HOTĂRÂRE nr. 463 din 10 iulie 2013
privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 16 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 44 alin. (5) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Valoarea taxelor anuale, prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se reactualizează după cum urmează:
  a) taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 320 lei/kmý;
  b) taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.280 lei/kmý;
  c) taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 32.000 lei/kmý.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ----------------
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Duţu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niţă
  Bucureşti, 10 iulie 2013.
  Nr. 463.
  -------