LEGE nr. 132 din 12 mai 2006
pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  La anexa nr. 1 "Societăţi comerciale pe acţiuni deţinătoare de terenuri cu destinaţie agricolă" la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 410 se introduce un nou punct, punctul 410^1, cu următorul cuprins:
  "410^1. - Deleni - S.A."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 12 mai 2006.
  Nr. 132.
  ----------