HOTĂRÂRE nr. 399 din 18 aprilie 2002
privind actualizarea limitei creditelor bancare pentru investiţii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 30 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă actualizarea limitei creditelor bancare pentru investiţii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la 150 milioane lei la 300 milioane lei.
  Sumele necesare subventionarii de către stat, în condiţiile legii, în proporţie de 50% a dobânzilor aferente acestor credite se asigura, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie, din bugetul aprobat anual Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretariatul de Stat
  pentru Problemele Revoluţionarilor
  din Decembrie 1989
  Iordan Rădulescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  --------