ORDIN nr. 27 din 6 martie 2000
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat şi a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENTEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 24 martie 2000  Preşedintele Consiliului Concurentei,
  în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum şi ale art. 6 alin. (2), ale art. 20 şi ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma aprobării în plenul Consiliului Concurentei şi avizului Consiliului Legislativ se pun în aplicare următoarele regulamente:
  a) Regulamentul privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat;
  b) Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prin grija Secretariatului general al Consiliului Concurentei, prezentul ordin şi regulamentele vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
  VIOREL MUNTEANU

  REGULAMENT 06/03/2000
  REGULAMENT 06/03/2000