LEGE nr. 97 din 7 mai 2015
pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 137. - (1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 7 mai 2015.
  Nr. 97.
  ------