ORDIN nr. 1.193 din 29 septembrie 2006
pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 3 noiembrie 2006  Având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,
  vazand Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. EN 4.600/2006,
  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Normele privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz reprezintă transpunerea Recomandarii Consiliului Europei 1999/519/CE din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului general la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz).


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.007/2002 privind aprobarea Normelor de regle-mentare a nivelurilor de referinţa admisibile de expunere a populaţiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, precum şi orice dispoziţie contrară.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Bucureşti, 29 septembrie 2006.
  Nr. 1.193.


  Anexă

  NORMA 29/09/2006