ORDIN nr. 3.418 din 13 martie 2006
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 24 martie 2006  ___________
  NOTĂ (CTCE)
  RECTIFICAREA publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006 precizează:
  - la numărul ordinului, în loc de: "Nr. 3.518" se va citi: "Nr. 3.418"
  În temeiul art. 142, art. 143 alin. (1) şi (2) şi al art. 144 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25, 26, 28, 29, 30 şi 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
  ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.958/1999 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar.


  Articolul 3

  Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mihail Hărdău
  Bucureşti, 13 martie 2006.
  Nr. 3.518.


  Anexă

  METODOLOGIE 13/03/2006