ORDIN nr. 259 din 13 octombrie 2004 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
(actualizat până la data de 4 mai 2009*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 • -------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 25 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 4 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005; RECTIFICAREA nr. 259 din 13 octombrie 2004; ORDINUL nr. 376 din 16 iulie 2008; ORDINUL nr. 132 din 16 aprilie 2009.
  Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) şi ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 85 şi 89 din Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică în imobile de tip condominiu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004,
  în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prestatorii acestor servicii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale de Reglementare
  pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,
  Ioan Radu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 13 octombrie 2004.
  Nr. 259.


  Anexă

  NORMA 13/10/2004