RECTIFICARE nr. 133 din 19 martie 2002
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 3 iunie 2003    În Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:
    - la pct. 18 al art. I, la art. 14, în loc de: "...auditorul financiar are obligaţia sa renunţe imediat la mandatul sau..." se va citi: "...auditorul financiar are obligaţia sa renunţe imediat la contractul sau...".
    ──────────────