ORDIN nr. 129 din 24 iunie 2020pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iunie 2020
  Având în vedere prevederile art. 3 lit. g), n) și o) și ale art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, precum și ale art. 23 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Operatorii economici din sectorul energiei electrice și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „Opcom“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 24 iunie 2020.
  Nr. 129.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată destinată atribuirii
  contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare