ORDIN nr. 1.142 din 15 septembrie 2004
pentru stabilirea conţinutului-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004  Văzând Referatul de aprobare nr. O.B. 10.396 al Direcţiei resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene şi al Direcţiei generale pentru integrare europeană şi relaţii internaţionale,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă conţinutul-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene, Direcţia generală pentru integrare europeană şi relaţii internaţionale, Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, Direcţia generală asistenţă medicală şi Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 15 septembrie 2004.
  Nr. 1.142.


  Anexa
  CONŢINUTUL - CADRU
  al curriculei de formare profesională a
  medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei
  DURATA: 6 luni
  1. CRITERII DIAGNOSTICE MODERNE
  ICD-10
  1.1. Dependenţa de substanţe
  1.2. Consumul nociv
  1.3. Tulburări legate de consumul de substanţă
  1.4. Sevrajul la substanţă
  2. TOXICODEPENDENŢELE
  2.1. Strategii preventive
  2.1.1. Reducerea consecinţelor negative asociate consumului (Harm reduction)
  2.1.2. Terapii substitutive
  2.2. Strategii terapeutice şi preventive
  2.2.1. Reducerea consecinţelor negative asociate consumului (Harm reduction)
  2.2.1.1. Schimbul de seringi
  2.2.1.2. Educaţia şi activităţile de teren (outreach) efectuate de persoane din anturaj (peer education)
  2.2.1.3. Politica "zonelor libere"
  2.2.2. Substituţia cu metadonă
  2.2.3. Menţinerea pe metadonă
  2.2.4. Modele de reformare a prevenţiei primare
  2.3. Etiopatogenia adicţiilor
  2.3.1. Aspecte genetice în diverse dependenţe
  2.3.2. Modelul învăţării pozitive ("recompensă cerebrală")
  2.3.3. Conceptul de "craving"
  2.3.4. Rolul modelelor psihodinamice
  2.3.5. Procesul de dezvoltare şi apariţia dependenţelor
  2.3.6. Rolul factorilor socioculturali în etiopatogenia adicţiilor
  2.4. Descrierea clinică a diverselor dependenţe specifice, pe baza următorului cadru:
  2.4.1. Aspecte neurobiologice
  2.4.2. Aspecte clinice
  - Intoxicaţia
  - Sevrajul
  - Complicaţii psihiatrice
  2.4.3. Tratament
  - Detoxifiere
  - Sevraj
  - Complicaţii psihiatrice
  2.4.4. Tratamentul profilactic
  2.5. Opiaceele
  2.6. Medicamente de mare risc pentru dezvoltarea unei farmacodependenţe
  2.6.1. Benzodiazepinele
  2.6.2. Hipnotice - Barbiturice
  2.6.3. Antidepresive triciclice
  2.6.4. Analgezice
  2.6.5. Anabolizante (steroizi androgeni)
  2.7. Cocaina
  2.8. Marijuana
  2.9. Amfetaminele şi alte stimulante
  2.10. Halucinogenele
  2.11. Fenciclidina
  2.12. Substanţele inhalante
  2.13. XTC şi alte droguri ╘creative╒
  2.14. Nicotina
  2.15. Cafeina
  2.16. Abordări de tip preventiv în diverse tipuri de dependenţă
  2.17. Politici de prevenţie oficiale şi publice
  2.17.1. Aspecte legate de confidenţialitate
  2.17.2. Aspecte legate de legalitate
  2.17.3. Domeniul nonguvernamental (societatea civilă)
  2.17.4. Organizarea serviciilor (managementul îngrijirilor)
  3. ALCOOLISMUL
  3.1. Modele conceptuale şi implicaţiile lor în diversele tipuri de intervenţie
  - Modelul biologic
  - Modelul medical
  - Modelul condiţionării şi al învăţării sociale
  3.2. Date epidemiologice
  3.3. Evoluţia alcoolismului
  3.4. Evaluare
  - ASI
  - Anamneza
  - Examinarea stării fizice şi psihice
  - Instrumente de screening şi interviuri structurate
  - Evaluarea tulburărilor psihiatrice comorbide (dublul diagnostic)
  - Detecţia precoce
  3.5. Intervenţiile scurte
  3.6. Creşterea motivaţiei pentru schimbare. Stadiile schimbării (Prochaska, Di Clementi 1982, 1986). Interviul motivaţional
  3.7. Prevenirea recăderilor. Modelul Brenda
  3.8. Intervenţii terapeutice specifice. Medicaţia antidipsotropică. Medicaţia anticraving şi alte medicaţii. Detoxifierea
  3.9. Prevenţia
  * * *
  Formarea profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei se va face în centrele medicale universitare începând cu luna octombrie 2005.
  Evaluarea profesională se va face la sfârşitul stagiului în Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali, care va elibera atestatul privind pregătirea efectuată.
  -----