NORMĂ nr. 40 din 28 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015
  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16 decembrie 2015,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3
  (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2016.(2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă:
  a) Regulamentul nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, publicat în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 3 martie 2011;
  b) Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 16 martie 2011.

  Președintele
  Autorității de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu

  București, 28 decembrie 2015.
  Nr. 40.

  Anexă

  REGLEMENTĂRI CONTABILE
  privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile
  entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
  - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare