HOTĂRÂRE nr. 840 din 8 octombrie 2020pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 9 octombrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, punctul I se modifică și va avea următorul cuprins:I. Unități finanțate integral de la bugetul de stat1. direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, servicii publice deconcentrate*);
  *) În subordinea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București funcționează centrele județene de întreținere și reparare a aparaturii medicale și policlinicile cu plată, finanțate integral din venituri proprii.
  2. Institutul Național de Sănătate Publică;3. Institutul Național de Medicină Sportivă;4. Institutul Național de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau»;5. Agenția Națională de Transplant;6. Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale;7. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;8. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale;9. Spitalul Tichilești (leprozerie);10. serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.
  Numărul maxim de posturi la unitățile finanțate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.679, din care:– Spitalul Tichilești (leprozerie) - 28.
  Începând cu data de 12 octombrie 2020, pe o perioadă de 6 luni, numărul maxim de posturi pentru direcțiile de sănătate publică și serviciile de ambulanță publice se suplimentează cu 2.000 de posturi, din care:
  a) 1.000 de posturi pentru direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;
  b) 1.000 de posturi pentru serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat

  București, 8 octombrie 2020.
  Nr. 840.
  -----