ORDIN nr. 46/C din 6 ianuarie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
(actualizat până la data de 11 octombrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ----------
  Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 222 din 3 septembrie 2010 pentru aprobarea proiectului Normelor privind tarifele de onorarii ale notarilor publici, modificată şi completată prin hotărârile Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 261 din 13 octombrie 2010 şi nr. 317 din 29 noiembrie 2010,
  având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 325 din 17 decembrie 2010, prin care se propune ministrului justiţiei reglementarea onorariului privind procedura divorţului pe cale notarială,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile art. 28 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  În fiecare birou notarial, Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici aprobate prin prezentul ordin vor fi ţinute la loc vizibil şi accesibil publicului, spre a putea fi consultate de către persoanele interesate.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Serviciul profesii juridice conexe vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul justiţiei,

  Lidia Barac,

  secretar de stat

  Bucureşti, 6 ianuarie 2011.
  Nr. 46/C.

  Anexă

  NORMA 06/01/2011