ORDIN nr. 699 din 12 mai 2014
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014  Având în vedere prevederile:
  - Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare,
  în baza art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru semestrul I al anului 2014, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct . 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 430 lei.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 mai 2014.
  Nr. 699.
  _______