ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 11 aprilie 2002
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacau
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, se aproba scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, în condiţiile art. 1502 din Codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar care va fi acordată Societăţii Comerciale "Letea" - S.A. Bacau.
  (2) Restituirea împrumutului prevăzut la alin. (1) se face eşalonat, potrivit unui grafic stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi de Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacau.


  Articolul 2

  În cazul nerestituirii împrumutului în conformitate cu prevederile art. 1, pentru facturare, valoarea produsului şi a taxei pe valoarea adăugată aferente se calculează de Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat la preţul pieţei, iar, după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacau va suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plata, şi penalităţile prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul Autorităţii pentru Privatizare
  şi Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  Preşedintele Administraţiei Naţionale
  a Rezervelor de Stat,
  Adrian Gurau
  --------------