HOTĂRÂRE nr. 855 din 22 iulie 2009
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Valoarea de inventar a terenului înregistrat la poziţia M.F.P. nr. 34031 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 iulie 2009.
  Nr. 855.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor
  şi Infrastructurii la care se modifică valoarea de inventar
  ca urmare a reevaluării
  Ordonator principal de credite 13633330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  Regii autonome şi companii 3026110 Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa Aurel Vlaicu" - S.A.
  Număr M.F.P. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (lei)
  34031 teren aferent obiectivelor 1,2,3 suprafaţă totală 386.582,2717 mp 1.632.304.830

  -------------