

  -----