LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2012
pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  La articolul 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "16. client - persoana fizică sau persoana juridică care utilizează gaze naturale pentru consumul propriu; este asimilat clientului, în sensul prezentei legi, şi titularul de acord petrolier care utilizează aceste resurse pentru activităţi proprii la toate locurile de consum, la sediul principal, precum şi la sediile filialelor, sucursalelor, reprezentanţelor şi la celelalte sedii secundare, în derularea tuturor activităţilor, cu excepţia operaţiunilor petroliere şi a consumurilor tehnologice specifice acestora;"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 11 ianuarie 2012.
  Nr. 19.
  --------