ORDONANȚA nr. 31 din 30 ianuarie 2002 privind Conservatorul de timbre***)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002
  ***) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanța.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 2

  Partea introductivă - Abrogată
  (la 25-03-2013, Partea introd. a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  a) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. a) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  b) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. b) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  b^1) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. b^1) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  c) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. c) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  d) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. d) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  e) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. e) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  f) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. f) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  g) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. g) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  h) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. h) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  i) abrogat;
  (la 25-03-2013, Lit. i) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  i^1) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. i^1) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  j) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. j) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  k) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. k) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  l) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. l) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  m) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. m) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  n) abrogată;
  (la 02-10-2006, Lit. n) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )
  o) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. o) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  p) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. p) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  q) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. q) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  r) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. r) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  s) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. s) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  t) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. t) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  u) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. u) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  v) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. v) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  w) abrogată.
  (la 02-10-2006, Lit. w) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Abrogarea lit. w) a art. 2 se aplică începând cu data de 31 decembrie 2006, conform lit. a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )
  (la 18-12-2002, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Capitolul II Serviciul universal

  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 7 a fost abrogat de pct. 5 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 9

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 10

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Capitolul III

  Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal
  (la 18-12-2002, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )

  Articolul 11

  Partea introductivă - Abrogată
  (la 25-03-2013, Partea introd. a art. 11 a fost abrogată de pct. 6 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  a) abrogată;
  (la 27-05-2007, Lit. a) a art. 11 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. )
  b) abrogată;
  (la 27-05-2007, Lit. b) a art. 11 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. )
  c) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. c) a art. 11 a fost abrogată de pct. 6 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  d) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. d) a art. 11 a fost abrogată de pct. 6 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  e) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. e) a art. 11 a fost abrogată de pct. 6 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  f) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. f) a art. 11 a fost abrogată de pct. 6 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  g) abrogată.
  (la 25-03-2013, Lit. g) a art. 11 a fost abrogată de pct. 6 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  (la 18-12-2002, Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Articolul 11^1

  Abrogat.
  (la 27-05-2007, Art. 11^1 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. )


  Capitolul IV

  Finanțarea serviciului universal
  (la 27-05-2007, Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. )

  Articolul 12

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 12 a fost abrogat de pct. 7 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 13

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 13 a fost abrogat de pct. 7 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 14

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 14 a fost abrogat de pct. 7 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Capitolul V

  Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii poștale
  (la 18-12-2002, Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )

  Articolul 14^1

  Abrogat.
  (la 02-10-2006, Art. 14^1 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Abrogarea art. 14^1 se aplica începând cu data de 31 decembrie 2006, conform lit. a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )
  Abrogarea art. 14^1 este menținută și de modificarea pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 de către pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.


  Articolul 15

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 16

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 16 a fost abrogat de pct. 7 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 02-10-2006, Art. 17 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )


  Articolul 18

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 18 a fost abrogat de pct. 7 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 19

  Abrogat.
  (la 02-10-2006, Art. 19 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )


  Articolul 20

  Abrogat.
  (la 18-12-2002, Art. 20 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Capitolul VI Tarife și contabilitate

  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 18-12-2002, Art. 21 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Articolul 22
  (1) Abrogat.
  (la 25-03-2013, Alin. (1) al art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. ) (2) Abrogat.
  (la 25-03-2013, Alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. ) (3) Abrogat.
  (la 18-12-2002, Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. ) (4) Abrogat.
  (la 25-03-2013, Alin. (4) al art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. ) (5) Abrogat.
  (la 25-03-2013, Alin. (5) al art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. ) (6) Abrogat.
  (la 25-03-2013, Alin. (6) al art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 23

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 23 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 24

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 24 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 24^1

  Eliminat.
  -------------
  Art. 24^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 de către pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007.


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 25 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 26 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Capitolul VII Protecția utilizatorilor

  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 27 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 28

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 28 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 29

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 29 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 30

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 30 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 31

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 31 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 32

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 32 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Capitolul IX Emiterea și comercializarea timbrelor și efectelor poștale

  Articolul 33

  Abrogat.
  (la 18-12-2002, Art. 33 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Articolul 34

  Abrogat.
  (la 04-07-2013, Art. 34 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 2 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )


  Articolul 35

  Abrogat.
  (la 18-12-2002, Art. 35 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Articolul 36

  Componența și modul de administrare ale Conservatorului de timbre se stabilesc de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.
  (la 02-10-2006, Art. 36 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )


  Capitolul X Condițiile de acceptare a trimiterilor poștale

  Articolul 37

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 37 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 38

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 38 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 39

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 39 a fost abrogat de pct. 9 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Capitolul XI Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale

  Articolul 40

  Abrogat.
  (la 04-07-2013, Art. 40 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 10 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )


  Articolul 41

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 41 a fost abrogat de pct. 11 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 42

  Abrogat.
  (la 04-07-2013, Art. 42 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 12 și 13 ale art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )


  Articolul 43

  Abrogat.
  (la 04-07-2013, Art. 43 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 14 și 15 ale art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )


  Articolul 44

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 44 a fost abrogat de pct. 16 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 45

  Abrogat.
  (la 04-07-2013, Art. 45 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )


  Articolul 46

  Abrogat.
  (la 02-10-2006, Art. 46 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )


  Articolul 47

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 47 a fost abrogat de pct. 16 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 48

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 48 a fost abrogat de pct. 16 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Capitolul XII Autoritatea de reglementare

  Articolul 49

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 49 a fost abrogat de pct. 16 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 50

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 50 a fost abrogat de pct. 16 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 51

  Abrogat.
  (la 29-07-2005, Art. 51 a fost abrogat de art. I din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. )


  Articolul 52

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 52 a fost abrogat de pct. 16 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 53

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 53 a fost abrogat de pct. 16 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Capitolul XIII Regim sancționator și dispoziții procedurale

  Articolul 54
  (1) Abrogat.
  (la 25-03-2013, Alin. (1) al art. 54 a fost abrogat de pct. 17 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. ) (2) Abrogat.
  (la 18-12-2002, Alin. (2) al art. 54 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Articolul 55

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 55 a fost abrogat de pct. 18 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 56

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 56 a fost abrogat de pct. 18 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 57

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 57 a fost abrogat de pct. 18 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 58

  Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:
  (la 18-12-2002, Partea introductivă a art. 58 a fost modificată de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )
  1. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 1 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  2. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 2 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  3. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 3 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  4. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 4 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  5. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 5 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  6. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 6 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  7. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 7 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  8. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 8 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  9. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 9 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  10. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 10 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  11. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 11 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  12. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 12 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  13. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 13 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  14. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 14 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  15. Abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 15 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  16. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 16 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  17. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 17 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  18. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 18 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  19. abrogat.
  (la 25-03-2013, Pct. 19 al art. 58 a fost abrogat de pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  20. Abrogat.
  (la 04-07-2013, Pct. 20 al art. 58 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )
  20^1. Abrogat.
  (la 04-07-2013, Pct. 20^1 al art. 58 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 19 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )
  20^2. nerespectarea normelor referitoare la componenta și modul de administrare a Conservatorului de timbre.
  (la 02-10-2006, Pct. 20^2 al art. 58 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )
  21. abrogat.
  (la 18-12-2002, Pct. 21 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )
  22. abrogat.
  (la 18-12-2002, Pct. 22 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )
  23. abrogat.
  (la 18-12-2002, Pct. 23 al art. 58 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Articolul 59
  (1) Contravențiile prevăzute la art. 58 se sancționează astfel:
  a) abrogată;
  (la 25-03-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 59 a fost abrogată de pct. 20 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  b) faptele prevăzute la pct. 9-20^2, cu amenda de la 5.000 lei la 60.000 lei, pentru furnizorii de servicii poștale cu o cifra de afaceri de până la 3.000.000 lei;
  c) faptele prevăzute la pct. 9-20^2, prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amenda în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri, pentru furnizorii de servicii poștale cu o cifră de afaceri peste 3.000.000 lei.
  (la 27-05-2007, Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 133 din 11 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 24 mai 2007. ) (2) Abrogat.
  (la 04-07-2013, Alin. (2) al art. 59 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 20 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. ) (3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în ultima situație financiara anuala întocmită de operatorul economic.(4) Abrogat.
  (la 04-07-2013, Alin. (4) al art. 59 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 20 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )
  (la 02-10-2006, Art. 59 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )


  Articolul 60

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 60 a fost abrogat de pct. 21 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 61
  (1) Abrogat.
  (la 04-07-2013, Alin. (1) al art. 61 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 22 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. ) (2) Contravenția prevăzută la art. 58 pct. 20^2 se constata de către personalul de control împuternicit în acest scop al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.(3) Abrogat.
  (la 25-03-2013, Alin. (3) al art. 61 a fost abrogat de pct. 22 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. ) (4) Abrogat.
  (la 04-07-2013, Alin. (4) al art. 61 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 22 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. ) (5) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 58 pct. 20^2 se aplică de către personalul de control împuternicit în acest scop al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.(6) Abrogat.
  (la 25-03-2013, Alin. (6) al art. 61 a fost abrogat de pct. 22 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )
  (la 02-10-2006, Art. 61 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )


  Articolul 62

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 62 a fost abrogat de pct. 23 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 63

  În măsură în care prezenta ordonanța nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 58 li se aplica dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 18-12-2002, Art. 63 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Articolul 64

  Abrogat.
  (la 18-12-2002, Art. 64 a fost abrogat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )


  Capitolul XIV Dispoziții finale și tranzitorii

  Articolul 65

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 65 a fost abrogat de pct. 23 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 66

  Abrogat.
  (la 04-07-2013, Art. 66 a fost abrogat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013, care modifică pct. 23 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013. )


  Articolul 67

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 67 a fost abrogat de pct. 23 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 68

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 68 a fost abrogat de pct. 23 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )


  Articolul 69

  Abrogat.
  (la 25-03-2013, Art. 69 a fost abrogat de pct. 23 al art. 62 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 15 martie 2013, astfel cum a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 187 din 25 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013. )

  Prezenta ordonanța transpune Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind regulile comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale comunitare și îmbunătățirea calității serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 15 din 21 ianuarie 1998, modificata și completată prin Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 pentru modificarea Directivei 97/67/CE în ceea ce privește continuarea deschiderii concurentei în domeniul serviciilor poștale comunitare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 176 din 5 iulie 2002.
  (la 02-10-2006, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 40 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor
  și tehnologiei informației,
  Dan Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexă

  Abrogată.
  (la 18-12-2002, Anexa a fost abrogată de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 642 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 decembrie 2002. )
  --------