HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 5 septembrie 2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 septembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2007,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul internelor şi reformei
  administrative,
  Cristian David
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  a Funcţionarilor Publici,
  Jozsef Birtalan
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 5 septembrie 2007.
  Nr. 1.059.


  Anexă

  REGULAMENT 05/09/2007