LEGE nr. 240 din 14 decembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 29 ianuarie 1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 1, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
  "a) un comision penalizator de 10% pentru sumele în lei, efectiv declarate de călători la ieşirea din ţara şi reţinute de autoritatea vamală, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele în lei şi în valută consemnate prin unităţile vamale;
  b) un comision penalizator de 5% pentru sumele în valută care se consemnează la unităţile bancare, prin birourile vamale, de la persoanele fizice care intra şi ies din România, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 554/1991;"
  2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
  La aceeaşi dată orice dispoziţii contrare se abroga."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PAULA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  ------