ORDONANŢĂ nr. 28 din 26 ianuarie 2006 (*actualizată*)
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
(actualizată până la data de 24 aprilie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Partea I Reglementări ale unor operaţiuni financiar-fiscale


  Titlul I Abrogat.

  ------------
  Titlul I din Partea I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Capitolul I

  Abrogat.
  ------------
  Cap. I din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Secţiunea 1

  Abrogat.
  ------------
  Secţiunea 1 din Cap. I a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 1

  Abrogat.
  ------------
  Art. 1 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 2

  Abrogat.
  ------------
  Art. 2 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ------------
  Art. 3 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Secţiunea a 2-a Abrogată

  ------------
  Secţiunea a 2-a din Cap. I a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 4

  Abrogat.
  ------------
  Art. 4 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Secţiunea a 3-a Abrogată

  ------------
  Secţiunea a 3-a din Cap. I a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 5

  Abrogat.
  ------------
  Art. 5 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 6

  Abrogat.
  ------------
  Art. 6 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Secţiunea a 4-a Abrogată

  ------------
  Secţiunea a 4-a din Cap. I a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 7

  Abrogat.
  ------------
  Art. 7 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 8

  Abrogat.
  ------------
  Art. 8 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Secţiunea a 5-a Abrogată

  ------------
  Secţiunea a 5-a din Cap. I a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 9

  Abrogat.
  ------------
  Art. 9 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ------------
  Art. 10 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 11

  Abrogat.
  ------------
  Art. 11 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ------------
  Art. 12 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul II

  Abrogat
  ------------
  Cap. II din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Secţiunea 1 Abrogată

  ------------
  Secţiunea 1 din Cap. II a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 13

  Abrogat.
  ------------
  Art. 13 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ------------
  Art. 14 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 15

  Abrogat.
  ------------
  Art. 15 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 16

  Abrogat.
  ------------
  Art. 16 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 17

  Abrogat.
  ------------
  Art. 17 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 18

  Abrogat.
  ------------
  Art. 18 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 19

  Abrogat.
  ------------
  Art. 19 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 20

  Abrogat.
  ------------
  Art. 20 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 21

  Abrogat.
  ------------
  Art. 21 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Secţiunea a 2-a Abrogată

  ------------
  Secţiunea a 2-a din Cap. II a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 22

  Abrogat
  ------------
  Art. 22 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 23

  Abrogat
  ------------
  Art. 23 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 24

  Abrogat
  ------------
  Art. 24 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Secţiunea a 3-a Abrogată

  ------------
  Secţiunea a 3-a din Cap. II a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 25

  Abrogat
  ------------
  Art. 25 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Secţiunea a 4-a Abrogată

  ------------
  Secţiunea a 4-a din Cap. II a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 26

  Abrogat
  ------------
  Art. 26 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 27

  Abrogat
  ------------
  Art. 27 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 28

  Abrogat
  ------------
  Art. 28 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 29

  Abrogat
  ------------
  Art. 29 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Secţiunea a 5-a Abrogată

  ------------
  Secţiunea a 5-a din Cap. II a fost abrogată de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 30

  Abrogat
  ------------
  Art. 30 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 31

  Abrogat
  ------------
  Art. 31 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 32

  Abrogat
  ------------
  Art. 32 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul III

  Abrogat
  ------------
  Cap. III din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 34

  Abrogat.
  ------------
  Art. 34 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 35

  Abrogat.
  ------------
  Art. 35 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 36

  Abrogat.
  ------------
  Art. 36 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 37

  Abrogat.
  ------------
  Art. 37 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul IV

  Abrogat
  ------------
  Cap. IV din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 38

  Abrogat.
  ------------
  Art. 38 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 39

  Abrogat.
  ------------
  Art. 39 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 40

  Abrogat.
  ------------
  Art. 40 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 41

  Abrogat.
  ------------
  Art. 41 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul V

  Abrogat.
  ------------
  Cap. V din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 42

  Abrogat.
  ------------
  Art. 42 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 43

  Abrogat.
  ------------
  Art. 43 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 44

  Abrogat.
  ------------
  Art. 44 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 45

  Abrogat.
  ------------
  Art. 45 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul VI

  Abrogat
  ------------
  Cap. VI din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 46

  Abrogat.
  ------------
  Art. 46 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 47

  Abrogat.
  ------------
  Art. 47 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 48

  Abrogat.
  ------------
  Art. 48 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 49

  Abrogat.
  ------------
  Art. 49 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 50

  Abrogat.
  ------------
  Art. 50 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 51

  Abrogat.
  ------------
  Art. 51 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul VII

  Abrogat
  ------------
  Cap. VII din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 52

  Abrogat.
  ------------
  Art. 52 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 53

  Abrogat.
  ------------
  Art. 53 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 54

  Abrogat.
  ------------
  Art. 54 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 55

  Abrogat.
  ------------
  Art. 55 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul VIII

  Abrogat
  ------------
  Cap. VIII din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 56

  Abrogat.
  ------------
  Art. 56 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 57

  Abrogat.
  ------------
  Art. 57 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 58

  Abrogat.
  ------------
  Art. 58 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 58^1

  Abrogat.
  ------------
  Art. 58^1 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 59

  Abrogat.
  ------------
  Art. 59 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul IX

  Abrogat
  ------------
  Cap. IX din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 60

  Abrogat.
  ------------
  Art. 60 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 61

  Abrogat.
  ------------
  Art. 61 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 62

  Abrogat.
  ------------
  Art. 62 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 63

  Abrogat.
  ------------
  Art. 63 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 64

  Abrogat.
  ------------
  Art. 64 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 65

  Abrogat.
  ------------
  Art. 65 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 66

  Abrogat.
  ------------
  Art. 66 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 67

  Abrogat.
  ------------
  Art. 67 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 68

  Abrogat.
  ------------
  Art. 68 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Capitolul X

  Abrogat
  ------------
  Cap. X din Titlul I a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.

  Articolul 69

  Abrogat.
  ------------
  Art. 69 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 70

  Abrogat.
  ------------
  Art. 70 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 71

  Abrogat.
  ------------
  Art. 71 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Articolul 72

  Abrogat.
  ------------
  Art. 72 a fost abrogat de litera d) a alin. (2) al art. 75, Cap. X din LEGEA nr. 93 din 8 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009.


  Titlul II Dispoziţii referitoare la aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern


  Articolul 73

  (1) Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern pentru asigurarea resurselor financiare necesare plăţii parţiale a tranşelor de avans, în valoare totală de 8,142 milioane euro, echivalent al sumelor contractuale denominate în USD, datorate de Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. companiei AIRBUS SAS Franţa pentru achiziţionarea a patru aeronave Airbus A 318.
  (2) Între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat, şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de subîmprumutat, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se va delega Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului întreaga autoritate şi responsabilitate în implementarea proiectelor, utilizarea sumelor din împrumut şi efectuarea plăţilor aferente serviciului datoriei publice externe.
  (3) Rambursarea creditului extern potrivit alin. (1), precum şi plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.


  Titlul III Dispoziţii referitoare la suplimentarea numărului de posturi pentru Academia Română şi pentru Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei


  Articolul 74

  (1) Se suplimentează cu 5 posturi numărul maxim aprobat pe anul 2006, prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, Academiei Române, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare", pentru Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului.
  (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Academiei Române, la propunerea Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, cu avizul ordonatorului principal de credite şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.


  Articolul 75

  (1) Se suplimentează cu 10 posturi numărul maxim aprobat pe anul 2006 prin Legea nr. 379/2005 Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
  (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.


  Titlul III^1 Dispoziţii referitoare la transformarea unor posturi pentru Senatul României

  ---------
  Titlul III^1 a fost introdus de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006.

  Articolul 75^1

  (1) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat pe anul 2006 Senatului României prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005
  , anexa nr. 3/02/08, se suplimentează numărul de posturi, la capitolul 5101 «Autorităţi publice şi acţiuni externe - buget de stat» pct. I «Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică» subpct. «Secretarii şi chestorii Senatului», cu două posturi, şi la pct. VII «Personal cu contract de muncă» lit. a) «Personal de specialitate» subpct. «Expert», cu un post.
  (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexa la bugetul aprobat Senatului României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.
  ---------
  Art. 75^1 a fost introdus de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006.


  Titlul IV Dispoziţii referitoare la autorizarea Ministerului Finanţelor Publice de a efectua unele cheltuieli necesare asigurării asistenţei juridice


  Articolul 76

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze din bugetul propriu, din capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul "Bunuri şi servicii", plata cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice şi a reprezentării în legătură cu contractele finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.


  Articolul 77

  Normele procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a contractului de achiziţie publică pentru asistenţă juridică şi reprezentare în legătură cu contractele finanţate în cadrul programelor de preaderare ISPA şi PHARE gestionate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii.


  Titlul V Dispoziţii referitoare la instituirea cadrului legal pentru acordarea de stimulente personalului Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă


  Articolul 78

  Prevederile alin. (8) al art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, se aplică şi personalului din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă.


  Partea a II-a Modificarea şi completarea dispoziţiilor unor acte normative


  Secţiunea 1

  Modificarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 2 din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Proiectul se realizează de către unităţile de management al proiectului, înfiinţate în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, denumite în continuare UMP-MAI, UMP-MMGA, UMP-MTCT şi UMP-ANRM. Cele patru instituţii publice menţionate sunt desemnate ca agenţii de implementare. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va avea drept sarcină şi colectarea şi consolidarea tuturor situaţiilor şi rapoartelor ce reflectă progresul fizic şi financiar al proiectului."


  Secţiunea a 2-a

  Modificarea şi completarea Legii nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ÎI-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

  Articolul II

  Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ÎI-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 14 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii sunt municipiul Buzău, municipiul Satu Mare şi Compania Judeţeană «Apa Serv» - S.A. Piatra-Neamţ."
  2. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:
  "(3) Ministerul Finanţelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii, precum şi cu beneficiarii finali ai proiectului şi/sau cu unităţile administrativ-teritoriale, în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv sursele de finanţare a proiectului, conform planurilor de finanţare anexate la acestea.
  (4) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului şi, în această calitate, este responsabilă de urmărirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investiţii, precum şi de calcularea obligaţiilor de plată care revin beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii."
  3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor şi oricăror alte costuri, va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinaţie din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii."
  4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor şi oricăror alte costuri, beneficiarii finali ai asistenţei financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene, care sunt beneficiari finali ai proiectului, şi beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiţii au obligaţia de a constitui, conform prevederilor contractului de finanţare şi în condiţiile legii, fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare."
  5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "(2) În vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligaţia plăţii serviciului datoriei publice externe, Compania Judeţeană «Apa Serv» - S.A. Piatra-Neamţ va plăti comisionul pentru alimentarea fondului de risc conform prevederilor legale în vigoare."
  6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii şi cu beneficiarii finali ai împrumutului, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a contractului de finanţare prevăzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial între părţi."


  Articolul III

  Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a ÎI-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Secţiunea a 3-a

  Completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

  Articolul IV

  La secţiunea a 4-a «Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătăţii Publice cu garanţia statului în vederea consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Colţea şi refacerii Bisericii Colţea» a cap. I «Reglementări ale unor operaţiuni financiare şi fiscale» din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005
  privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2006
  , după articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 7 şi 8, cu următorul cuprins:
  «Art. 7. - (1) Obiectivele aferente achiziţiei publice prevăzute la art. 5 cuprind:
  a) refacerea Bisericii Colţea;
  b) proiectarea, consolidarea, restaurarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Clinic Colţea, situat în municipiul Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 1, sectorul 3. Costurile aferente acestor activităţi sunt în valoare de 61,830 milioane euro;
  c) extinderea Spitalului Clinic Colţea prin construirea unei noi clădiri în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu", situat în municipiul Bucureşti, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, cu specific de Centru de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară pentru Copii. Costurile aferente proiectării, construcţiei şi dotării extinderii Spitalului Clinic Colţea sunt în valoare de 32,509 milioane euro;
  d) proiectarea schimbării de funcţional, finalizarea construcţiei actualului obiectiv de investiţii "Spital clinic de urgenţă, cu 300 de paturi, în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi", conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 120/1996
  , şi dotarea corespunzătoare a acesteia în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Iaşi.
  Art. 8. - Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii Publice sunt autorizate să identifice surse de finanţare şi să finanţeze, conform legislaţiei în vigoare, în limita sumei de 27 milioane euro, realizarea obiectivului "Institutul Regional de Oncologie Iaşi", conform soluţiei tehnice prevăzute la art. 7 lit. d).»
  ---------
  Art. IV din Secţiunea a 3-a a Părţii a II-a a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006.


  Secţiunea a 4-a

  Modificarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

  Articolul V

  La alineatul (2) al articolului 24 din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 8 iunie 2005, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul în lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea condiţiilor necesare extinderii activităţii Fondului ca urmare a implicării în pregătirea proiectelor şi programelor integrate privind grupurile sărace de etnie romă. Suma de 12,4 milioane dolari S.U.A. poate fi majorată ulterior prin actele normative prin care se vor aproba noi împrumuturi utilizate de Fond."


  Secţiunea a 5-a

  Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

  Articolul VI

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) În cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului, prejudiciul creat se acoperă din bugetul Trezoreriei Statului, în baza documentelor justificative care atestă obligaţia de plată a statului.
  (4) Sumele rezultate din derularea procedurilor judiciare legale de recuperare a prejudiciului creat ca urmare a afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului constituie venit al bugetului Trezoreriei Statului."
  2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Contul curent general al Trezoreriei Statului funcţionează la Banca Naţională a României şi este deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice."
  3. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene pot încheia convenţii cu instituţiile de credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unităţile Trezoreriei Statului care nu au organizată casierie-tezaur.
  La selectarea instituţiilor de credit se vor avea în vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al bonităţii instituţiilor de credit, precum şi al comisionului practicat de acestea, pe baza unui punctaj la care preponderent va fi al doilea criteriu."


  Secţiunea a 6-a

  Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

  Articolul VII

  Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Caduc
  ------------
  Art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 a fost abrogat de litera a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. În consecinţă, modificarea dispusă de pct. 1 al art. VII din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 asupra art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 devine caducă.
  2. Caduc
  ------------
  Art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 a fost abrogat de litera a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. În consecinţă, completarea dispusă de pct. 2 al art. VII din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 asupra art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 devine caducă.
  3. Caduc
  ------------
  Art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 a fost abrogat de litera a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. În consecinţă, completarea dispusă de pct. 3 al art. VII din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 asupra art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 devine caducă.


  Articolul VIII

  Pentru aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005*) privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006. Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului Administraţiei Fondului Cultural Naţional pe anul 2006.
  ------------
  Art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 a fost abrogat de litera a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.


  Secţiunea a 7-a

  Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

  Articolul IX

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  (3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege operatorul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât şi prin alţi operatori economici acreditaţi de către acesta, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defecţiunii să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.
  ------------
  Alin. (3) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 republicată a fost modificat de pct. 11 al art. V, Secţiunea a 2-a din ORDONANŢA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prin înlocuirea sintagmei "agenţi economici" cu sintagma "operatori economici".
  2. La articolul 2, literele g) şi r) vor avea următorul cuprins:
  "g) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii, precum şi cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;
  .........................................................................
  r) abrogată.
  ------------
  Litera r) a art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 republicată a fost abrogată de pct. 2 al art. V, Secţiunea a 2-a din ORDONANŢA nr. 47 din 28 august 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.


  Secţiunea a 8-a

  Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar

  Articolul X

  Alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005, aprobată prin Legea nr. 367/2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 22 a lunii curente pentru luna anterioară situaţia centralizatoare, pe judeţ şi, respectiv, pe municipiul Bucureşti, privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal."


  Secţiunea a 9-a

  Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului

  Articolul XI

  După articolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005, se introduce un nou articol, articolul IV^1, cu următorul cuprins:
  "Art. IV^1. - Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să introducă modificările ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă în anexele la bugetul acestuia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile şi numărul maxim de posturi aprobate pe anul 2006."


  Secţiunea a 10-a

  Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

  Articolul XII

  Alineatul (2) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Turism este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Postul de vicepreşedinte se asigură prin suplimentarea schemei de personal a Autorităţii Naţionale pentru Turism."


  Articolul XIII

  Se autorizează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acestuia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.


  Secţiunea a 11-a

  Modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

  Articolul XIV

  Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, pronunţate în condiţiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază societatea comercială dizolvată îşi are sediul social."
  2. Alineatul (6) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
  "(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică şi se publică, potrivit dispoziţiilor alin. (4^1)."


  Secţiunea a 12-a

  Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice

  Articolul XV

  Articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 1 septembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Sumele necesare continuării finanţării măsurilor din cadrul programului ISPA, în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor de cofinanţare asigurate prin tragerile din împrumuturile contractate sau care urmează să fie contractate de Ministerul Finanţelor Publice de la Banca Europeană de Investiţii şi pentru care acordul de împrumut, respectiv acordurile subsidiare de împrumut, nu au fost încă semnate, se prevăd în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, la poziţia «Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare - Acţiuni generale»."


  Secţiunea a 13-a

  Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

  Articolul XVI

  Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei."
  2. După alineatul (4) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) În cazul în care sursele datorate conform alin. (4) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar, unitatea administrativ-teritorială contribuie cu alte sume din bugetele proprii."
  3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - În cazul în care sumele nu sunt plătite integral şi la termenele stabilite în Fondul IID, astfel încât cerinţele minime stabilite conform art. 9 să fie îndeplinite, majorările de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creanţelor bugetare, dacă legea nu prevede altfel, vor constitui creanţe ale bugetului local şi vor fi executate conform dispoziţiilor legale în vigoare."
  ---------
  Art. 7 din Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 de la pct. 3 al art. XVI din Secţiunea a 13-a a Părţii a II-a a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006.
  4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Soldul minim al Fondului IID la sfârşitul fiecărui semestru potrivit art. 11 trebuie să acopere:
  a) cel puţin serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar până când împrumutul sau împrumuturile pentru cofinanţarea proiectelor finanţate prin asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau prin Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapele I şi a II-a, Proiectul de conservare a energiei termice şi Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România, dacă este cazul, sunt lichidate sau anulate pentru cazul în care proiectele sunt finanţate/cofinanţate prin împrumuturi;
  b) întreţinerea activelor date în administrare/ concesionare în conformitate cu sumele stabilite în studiile de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, astfel cum au fost aprobaţi prin hotărâre a Guvernului sau hotărâre a consiliului local, şi înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare/concesionare, astfel cum au fost stabilite prin legislaţia în vigoare pentru cazul în care proiectele nu sunt finanţate/cofinanţate prin împrumuturi."


  Articolul XVII

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Secţiunea a 14-a Repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale

  ---------
  Secţiunea a 14-a din Partea a II-a a fost introdusă de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006.

  Articolul XVIII

  (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care, până cel târziu în cea de-a 60-a zi inclusiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor cuprinse în rate, a obligaţiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeaşi dată, precum şi a îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate beneficiază de menţinerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, începând cu data mai sus menţionată, cu toate efectele prevăzute de lege.
  (2) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează şi comunică acestora diferenţa de obligaţii fiscale accesorii aferente, după caz, care se va achită conform prevederilor legale în vigoare.
  (3) Prevederile de mai sus se aplică şi debitorilor pentru care au început sau vor începe, după data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, sau au continuat, după caz, măsurile de executare silită, care se continuă până la data prevăzută la alin. (1), iar sumele obţinute din valorificările finalizate vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă sumele recuperate prin executare silită se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri.
  (4) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, competente în administrarea contribuabililor, conform legii, la cererea acestora, le vor comunica graficele de plată refăcute, fără a se depăşi numărul de rate aprobat iniţial.
  (5) În cazul în care garanţia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanţelor bugetare, se va constitui o nouă garanţie pentru sumele rămase de plată, până la următorul termen de plată.
  (6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele eşalonate, deşi prin graficul de plată erau stabilite termene şi după data menţionată la alin. (1), precum şi pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe sau expiră până la data menţionată la alin. (1), înlesnirea la plată se consideră respectată, cu toate efectele prevăzute de lege, la data la care toate condiţiile au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data menţionată la alin. (1), inclusiv în situaţia în care nu au fost constituite în termen garanţiile sau înstrăinarea de active nu s-a realizat în condiţiile prevăzute de lege.
  ---------
  Art. XVIII din Secţiunea a 14-a a Părţii a II-a a fost introdus de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2006.
  Nr. 28.
  ---------