HOTĂRÂRE nr. 630 din 27 august 2019privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 28 august 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică

  București, 27 august 2019.
  Nr. 630.

  ANEXĂ

  PROGRAMUL CALENDARISTIC
  pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

  Nr. crt.

  Termenul de realizare a acțiunii, prevăzut de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Descrierea acțiunii

  Autoritatea sau persoana care realizează acțiunea

  Modalitatea de realizare a acțiunii

  0

  1

  2

  3

  4

  1.

  Cu cel puțin 75 de zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  28 august 2019
  Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor

  2.

  Cu două zile înainte de tragerea la sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor face parte din Biroul Electoral Central, până cel mai târziu la data de:
  29 august 2019
  Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Aducerea la cunoștință publică a datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor face parte din Biroul Electoral Central

  Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

  Prin mass-media

  3.

  În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  30 august 2019
  Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Desemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție în Biroul Electoral Central

  Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție

  Prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție

  4.

  În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  31 august 2019
  Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Alegerea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuia

  Judecătorii desemnați în Biroul Electoral Central

  Prin vot secret

  5.

  În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  1 septembrie 2019
  Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Constituirea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar

  Președintele Biroului Electoral Central

  Proces-verbal

  6.

  În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  1 septembrie 2019
  Art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României, a bugetului și a cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării și desfășurării scrutinului, precum și a măsurilor care trebuie luate de autoritățile publice centrale și locale pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor

  Guvernul, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne

  Prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

  7.

  În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  1 septembrie 2019
  Art. 65 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Stabilirea modelelor următoarelor documente:
  a) modelul propunerii de candidatură și modelul cererii de renunțare la candidatură;
  b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare și modelul extrasului din listele electorale;
  c) modelele ștampilei Biroului Electoral Central, ștampilei biroului electoral județean, ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București, ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, ștampilei de control a secției de votare, ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ și timbrului autocolant, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora;
  d) modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din țară, modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din străinătate și modelul buletinului de vot prin corespondență, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora;
  e) modelele proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

  8.

  În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  2 septembrie 2019
  Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența Biroului Electoral Central

  Formațiunile politice care participă la alegeri și candidații

  În scris

  9.

  În termen de 24 de ore de la data completării Biroului Electoral Central cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente și ai partidelor politice parlamentare, cel mai târziu la data de:
  2 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Partidele politice componente ale alianței

  În scris

  10.

  În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  3 septembrie 2019
  Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de formare și componenței Biroului Electoral Central

  Înalta Curte de Casație și Justiție

  Prin hotărâre definitivă

  11.

  În termen de 3 zile de la data constituirii Biroului Electoral Central în componența prevăzută la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  3 septembrie 2019
  Art. 16 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Adoptarea regulamentului de organizare și funcționare, obligatoriu pentru toate birourile electorale și aparatul tehnic auxiliar al acestora

  Biroul Electoral Central

  Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

  12.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului, cel mai târziu la data de:
  3 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianței electorale

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie, pronunțată în ședință publică

  13.

  În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de:
  4 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Orice persoană fizică sau juridică interesată

  În scris

  14.

  În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de:
  4 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Semnatarii protocolului

  În scris

  15.

  În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  5 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Înalta Curte de Casație și Justiție

  Prin hotărâre definitivă

  16.

  Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:
  5 septembrie 2019
  Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Anunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Președintele tribunalului

  Prin presă

  17.

  Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:
  5 septembrie 2019
  Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Asigurarea sediilor birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Prefecții și președinții consiliilor județene, respectiv primarii împreună cu prefecții. Ministerul Afacerilor Externe

  18.

  În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  6 septembrie 2019
  Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului alegătorilor cu domiciliul în România înscriși în Registrul electoral
  Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului estimat de buletine de vot necesare pentru secțiile de votare din străinătate

  Autoritatea Electorală Permanentă
  Ministerul Afacerilor Externe

  În scris

  19.

  În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  6 septembrie 2019
  Art. 40 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Stabilirea regulilor de desfășurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României

  Consiliul Național al Audiovizualului

  Prin decizie

  20.

  În termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  6 septembrie 2019
  Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Desemnarea judecătorilor în biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Președintele tribunalului

  În ședință publică, prin tragere la sorți, direct pe funcții

  21.

  În termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:
  7 septembrie 2019
  Art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Completarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente

  Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Proces-verbal

  22.

  În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:
  8 septembrie 2019
  Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Formațiunile politice care participă la alegeri și candidații

  În scris

  23.

  În cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  9 septembrie 2019
  Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor privind modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie definitivă

  24.

  Până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, cel mai târziu la data de:
  11 septembrie 2019
  Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Înregistrarea în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul formularului on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente

  Alegătorul care dorește să voteze în străinătate

  25.

  În termen de 15 zile de la începerea perioadei electorale, cel mai târziu la data de:
  11 septembrie 2019
  Art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Înregistrarea ca alegător prin corespondență

  Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate

  Prin înscrierea în formularul on-line aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente

  26.

  În cel mult 5 zile de la data înregistrării alegătorului prin corespondență, cel mai târziu la data de:
  15 septembrie 2019
  Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Verificarea datelor furnizate de alegătorul prin corespondență

  Autoritatea Electorală Permanentă

  27.

  În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  17 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Întocmirea listelor electorale permanente pentru votul prin corespondență, în format electronic, pe baza datelor și informațiilor furnizate prin formularele on-line

  Autoritatea Electorală Permanentă

  28.

  În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  18 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Punerea listelor electorale pentru votul prin corespondență la dispoziția Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.

  Autoritatea Electorală Permanentă

  29.

  Cu cel puțin 4 zile înaintea datei la care expiră termenul de depunere a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  19 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Depunerea la Biroul Electoral Central a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Partidele politice componente ale alianței

  În scris

  30.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea acordului, cel mai târziu la data de:
  20 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (3) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Admiterea sau respingerea acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie, pronunțată în ședință publică

  31.

  În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de admitere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de:
  21 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (4) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Orice persoană fizică sau juridică interesată

  În scris, la Înalta Curte de Casație și Justiție

  32.

  În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de respingere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de:
  21 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (5) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Semnatarii protocolului

  În scris, la Înalta Curte de Casație și Justiție

  33.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  22 septembrie 2019
  Art. 6 alin. (6) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale

  Înalta Curte de Casație și Justiție

  Hotărâre definitivă

  34.

  Până cel mai târziu cu 50 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de:
  22 septembrie 2019, ora 24,00
  Art. 27 alin. (1) și (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Depunerea candidaturilor

  Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți

  În scris, la Biroul Electoral Central

  35.

  Odată cu depunerea candidaturii, cel mai târziu la data de:
  22 septembrie 2019, ora 24,00
  Art. 30 alin. (1), art. 27 alin. (1) și (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Comunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electorale

  Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți

  În scris și în format electronic

  36.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, cel mai târziu la data de:
  23 septembrie 2019
  Art. 27 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Înaintarea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteia

  Biroul Electoral Central

  În scris

  37.

  După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor:
  23 septembrie 2019
  Art. 36 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaților la serviciile publice de radio și televiziune

  Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanții serviciilor publice de radio și televiziune și cu participarea candidaților

  38.

  În termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturii, cel mai târziu la data de:
  24 septembrie 2019
  Art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie

  39.

  În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  25 septembrie 2019
  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

  Candidații, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și alegătorii

  În scris la Curtea Constituțională

  40.

  În termen de 48 de ore de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  26 septembrie 2019
  Art. 27 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Aducerea la cunoștință publică a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale candidaților înregistrați

  Biroul Electoral Central

  Prin publicare pe pagina proprie de internet

  41.

  În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  26 septembrie 2019
  Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz

  Curtea Constituțională

  Prin hotărâri definitive, ce se comunică de îndată Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

  42.

  Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  26 septembrie 2019
  Art. 29 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Renunțarea la candidatură

  Candidații

  Declarație pe propria răspundere, ce se depune la Biroul Electoral Central

  43.

  După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, cel mai târziu la data de:
  26 septembrie 2019
  Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral

  Primarii

  Prin dispoziție care se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei

  44.

  În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, prevăzut la art. 31 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  27 septembrie 2019
  Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Rămânerea definitivă a candidaturilor și a semnelor electorale
  Comunicarea către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a candidaturilor și semnelor electorale definitive, în ordinea în care au fost depuse

  Biroul Electoral Central

  Proces-verbal
  Candidaturile și semnele electorale definitive sunt aduse la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul mass-mediei, în ordinea în care au fost depuse.

  45.

  În cel mult 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de
  28 septembrie 2019
  Art. 13 alin. (2) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Prezentarea machetei buletinului de vot prin corespondență membrilor Biroului Electoral Central

  Regia Autonomă „Monitorul Oficial“

  Proces-verbal

  46.

  În 48 ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor
  29 septembrie 2019
  Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Stabilirea ordinii de înscriere în buletinul de vot
  Comunicarea ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaților și a semnelor electorale ale acestora către Curtea Constituțională și Regia Autonomă „Monitorul Oficial“
  Aducerea la cunoștință publică a ordinii de înscriere în buletinul de vot prin intermediul serviciilor publice de radio și televiziune, precum și prin afișare pe pagina de internet

  Biroul Electoral Central

  Prin tragere la sorți
  În scris

  47.

  În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  29 septembrie 2019
  Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui și prenumelui reprezentanților formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați

  Formațiunile politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați

  În scris

  48.

  În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  29 septembrie 2019
  Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Comunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a numelui și prenumelui reprezentanților formațiunilor politice care au propus candidați

  Formațiunile politice care au propus candidați

  În scris

  49.

  În termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  29 septembrie 2019
  Art. 10 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a proiectului listei sediilor secțiilor de votare din străinătate

  Ministerul Afacerilor Externe

  În scris

  50.

  În cel mult 48 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de:
  29 septembrie 2019
  Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Transmiterea către Ministerul Afacerilor Externe a listelor reprezentanților în secțiile de votare din străinătate, cuprinzând numele, prenumele și codurile numerice personale ale titularilor și supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare

  Formațiunile politice care au propus candidați

  Prin mijloace electronice

  51.

  Până cel mai târziu cu 40 de zile înaintea primei zile a votării în străinătate, cel mai târziu la data de:
  29 septembrie 2019
  Art. 23 alin. (2) raportat la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora

  Șefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare

  Proces-verbal

  52.

  În termen de 3 zile de la data stabilirii machetelor buletinului de vot prin corespondență, cel mai târziu la data de
  30 septembrie 2019
  Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Imprimarea buletinelor de vot prin corespondență

  Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, prin grija Autorității Electorale Permanente

  53.

  În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, cel mai târziu la data de:
  30 septembrie 2019
  Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați

  Președintele Biroului Electoral Central

  Prin tragere la sorți

  54.

  În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, cel mai târziu la data de:
  30 septembrie 2019
  Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Completarea biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați

  Președintele biroului electoral județean, al biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Proces-verbal

  55.

  În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, cel mai târziu la data de:
  1 octombrie 2019
  Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Completarea biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați

  Președintele biroului electoral județean, al biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Prin tragere la sorți

  56.

  În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut de art. 23 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  1 octombrie 2019
  Art. 23 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate cu reprezentanții formațiunilor politice care au propus candidați

  Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate

  Proces-verbal care reprezintă actul de învestire

  57.

  În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de:
  1 octombrie 2019
  Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați

  Formațiunile politice care participă la alegeri și candidații

  În scris, la Înalta Curte de Casație și Justiție

  58.

  În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, cel mai târziu la data de:
  1 octombrie 2019
  Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați

  Formațiunile politice care participă la alegeri și candidații

  În scris, la Biroul Electoral Central

  59.

  În termen de 3 zile de la constituirea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:
  2 octombrie 2019
  Art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Punerea listelor electorale pentru votul prin corespondență la dispoziția biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Pe bază de proces-verbal

  60.

  În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  2 octombrie 2019
  Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați

  Înalta Curte de Casație și Justiție

  Prin hotărâre definitivă

  61.

  În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  2 octombrie 2019
  Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați

  Biroul Electoral Central.

  Prin decizie definitivă

  62.

  În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați, cel mai târziu la data de:
  2 octombrie 2019
  Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați

  Formațiunile politice care participă la alegeri și candidații

  În scris, la Biroul Electoral Central

  63.

  În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării prevăzute la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de:
  3 octombrie 2019
  Art. 10 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Prin hotărâre

  64.

  În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  3 octombrie 2019
  Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați.

  Biroul Electoral Central

  Prin decizie definitivă

  65.

  Până la data începerii campaniei electorale, cel mai târziu la data de:
  11 octombrie 2019
  Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Solicitarea de acordare a timpilor de antenă

  Candidații

  Solicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radio și televiziune

  66.

  Cu 30 de zile înainte de data alegerilor:
  12 octombrie 2019
  Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  67.

  Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor:
  12 octombrie 2019
  Art. 10 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Aducerea la cunoștința publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a sediilor acestora

  Primarii, cu sprijinul prefecților

  Prin publicații în care se indică și locul de desfășurare a votării

  68.

  Până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  17 octombrie 2019
  Art. 12 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Trimiterea documentelor necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență către alegători

  Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.

  69.

  Cu 48 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de:
  25 octombrie 2019
  Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Aducerea la cunoștință publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a președintelui biroului electoral al secției de votare din țară și a locțiitorului acestuia

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Prin orice mijloc de comunicare

  70.

  Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor:
  27 octombrie 2019
  Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare din țară și a locțiitorului acestuia

  Autoritatea Electorală Permanentă

  În ședință publică, prin tragere la sorți computerizată, pe funcții, din Corpul experților electorali

  71.

  Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor:
  27 octombrie 2019
  Art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și art. 8 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Desemnarea președintelui biroului electoral pentru votul prin corespondență și a locțiitorului acestuia

  Autoritatea Electorală Permanentă

  În ședință publică, prin tragere la sorți computerizată, pe funcții, din Corpul experților electorali

  72.

  Cu cel puțin 15 zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  27 octombrie 2019
  Art. 32 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Prezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central

  Regia Autonomă „Monitorul Oficial“

  Proces-verbal

  73.

  În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
  28 octombrie 2019
  Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Comunicarea către biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București a listei reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secției de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința și modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail

  Formațiunile politice care au propus candidați

  În scris, sub formă de tabel

  74.

  În 48 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea reprezentanților, cel mai târziu la data de:
  30 octombrie 2019
  Art. 22 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții formațiunilor politice care au propus candidați, conform legii

  Președintele biroului electoral județean, președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, în prezența reprezentanților formațiunilor politice care au propus candidați

  Proces-verbal

  75.

  În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de:
  31 octombrie 2019
  Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de contestații cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votare

  Formațiunile politice care participă la alegeri și candidații

  În scris

  76.

  În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de:
  1 noiembrie 2019
  Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Soluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de formare și componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare

  Biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București

  Prin decizie definitivă

  77.

  Cu cel puțin 10 zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de:
  1 noiembrie 2019
  Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Confecționarea ștampilelor birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv a ștampilelor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate

  Prefecții, respectiv Ministerul Afacerilor Externe

  78.

  Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare:
  1 noiembrie 2019
  Art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic sau hârtie

  Primarul

  La cererea și pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau suport hârtie

  79.

  Cu 10 zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de:
  1 noiembrie 2019
  Art. 103 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Certificarea spre neschimbare a aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și punerea lor la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale înscrise în competiția electorală, la cererea scrisă a acestora

  Autoritatea Electorală Permanentă

  80.

  Până cel târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, inclusiv:
  7 noiembrie 2019, orele 7,00-24,00
  Art. 9 alin. (3) și art. 14 alin. (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Livrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență

  81.

  În ziua premergătoare primei zile a votării în străinătate, la data de:
  7 noiembrie 2019
  Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Distribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate a următoarelor materiale electorale:
  a) buletinele de vot;
  b) ștampila de control;
  c) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“;
  d) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;
  e) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;
  f) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;
  g) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.

  Prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe

  82.

  În ziua premergătoare primei zile a votării în străinătate, la data de:
  7 noiembrie 2019
  Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Afișarea la sediul fiecărei secții de votare a unui buletin de vot, vizat și anulat, de președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Președintele biroului electoral al secției de votare

  83.

  Până cel târziu cu trei zile înaintea datei alegerilor:
  8 noiembrie 2019
  Art. 7 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplare

  Primarii

  84.

  Prima zi a votării în străinătate
  8 noiembrie 2019, ora 12,00
  Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

  85.

  Prima zi a votării în străinătate
  8 noiembrie 2019, ora 21,00
  Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

  86.

  În preziua datei alegerilor:
  9 noiembrie 2019, ora 7,00
  Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  87.

  A doua zi a votării în străinătate
  9 noiembrie 2019, ora 7,00
  Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

  88.

  A doua zi a votării în străinătate
  9 noiembrie 2019, ora 21,00
  Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

  89.

  În ziua premergătoare datei alegerilor
  9 noiembrie 2019
  Art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Distribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară a următoarelor materiale electorale:
  a) un exemplar al listei electorale permanente;
  b) buletinele de vot;
  c) ștampila de control;
  d) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“;
  e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;
  f) formularele listei electorale suplimentare și ale extrasului din listele electorale;
  g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;
  h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;
  i) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.

  Primarii

  Proces-verbal

  90.

  În ziua premergătoare datei alegerilor:
  9 noiembrie 2019
  Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Afișarea la sediul fiecărei secții de votare a unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București

  Președintele biroului electoral al secției de votare din țară

  91.

  În ajunul datei alegerilor:
  9 noiembrie 2019, ora 18,00
  Art. 43 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Prezentarea la sediul secției de votare din țară și dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.

  Președintele biroului electoral al secției de votare din țară, împreună cu membrii acestuia

  Se încheie proces-verbal.

  92.

  În ajunul datei alegerilor, între orele 18,00-20,00:
  9 noiembrie 2019
  Art. 43 alin. (3) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Primirea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale

  Președintele biroului electoral al secției de votare

  93.

  În ziua votării:
  10 noiembrie 2019, ora 6,00
  Art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1), a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de control

  Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate

  Se încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute.

  94.

  În ziua alegerilor:
  10 noiembrie 2019, ora 7,00
  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCEPEREA VOTĂRII

  95.

  În ziua alegerilor: 10 noiembrie 2019, ora 21,00
  Art. 44 alin. (1) și art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCHEIEREA VOTĂRII

  Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot.
  Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de art. 46 alin. (2) și (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot vota până cel mult la ora 23,59.

  96.

  În ziua votării, după ora 21,00
  10 noiembrie 2019
  Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Desigilarea urnelor de vot, desigilarea plicurilor interioare și numărarea voturilor prin corespondență

  Biroul electoral pentru votul prin corespondență

  97.

  În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării:
  11 noiembrie 2019, ora 21,00
  Art. 24 alin. (7) și art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Numărarea voturilor și încheierea proceselor-verbale
  Înaintarea către biroul electoral județean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului București, a dosarului conținând procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste, precum și ștampila de control

  Președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv

  Dosare sigilate și ștampilate, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  98.

  În cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:
  11 noiembrie 2019
  Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare

  Misiunile diplomatice și consulatele

  Prin mijloace electronice

  99.

  În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor, cel mai târziu la data de:
  12 noiembrie 2019
  Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea
  Transmiterea unei copii, contrasemnată și ștampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate la Tribunalul București

  Biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București
  Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  100.

  În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării, cel mai târziu la data de:
  12 noiembrie 2019, ora 24,00
  Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

  Partidele politice alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și candidații care au participat la alegeri

  Cerere temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curții Constituționale

  101.

  În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare:
  13 noiembrie 2019
  Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și cu toate contestațiile și întâmpinările primite de competența Biroului Electoral Central, însoțite de ștampila biroului electoral respectiv

  Biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau, după caz, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  102.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar:
  14 noiembrie 2019
  Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Înaintarea către Curtea Constituțională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare

  Biroul Electoral Central

  Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  103.

  După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central și soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală
  Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Validarea alegerilor și publicarea rezultatului acestora în mass-media și în Monitorul Oficial al României, Partea I

  Curtea Constituțională

  ÎN SITUAȚIA ORGANIZĂRII UNUI AL DOILEA TUR DE SCRUTIN

  104.

  Până cel mai târziu la data de:
  15 noiembrie 2019
  Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Aducerea la cunoștința publică a prenumelui și numelui celor doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin, precum și a datei alegerilor

  Curtea Constituțională

  105.

  15 noiembrie 2019
  Art. 54 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Începerea campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin

  106.

  Până cel mai târziu la data de:
  16 noiembrie 2019
  Art. 54 alin. (4) și art. 36 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Stabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaților la serviciile publice de radio și televiziune

  Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanții serviciilor publice de radio și televiziune și cu participarea candidaților

  107.

  Până cel mai târziu la data de:
  17 noiembrie 2019
  Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Comunicarea ordinii de înscriere a candidaților și a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ și Curții Constituționale
  Aducerea la cunoștința publică a ordinii de înscriere a candidaților și a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot

  Biroul Electoral Central

  În ordinea numărului de voturi valabil exprimate la turul I de scrutin
  În scris
  Prin intermediul serviciilor publice de radio și televiziune, precum și prin afișare pe internet

  108.

  Până cel târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, inclusiv:
  21 noiembrie 2019, orele 7,00-24,00
  Art. 9 alin. (3) și art. 14 alin. (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Livrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență

  109.

  În ziua premergătoare primei zile a votării în străinătate, la data de
  21 noiembrie 2019
  Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Distribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate a următoarelor materiale electorale:
  a) buletinele de vot;
  b) ștampila de control;
  c) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“;
  d) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;
  e) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;
  f) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;
  g) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.

  Misiunile diplomatice și oficiile consulare

  110.

  Până cel târziu cu trei zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin:
  22 noiembrie 2019
  Art. 7 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare

  Întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplare

  Primarii

  111.

  Prima zi a votării în străinătate
  22 noiembrie 2019, ora 12,00
  Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

  112.

  Prima zi a votării în străinătate
  22 noiembrie 2019, ora 21,00
  Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

  113.

  În ziua premergătoare datei alegerilor în țară:
  23 noiembrie 2019
  Art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Distribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară a următoarelor materiale electorale:
  a) un exemplar al listei electorale permanente;
  b) buletinele de vot;
  c) ștampila de control;
  d) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“;
  e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;
  f) formularele listei electorale suplimentare și ale extrasului din listele electorale;
  g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;
  h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;
  i) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.

  Primarii

  Proces-verbal

  114.

  În preziua celui de-al doilea tur de scrutin:
  23 noiembrie 2019, ora 7,00
  Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

  115.

  A doua zi a votării în străinătate
  23 noiembrie 2019, ora 7,00
  Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

  116.

  A doua zi a votării în străinătate
  23 noiembrie 2019, ora 21,00
  Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE

  117.

  În preziua celui de-al doilea tur de scrutin:
  23 noiembrie 2019
  Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Afișarea la sediul fiecărei secții de votare a câte unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Președintele biroului electoral al secției de votare

  Proces-verbal

  118.

  În ajunul datei alegerilor:
  23 noiembrie 2019, ora 18,00
  Art. 43 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Prezentarea la sediul secției de votare și dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

  Președintele biroului electoral al secției de votare din țară, împreună cu membrii acestuia

  Se încheie proces-verbal.

  119.

  În ajunul datei alegerilor, între orele 18,00-20,00:
  23 noiembrie 2019
  Art. 43 alin. (3) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Primirea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale

  Președintele biroului electoral al secției de votare din țară

  120.

  În ziua votării:
  24 noiembrie 2019, ora 6,00
  Art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Verificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de control

  Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate

  Se încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute.

  121.

  În ziua votării:
  24 noiembrie 2019, ora 7,00
  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCEPEREA VOTĂRII

  122.

  În ziua votării:
  24 noiembrie 2019, ora 21,00
  Art. 44 alin. (1) și art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  ÎNCHEIEREA VOTĂRII

  Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot.
  Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de art. 46 alin. (2) și (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot vota până cel târziu la ora 23,59.

  123.

  În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării:
  25 noiembrie 2019, ora 21,00
  Art. 24 alin. (7) și art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Numărarea voturilor și încheierea proceselor-verbale
  Înaintarea către biroul electoral județean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului București a dosarului conținând procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste, precum și ștampila de control

  Președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv

  Dosare sigilate și ștampilate, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  124.

  În cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, cel mai târziu la data de:
  25 noiembrie 2019
  Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Transmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare

  Misiunile diplomatice și consulatele

  Prin mijloace electronice

  125.

  În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor, cel mai târziu la data de:
  26 noiembrie 2019
  Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Trimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea
  Transmiterea unei copii, contrasemnată și ștampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate la Tribunalul București

  Biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București
  Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  Sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  126.

  În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării, cel mai târziu la data de:
  26 noiembrie 2019, ora 24,00
  Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Formularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electorală

  Partidele și candidații care au participat la alegeri

  Cerere temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curții Constituționale

  127.

  În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare:
  27 noiembrie 2019
  Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Înaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și cu toate contestațiile și întâmpinările primite de competența Biroului Electoral Central, însoțite de ștampila biroului electoral respectiv

  Biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau, după caz, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  128.

  În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar:
  28 noiembrie 2019
  Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Înaintarea către Curtea Constituțională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare

  Biroul Electoral Central

  Dosar sigilat și ștampilat, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  129.

  După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central și soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală
  Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Validarea alegerilor și publicarea rezultatului acestora în mass-media și în Monitorul Oficial al României, Partea I

  Curtea Constituțională

  -----